Ερώτηση Κ. Τασούλα για Μονάδες Βιοαερίου

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών & Περιβάλλοντος – Ενέργειας, υπέβαλλε ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Κ. Τασούλας, σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των μονάδων βιοαερίου στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων:

«Με την υπ’ αριθμόν 354/29-11-2017 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων γνωμοδότησε αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πέντε παρεμφερών έργων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων βιοαερίου, ονομαστικής ισχύος συνολικά 10MW, στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, ΔΕ Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας.

Πρόκειται για έργο που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 5 μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος. Οι εν λόγω μονάδες θα μπορούν να διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες αποβλήτων (απόβλητα πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων, τυρόγαλα και φυτικά ενσιρώματα) προερχόμενα από όλη τη Δυτική Ελλάδα!

Τόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας, όσο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου γνωμοδότησαν με εμπεριστατωμένο τρόπο αρνητικά για το περιεχόμενο της ανωτέρω ΜΠΕ για σειρά σοβαρότατων λόγων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Επιπλέον οι Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Γαρδικίου και Ζωοδόχου είναι αντίθετες στην εν λόγω επένδυση, όπως αντίθετη στην ίδια επένδυση είναι και η «Ενωση Βιομηχάνων-Βιοτεχνών και Επαγγελματιών ΒΙΠΕ Ιωαννίνων» που την χαρακτηρίζει «περιβαλλοντική βόμβα» για την ευρύτερη περιοχή.
Η αιτιολογημένη αυτή απορριπτική γνωμοδότηση του Δήμου Ζίτσας απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για τα περαιτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι:

1) κ.Υπουργός Εσωτερικών
2) κ.Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Για τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβούν προκειμένου να ληφθεί αποφασιστικά υπόψιν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας η αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου Ζίτσας για την εν λόγω άκρως επιβαρρυντική για το περιβάλλον επένδυση και να αποτραπεί η έγκρισή της.»

 

Tags: