Επίσκεψη Αντιδημάρχου Δ. Ιωαννιτών για τα αδέσποτα στην Πανεπιστημιούπολη

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, επισκέφθηκε, ύστερα από πρόσκληση του Πρύτανη, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, κ. Δημήτρης Κατηρτζίδης, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης και δράσης το θέμα των αδέσποτων στην Πανεπιστημιούπολη.

Κατά τη συζήτηση, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα κ. Κατηρτζίδης, παρουσίασε στον Πρύτανη το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει άμεσα για την αντιμετώπιση του θέματος. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επεσήμανε στον κ. Κατηρτζίδη ότι η κατάσταση με τα αδέσποτα και τα κρούσματα που έχουμε στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, έχει φτάσει στο απροχώρητο και δεν μπορεί να συνεχισθεί, χωρίς τη λήψη άμεσων μέτρων.

Στη συνέχεια ο Πρύτανης συνόδευσε τον κ. Κατηρτζίδη σε όλα τα σημεία της Πανεπιστημιούπολης, που υπάρχει εντονότατο πρόβλημα, όπως η Βιβλιοθήκη, η Φοιτητική Λέσχη, το Γυμναστήριο, οι Φοιτητικές Εστίες κ.λπ. και ζήτησε από τον κ. Κατηρτζίδη συνεχή συνεργασία και δράση για την αντιμετώπιση του θέματος.

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής κ. Θωμάς Μπάκας.

 

Tags: