Ε.Η.Μ: «Μια Βραδιά στην Όπερα»

Μουσική βραδιά στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών «Μια Βραδιά στην Όπερα».

Σάββατο, 4 Μαρτίο, 2017 ώρα 7.30 μ.μ. «Αίθουσα Κ. Κατσάρη» Μέγαρο ΕΗΜ

 

Tags: