Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016 – 2019 του Δήμου Ιωαννιτών 

(Α’ ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΟ Δήμος Ιωαννιτών, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ioannina.gr και μπορούνε όλοι να το πληροφορηθούν και να το μελετήσουν.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τους συλλόγους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η Διαβούλευση, λήγει την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη συμπλήρωση και κατάθεση του ερωτηματολογίου μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών , www.ioannina.gr  και μπορείτε να το αποστείλετε συμπληρωμένο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] .

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών στα τηλ. 26513 61314 και 26513 61397.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 του Δήμου Ιωαννιτών.

 

Tags:

, , ,