Δελτίο τύπου Δήμου Ιωαννιτών για τον αγωγό ΧΥΤΑ

Περί όνου σκιάς…

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΠερί όνου σκιάς είναι – ως συνήθως – η νέα «ανακάλυψη» για έργο της ΔΕΥΑΙ που δήθεν απεντάσσεται, όπως ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Ο Δήμος Ιωαννιτών στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους φορείς της περιοχής και ειδικότερα με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, υπέβαλλε πριν από ένα χρόνο, μέσω της ΔΕΥΑΙ, αίτημα τροποποίησης της εγκεκριμένης πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑς», προκειμένου να περιληφθεί ως Υποέργο η κατασκευή αγωγού σύνδεσης του βιολογικού καθαρισμού του ΧΥΤΑ με το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΙ.

Για το σκοπό αυτό υπεγράφη προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ιωαννιτών (ΔΕΥΑΙ) με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον ΦΟΔΣΑ.

Στην ουσία δηλαδή, ο Δήμος Ιωαννιτών, προκειμένου να διευκολύνει στην υλοποίηση ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου που αφορούσε στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού, αποδέχθηκε να διαθέσει ένα σημαντικό κονδύλιο από δική του εγκεκριμένη πίστωση , για ένα έργο (κατασκευή του αγωγού) με φορέα υλοποίησης την περιφέρεια.

Το αίτημα τροποποίησης δεν εγκρίθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ, λόγω ελλείπων περιβαλλοντικών στοιχείων. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση απένταξη κανενός έργου, όπως από άγνοια ή πρόθεση ισχυρίστηκε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης. Με δεδομένο ότι αίτημα τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου έργου υποβάλλεται ανά πάσα στιγμή, ΔΕΥΑΙ- περιφέρεια και Διαχειριστική Αρχή είναι σε συνεργασία και συνεννόηση, έτσι ώστε άμεσα να επανα-υποβληθεί αίτημα τροποποίησης με ώριμα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την έγκριση του.

Στο θέμα που έθεσε ο κ. Γκόντας κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε όλες τις σχετικές διευκρινήσεις ο αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας. Τόνισε δε πως η μείζονα αντιπολίτευση επιχειρεί κινήσεις εντυπωσιασμού, άνευ ουσίας «την ώρα που ο Δήμος Ιωαννιτών, μέσω του συγκεκριμένης πράξης έχει διασφαλισμένες πιστώσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ στην έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, ώστε να προχωρήσει η αναβάθμιση του Βιολογικού και η κατασκευή αποχετευτικού σε μεγάλες περιοχές του Δήμου που είναι χωρίς αποχέτευση».

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply