Κάθε χρόνο και λιγότεροι οι Ηπειρώτες! – Μόνο το 3% του πληθυσμού κατοικεί στην Ήπειρο

Κατά 1.183 άτομα (σε σχέση με το 2016) μειώθηκε ο πληθυσμός της Ηπείρου το 2017.Συγκεκριμένα , σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τα οποία “παραδοσιακά” δίνονται στη δημοσιότητα την τελευταία μέρα του έτους και αφορούν την προηγούμενη χρονιά, την 1η Ιανουαρίου του 2018 ο πληθυσμός της Ηπείρου ανερχόταν σε 334.337 άτομα έναντι 335.520 την 1η Ιανουαρίου του 2017.

Που ήταν οι «απώλειες»

Τις μεγαλύτερες “απώλειες” υπέστη η Π.Ε Άρτας στην οποία καταγράφηκαν 874 λιγότερα άτομα, ενώ σε μερικές δεκάδες υπολογίζεται ο “χαμένος” πληθυσμός για Πρέβεζα, Ιωάννινα και Θεσπρωτία.

Συνολικά στην Ήπειρο κατοικεί μόλις το 3% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας ο οποίος επίσης χρόνο τον χρόνο παρουσιάζει συρρίκνωση. Το “αρνητικό” ισοζύγιο μεταξύ γεννήσεων και θανάτων αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 παράγοντα για την συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη η οποία τα χρόνια της κρίσης έγινε ακόμη περισσότερο αισθητή.

 

Tags:

, , , ,