Άρτα: Υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» θα ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσει έως και τις 30 Ιουνίου 2015. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα γραφεία του κάθε Παιδικού Σταθμού:
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ www.arta.gr ΣΤΙΣ «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ».

ΒΡΕΦOΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Βρέφη και Νήπια από 12 μηνών και έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο):
– Α’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ – ΑΡΤΑ, 26810.27436
– Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ) – ΑΡΤΑ, 26810.78520
– Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 148 – ΑΡΤΑ, 26810.70166
– Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ & ΠΟΝΤΟΥ – ΑΡΤΑ, 26810.73811

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Νήπια από 2,5 ετών και έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο):
– Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΗΤΡ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ 1 – ΑΡΤΑ, 26810.70160
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 26810.24534
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, 26830.41372
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΖΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ, 26810.41297
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ, 26810.85045
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΜΠΗΣ, ΚΑΜΠΗ, 26830.23024
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΧΗΣ, ΡΑΧΗ, 26810.42188
– ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΦΙΛΟΘΕΗ, 26810.51670

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και μετά την ανακοίνωση των εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ:
1. Αίτηση – συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου).
3. α) Πιστοποιητικό Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου ( το έντυπο διατίθεται από την Υπηρεσία).
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του και της σελίδας του εμβολιασμού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια.
4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων (Ε1) του τρέχοντος οικονομικού έτους και στη συνέχεια προσκόμιση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα 2015) . Σε περίπτωση που λόγω παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν υπάρχει κατατίθεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου οικ. έτους 2014 (Εκκαθαριστικό 2014) και στη συνέχεια προσκομίζονται τα ανωτέρω.
5. Για εργαζόμενους:
– Στον Ιδιωτικό Τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη χορηγούμενη από 15/05/2015, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.
– Στο Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργασίας.
– Πρόσφατη πρόσληψη, απαιτείται αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ.
6. Για ελεύθερους επαγγελματίες:
– Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών) ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
– Έναρξη από την Δ.Ο.Υ.
7. Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:
– Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένοι κατά το τελευταίο έτος
8. Για συμμετοχή σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Ε.Π.Α.):
– Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για ένταξη στο πρόγραμμα , όπου θα αναγράφεται και η χρονική περίοδος συμμετοχής σε αυτό.
9. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα μας ή προγενέστερη, συνοδευόμενη από την βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση γεννήσεως του παιδιού στην χώρα μας απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
1. Διαζευγμένοι Γονείς:
– Απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου και απόφαση επιμέλειας.

2. Γονείς σε διάσταση:
– Απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, απόφαση προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) και διαχωρισμός φορολογικής δήλωσης.

3. Μονογονεϊκή οικογένεια:
α) Άγαμη μητέρα απαιτείται οικογενειακή κατάσταση.
β) Παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ ή γονείς ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας έως ή άνω 67% απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply