Απόφαση Δ.Σ. Ιωαννίνων για τη μείωση των αντικειμενικών αξιών

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΠρος Την Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Όλγα – Νάντια Βαλαβάνη

ΑΘΗΝΑ

Αξιότιμη κ. Υπουργέ,

Το Θέμα των υψηλών αντικειμενικών αξιών ακινήτων στο Δήμο Ιωαννιτών και οι  επιπτώσεις στα οικονομικά του Δήμου, στην αγορά ακινήτων και γενικότερα στην οικονομική λειτουργία της πόλης, είναι σοβαρό και η ανάγκη εξορθολογισμού και μείωσής τους τίθεται πλέον επιτακτικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων στην τελευταία συνεδρίαση, στις 3 Ιουνίου, εν όψει της επικείμενης κυβερνητικής απόφασης για την αναπροσαρμογή στις ισχύουσες από το έτος 2007 αντικειμενικές τιμές ακινήτων, συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αποφάσισε, ομόφωνα, τα παρακάτω, τα οποία σας γνωστοποιούμε, με την παράκληση να τα λάβετε σοβαρά υπόψη:

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη;

– Τη δραματική επιδείνωση όλων των δεικτών στην αγορά ακινήτων, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος και της τοπικής αγοράς (Δείκτες τιμών, συναλλαγών ακινήτων, χρηματοδότησης, κ.λπ).
– Την πρωτοφανή πτώση του όγκου της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας στην Ήπειρο.
– Την αδυναμία των δημοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, οι οποίες σχετίζονται με ακίνητα και προσδιορίζονται με βάση την αντικειμενική τους αξία (εισφορές σε χρήμα, αποζημιώσεις λόγω προσκύρωσης κ.λπ).
– Το υψηλό οικονομικό κόστος για το Δήμο σε περιπτώσεις αποζημίωσης κατόχων ακινήτων, για τον προσδιορισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη και η αντικειμενική αξία ακινήτων.
– Σειρά αιτημάτων συμπολιτών, συλλόγων κατοίκων, οργανώσεων ιδιοκτητών ακινήτων και άλλων φορέων για παρέμβαση του Δήμου προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Θεωρούμε ότι οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ακινήτων στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών είναι υπερβολικά υψηλές και σε ορισμένες, μάλιστα, περιοχές όπως:  Ολυμπιάδα Τ.Δ. Μαρμάρων με τιμή ζώνης 1200 ευρώ, Λιγκιάδες με τιμή ζώνης 1300 ευρώ, Αμφιθέα με τιμή ζώνης 1300 ευρώ, Νήσος με τιμή ζώνης 1500 ευρώ, Μάρμαρα με τιμή ζώνης 1100, Κάτω Μάρμαρα 1200 ευρώ , Άμμος  με τιμή ζώνης 1200 και σε πολλές άλλες περιοχές, όλων των Δημοτικών ενοτήτων, είναι προκλητικά εξωπραγματικές.

Όλοι γνωρίζουν ότι οι πραγματικές αξίες για το κέντρο της πόλης και πολύ περισσότερο για τις υποβαθμισμένες συνοικίες είναι πολύ χαμηλότερες των αντικειμενικών κατά ποσοστό που ποικίλλει από 40% έως 80%.

Η διατήρηση τους στα σημερινά επίπεδα επιδεινώνει κάθε δραστηριότητα και κάθε οικονομικό δείκτη που σχετίζεται με την αγορά ακινήτων και την οικοδομική δραστηριότητα, όπως τιμές ακινήτων, αγοραπωλησίες, κόστος κατασκευής, απασχόληση.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν πιο δίκαιη μια στοχευμένη και κατά περίπτωση, μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να καταστούν το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), ο φόρος ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), ο φόρος μεταβίβασης, ο ΕΝΦΙΑ, κ.α. δικαιότεροι και να εναρμονιστούν προς τις πραγματικές τιμές (εμπορικές), προτείνουμε:

– Άμεση γενική μείωση των τιμών ζώνης τουλάχιστον κατά 40%.
– Κατάργηση του συντελεστή εμπορικότητας, δεδομένου ότι στη σημερινή συγκυρία της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης η εμπορικότητα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Εάν κριθεί ότι δεν είναι δυνατή η κατάργηση του συντελεστή εμπορικότητας, προτείνεται ως ισοδύναμο μέτρο η μείωση του υπέρ τη μονάδα συντελεστή κατά 50%.
– Αύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας.
– Τέλος, μείωση των τιμών ζώνης από 50 έως 80 % σε όλες τις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Ιωαννιτών, όπου οι τιμές καθορίσθηκαν αυθαίρετα και χωρίς καμία  διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και είναι εξωπραγματικές, όπως παραδειγματικά αναφέρθηκαν παραπάνω.

Με εκτίμηση,
Γεώργιος Παπαδιώτης,
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση:
1) Κόμματα της Βουλής
2) Βουλευτές Ιωαννίνων

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply