Ανεμογενήτριες και μικρό υδροηλεκτρικό συζητούνται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περ. Ηπείρου

[φωτο αρχείου]
Δύο γνωμοδοτήσεις για ενεργειακά έργα ιδιωτών θα περιλμαβάνει μεταξύ άλλων η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου στην επόμενη συνεδρίαση της, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα πρόκεται για αιολικό σταθμό 40MW στη θέση «Κρανιά», των Δ.Ε Πάργας & Μαργαριτίου των Δήμων Πάργας και Ηγουμενίτσας, και Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, ισχύος 479ΜW στη θέση Κάμπος, Δ.Ε Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις της επιτροπής, μετά τις πρόσφατες μαζικές αντιδράσεις για ενεργειακά έργα στην Ήπειρο

Σύμφωνα με την πρόσκληση της επιτροπής:

«8. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η):«Αιολικός σταθμός, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 40MW και τα συνοδά του έργα (Οδοποιία – Διασύνδεση) στη θέση «Κρανιά», των Δ.Ε Πάργας & Μαργαριτίου των Δήμων Πάργας και Ηγουμενίτσας των Π.Ε Πρεβέζης & Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «GR ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 1 Ε.Ε.».

10. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 10η): «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Κάμπος, ισχύος 479ΜW στη θέση Κάμπος, Δ.Ε Αθαμανίας, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, της Π. Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Παναγιώτα Κούρτη.»

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούν παραγωγικές μονάδες της Ηπείρου.

 

Tags: