Ανέλαβαν καθήκοντα σε τομείς δράσης τα στελέχη της ΝΟΔΕ ΝΔ Ιωαννίνων

Στην συνεδρίαση της ΝΟ.Δ.Ε. N.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ στις 14/06/2018 κατόπιν απόφασης του προέδρου κ. Θεόδωρου Τζαρούχη ανατέθηκαν καθήκοντα και ορίσθηκαν οι εξής υπεύθυνοι τομέων δράσης:

  • Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Λάμπρου
  • Γραμματέας: Αντωνία Κορτζή
  • Ταμίας: Νικόλαος Γιωτίτσας
  • i) Υπεύθυνη εκλογικής ετοιμότητας: Κορτζή Αντωνία
  • ii) Υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας: Λάμπρου Αλέξανδρος, 
  • iii) Υπεύθυνος εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα: Κωτσίνας Αναστάσιος, 
  • iv) Υπεύθυνο τοπικής αυτοδιοίκησης: Γιωτίτσας Νικόλαος, 
  • v) Υπεύθυνος παραγωγικών και επιστημονικών φορέων: Τσαγκλής Κωνσταντίνος, 
  • vi) Υπεύθυνη γυναικείων θεμάτων: Σιμιτζή Σοφία. 
  • Μέλη: Καλιαμούρη Μαρίνα, Ντόβας Δημήτριος, Ταλάρης Στέργιος

 

Tags: