Άκαρπη η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου

Άκαρπη χαρακτηρίζει τη συνάντηση της με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας η Συντονιστική Επιτροπή πολιτών για τη Λ. Νιάρχου (πρ. Πανεπιστημίου). Ακολουθεί η ανακοίνωση τους:

«Άκαρπη απέβη η συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής με τον περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη με πρωτοβουλία του οποίου αυτή πραγματοποιήθηκε και με σκοπό την ενημέρωση της Επιτροπής για τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές στην μελέτη της οδού Νιάρχου και την άμβλυνση των αντιδράσεων.

Στην συνάντηση, στην οποία παρέστησαν και υπηρεσιακοί παράγοντες, παρουσιάσθηκαν οι αλλαγές αυτές, που εν τέλει αφορούν σε σημειακές παρεμβάσεις, ενώ παρουσιάσθηκαν και οι θέσεις και οι απόψεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

Από την διεξαχθείσα συζήτηση καταγράφτηκε η επιθυμία και των δύο πλευρών για την βελτίωση της οδού Νιάρχου, ταυτόχρονα όμως διαπιστώθηκε και η απόλυτη διάσταση απόψεων για την φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ο σχεδιασμός της.»

 

Tags: