200.000 Ευρώ για υποδομές στα Καρδαμίτσια

Στην έγκριση της μελέτης και των όρων δημοπράτησης για μία ακόμη παρέμβαση στα Καρδαμίτσια προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και κοινοχρήστων χώρων. Το έργο έχει προϋπολογισμό 200 χιλιάδων ευρώ.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής οδών και ειδικότερα  κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων και ασφαλτόστρωσης καθώς και διάνοιξη οδών.

 

Tags: