Έναρξη συνεδρίου του έργου AMF στην Ηγουμενίτσα

Περιφέρεια ΗπείρουΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATICA 2007-2013, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 στην Ηγουμενίτσα η 1η ημέρα του τριήμερου συνεδρίου του έργου «AMF- Adriatic model forest».

Η Περιφέρεια Ηπείρου/Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «AMF- Adriatic model forest» που έχει ως βασικό στόχο την πρόληψη φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων που αφορούν φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης τους. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα 2 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας IPA ADRIATICA 2007-2013 – ‘Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και αντιμετώπιση κινδύνων’ και χρηματοδοτείται κατά 85% από τα ταμεία της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Το έργο «AMF- Adriatic model forest» έχει διάρκεια έως τον Δεκέμβριο 2014 με συνολικό προϋπολογισμό 1.590.108,32 €. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται: Croatian forest research institute / Κροατία (επικεφαλής), Biotechnical faculty/ Μαυροβούνιο, Faculty of Forest Science-Agricultural University of Tirana/ Αλβανία, Institute for Adriatic Crops (IAC) / Κροατία, Institute of Forestry / Σερβία, Šibenik-Knin County / Κροατία, Public Enterprise “Vojvodinašume” / Σερβία, Faculty of forestry of Sarajevo / Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Municipality of Ferrara / Ιταλία, Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας /Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συνάντησης ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης απηύθυνε χαιρετισμό καλωσορίζοντας τους εταίρους και ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους τόσο για το αντικείμενο του έργου AMF όσο και για το πρόγραμμα του τριήμερου συνεδρίου. Ο κ. Θωμάς Πιτούλης μεταξύ άλλων τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η βιώσιμη περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη στις χώρες της Αδριατικής βασισμένη στην αποτελεσματική διαχείριση και χρήση των δασών ως πόρων μέσω της δημιουργίας και της εφαρμογής πολλαπλής χρήσης, διατομεακής και διασυνοριακής συνεργασίας. Οι εταίροι του έργου στοχεύουν να μοιραστούν την απαιτούμενη εμπειρία και να επωφεληθούν, από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης των δασών, η οποία θα συμβάλει στην ομαλή συνύπαρξη της πλούσιας βιοποικιλότητας της περιοχής, με την οικονομική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, αφού μόνο μέσα στο πνεύμα της αγαστής συνεργασίας μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμή ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της 1ης ημέρας του συνεδρίου, ακολούθησαν παρουσιάσεις των εταίρων αναφορικά με τα μοντέλα διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων της κάθε περιοχής που συμμετέχει στο έργο. Στο τέλος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων για τις πρακτικές που ακολουθούνται σε αυτόν τον τομέα από τις υπόλοιπες χώρες της Αδριατικής.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δήμων της Θεσπρωτίας, του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, της ΛΒ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων , της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας καθώς και εκπρόσωποι λοιπών φορέων και οργανισμών.

Περισσότερα

Απολογισμός και τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Την Τετάρτη ο απολογισμός και η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΤην Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – Πρακτικών της 13ης – 30/12/2013 και 1ης – 6/1/2014 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2) Εκλογή Αντιπροέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου.

3) Κατάρτιση Περιφερειακών Προγραμμάτων έτους 2014 για την Περιφέρεια Ηπείρου
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού)

4) Έγκριση 1ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

5) Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2013
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού )

6) Αποδοχή απόφασης ένταξης έργου στο πρόγραμμα Leader.
(εισήγηση: η Δ/νση Διά Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εμπορίου & Τουρισμού)

7) Στήριξη πρότασης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα
(εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου)

Την ίδια ημέρα στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική (άρθρο 185 του Ν. 3852/2010) δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Απολογισμός Πεπραγμένων Έτους 2013 Περιφέρειας Ηπείρου»

Σύμφωνη γνώμη για έργα ύδρευσης και αναπλάσεων

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των έργων:

 “Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης και Σελλών”, προϋπολογισμού 2.098.295 ευρώ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου
 “Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων”, προϋπολογισμού 1.088.006 ευρώ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ιωαννιτών.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης
για τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα:

“Διαβούλευση σχετικά με την Στρατηγική της Περιφέρειας Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Du Lac.

Στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Α. Ηπείρου βρίσκονται αναρτημένα το κείμενο της 3ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020, καθώς και το κείμενο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Στήριξης 2014-2020.

Περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΣήμερα 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31/01/2014 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», προϋπολογισμού € 624.000,00 με τον Φ.Π.Α.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτοπούλα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

8. Έγκριση του Πρακτικού 2/04-02-2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».

9. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-μελάνες από αναγόμωση), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός πολυόργανου, για μετρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες του υποχρεωτικού επανελέγχου όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (κτιριακές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και πίνακες δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών).

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταμιά-Κυψέλη», προϋπολογισμού € 330.000,00 με ΦΠΑ.

12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού Γκρίκας – Κάιτσας – Ράπης – Αμπελιάς» που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 5357/138/16-01-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 2/61/24-01-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της 10ης επαρχιακής οδού) προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

14. Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσματος της από 07-01-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.

15. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.

16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Παύλου Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2014.

17. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

Περισσότερα

Δήμος Ιωαννιτών: Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

ΙωάννιναΤην Τρίτη 7 Ιανουαρίου, στη μία και μισή το μεσημέρι, θα συνεδριάσει στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών.

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση επί του σχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου και για το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020.

Περισσότερα

Δήμος Αρταίων: Ψήφισμα για Νοσοκομείο Άρτας

ΆρταΤο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων στην συνεδρίασή του την 16η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα, αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε σχέδιο διαθεσιμότητας- απόλυσης προσωπικού και κατάργησης υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου Άρτας.

Η μείωση του προσωπικού, η ελλιπής χρηματοδότηση και οι συνεχείς ελλείψεις υλικών — φαρμάκων οδηγεί στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του Νομού μας και δημιουργούν συνθήκες τριτοκοσμικές στην περίθαλψη των ασθενών και στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων.

Ζητάμε να σταματήσει οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ουσιαστική χρηματοδότηση και στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όλων των κλινικών του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας και την αναβάθμιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου για την ουσιαστική και δωρεάν παροχή υγείας.

Συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και των κέντρων Υγείας και διεκδικεί:

  •  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
  •  ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ .
  •  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
  •  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ — ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
  •  ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  •  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.
  •  ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ.
  •  ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΡΤΑΙΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περισσότερα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Στις 9 Μαρτίου 2011, και ώρα 19.00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων – πρακτικών της 3ης συνεδρίασης του Π.Σ.

2) α. Έγκριση για άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου κατ’ αντιστοιχία και στην αυτή Τράπεζα των τηρουμένων τραπεζικών λογαριασμών από τις πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, προς μεταφορά των διαθεσίμων χρηματικών διαθεσίμων. β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για ορισμό υπαλλήλων για κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών, (εισήγηση: Δ/νση Οικονομικού).

Περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας

Την Τρίτη 22-02-2011 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-02-2011 συνεδρίασης.
2. Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
3. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για εκτέλεση υπηρεσίας.
4.Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή Μηχανημάτων – Οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
5. Προμήθεια πινακίδων σήμανσης επικίνδυνων θέσεων Επαρχιακού και Διαδημοτικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χαρτικών, γραφικών, μελανών φωτοτυπικών και μελανών FAX έτους 2011» Π.Ε. Πρέβεζας.
7. Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Ν. Πρέβεζας.
8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Π.Ε Πρέβεζας.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Περιφέρειας Ηπείρου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στο 1ο μέρος της 3ης συνεδρίασης του, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους:

1) Συγκρότησε διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα ασχοληθεί με το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι – απολυμένοι της επιχείρησης «Καρυπίδη». Πιο συγκεκριμένα θα έλθει σε επαφή με την εργοδοσία, με τον Επόπτη Εργασίας, με τη ΔΕΗ και λοιπούς φορείς, στους οποίους οφείλουν οι πρώην εργαζόμενοι και θα διευθετήσει σχετικά θέματα, στο μέτρο του δυνατού.

Σε επόμενη συνεδρίαση του το Π.Σ. θα συζητήσει και γενικότερα το θέμα της ανεργίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν απολυμένοι από διάφορες επιχειρήσεις κ.λ.π. (απόφαση: 3/8/7-2-2011).

Περισσότερα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, και ώρα 19.00 το απόγευμα, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Συζήτηση για το Προεδρικό Διάταγμα Λίμνης Ιωαννίνων. (εισήγηση: ο αντιπεριφερειάρχης κ. Κολόκας).

2) Σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας της Αναπτυξιακής εταιρείας «ΗΠΕΙΡΟΣ» Α.Ε. (εισήγηση: ο πρόεδρος της «ΗΠΕΙΡΟΣ» Α.Ε., κ. Ντέτσικας).

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Από τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του, που πραγματοποιήθηκε στις 31Ιανουαρίου τρέχοντος έτους:

1) Προενέκρινε την ένταξη έργου για την εκπόνηση από το ΙΓΜΕ ερευνητικού προγράμματος ευστάθειας των οικισμών, των τοπικών Κοινοτήτων Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζιας και της ευρύτερης περιοχής. (απόφαση: 2/3/31-1-2011).

2) Έλαβε απόφαση στα πλαίσια της διαβούλευσης για τη Μελέτη: «Αξιολόγηση θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ Ηπείρου και του ΧΥΤΥ υπολειμμάτων». (απόφαση: 2/4/31-1-2011).

3) Έλαβε απόφαση που αφορά την έγκριση πρακτικής άσκησης των τελειόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου. (απόφαση: 2/5/31-1-2011).

Περισσότερα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου

Τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 19.00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Επικύρωση των αποφάσεων της προηγούμενης 1ης συνεδρίασης του Π.Σ.

2) Συμμετοχές και εκπροσωπήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε διάφορες Επιτροπές, Συμβούλια κ.λ.π. (εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου).

3) Προέγκριση ένταξης έργου για την εκπόνηση από το ΙΓΜΕ ερευνητικού προγράμματος ευστάθειας των οικισμών, των τοπικών Κοινοτήτων Μουζακαίων, Δαφνούλας και Μάζιας και της ευρύτερης περιοχής, (εισήγηση: ο Περιφερειάρχης Ηπείρου).

Περισσότερα

Ανακοίνωση Περιφέρειας Ηπείρου

Στη 2η συνεδρίαση των Περιφερειαρχών που έγινε στην Αθήνα την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη, καθώς και από άλλους Περιφερειάρχες, τέθηκε προς συζήτηση το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (Natura2000)». Ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«« Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχώρησε στη σύνταξη του νομοσχεδίου αυτού, χωρίς να ζητήσει καν τη γνώμη μας και χωρίς κοινωνικό διάλογο. Όλοι μας συμφωνούμε για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά οι διατάξεις του νομοσχεδίου αντιμετωπίζουν ισοπεδωτικά όλες τις περιοχές Natura, με αποτέλεσμα, περιοχές – όπως το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων που έχει ενταχθεί στο σύνολο του στο δίκτυο – να βρίσκονται αντιμέτωπες με ριζικές αλλαγές που αφορούν τους όρους οικοδόμησης. Παρά την υπαναχώρηση της Υπουργού, ως προς το όριο των 10 στρεμμάτων για την αρτιότητα, οι προβληματισμοί παραμένουν και η οργάνωση του εξωαστικού χώρου, πρέπει να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική συνοχή και την αντιμετώπιση των τοπικών εξειδικευμένων προβλημάτων.

Αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον και την ανάπτυξη της Περιφέρειας δεν μπορούν να λαμβάνονται, ερήμην μας στην Αθήνα και θέση μας είναι οι περιοχές Natura 2000 να επανεξεταστούν.

Περισσότερα

Συνεδρίαση Σ.Ν.Ο. Ιωαννίνων

Η ανάγκη να υπάρξει αυξημένη ετοιμότητα και ακόμη  καλύτερος συντονισμός απ΄ ότι στο παρελθόν, επισημάνθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από πλημμύρες ή χιονοπτώσεις στη διάρκεια του χειμώνα.

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης του Σ.Ν.Ο., αντινομάρχης Προγραμματισμού και Έργων κ. Μ. Πλιάκος, στην αρχή της τοποθέτησής του, επεσήμανε ότι η συνεδρίαση του Οργάνου γίνεται στη σκιά των αλλαγών που επιφέρει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και υπογράμμισε ότι η Πολιτεία δεν πρέπει να στερήσει πόρους από την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση των ζημιών.

Περισσότερα

Συνεδρίαση για τη διαχείριση απορριμάτων

Η δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμάτων πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο παραδοτέο της μελέτης που αφορά στην «Ανάλυση και εξέταση των διαθεσίμων τεχνολογιών επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για την Περιφέρεια Ηπείρου». Στη συνεδρίαση, επιπλέον, παρουσιάστηκε η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα διαχείρισης των απορριμάτων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής Ηπείρου και αναλύθηκαν και συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2034 για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη μελέτη αναρτώντας τη στον ιστότοπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου.

Περισσότερα