Συμμετοχή Χρήστου Γκόκα στην 20ή Επετειακή Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας

ΠΑΣΟΚΟ βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας συμμετείχε, ως μέλος της πενταμελούς αντιπροσωπείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στην 20η επετειακή ετήσια Γενική Συνέλευση της Δ.Σ.Ο. που συνήλθε στην Αθήνα, από Πέμπτη 27 Ιουνίου έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 με κεντρικό θέμα «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία – Χριστιανισμός – Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες». Οι κύριες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων.

Με το πέρας των εργασιών της 20ής Γενικής Συνέλευσης υπογράφτηκε σχετική διακήρυξη από εκπροσώπους των κοινοβουλίων χωρών που συμμετέχουν στη Δ.Σ.Ο.

Περισσότερα

Συμμετοχή Χ. Γκόκα στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας

ΠΑΣΟΚΟ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας παρευρέθηκε στη διημερίδα που διοργάνωσε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, στις 3 και 4 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη, με θέμα «Η κοινωνική διάσταση των μονοθεϊστικών θρησκειών».

Ο βουλευτής μετείχε στις εργασίες της διημερίδας με την ιδιότητα του Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Περισσότερα