Ιωάννινα: Κοινή σύσκεψη ΔΕΥΑΙ- ΣΥΔΚΛΙ

Κοινή σύσκεψη των Διοικήσεων αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων και του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου με αντικείμενο τον καλύτερο συντονισμό και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για το επόμενο διάστημα.

Στη σύσκεψη αυτή ξεκαθαρίστηκε το πεδίο δράσης και λειτουργίας έργων μεταξύ Δήμου, ΔΕΥΑΙ και Συνδέσμου. Άμεσος στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία όλα τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και να γίνει ρύθμιση της κατανομής νερού ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και διακοπών.

Περισσότερα

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Με προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας – Δήμων προωθείται η αποκατάσταση 38 Χ.Α.Δ.Α. στην Ήπειρο:

Καθοριστικό βήμα για την παύση λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Ήπειρο, έγινε με τη σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με 16 δήμους για την αποκατάσταση τους με συνολικό προϋπολογισμό 3.735.183 Ευρώ.

Για το σκοπό αυτό, συγκροτήθηκε τεχνικοοικονομική πρόταση – φάκελος χρηματοδότησης της αποκατάστασης των υφιστάμενων ακόμη και σήμερα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στο πλαίσιο της, από 10/06/11, Πρόσκλησης του ΥΠΕΚΑ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») με κωδικό 4.7 και συγκεκριμένα στην κατηγορία πράξεων: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.».

Περισσότερα

Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο ΣΥΔΚΛΙ

Η ΔΕΗ διέκοψε την παροχή ρεύματος προς το ΣΥΔΚΛΙ (Σύνδεσμος Υδρεύσεως των Δήμων του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων) με αποτέλεσμα να μη μπορεί ο δεύτερος να λειτουργήσει τα αντλιοστάσια και να υδροδοτήσει τους Δήμους – μέλη του! Σύμφωνα με πληροφορίες, η μη καταβολή από το ΣΥΔΚΛΙ των ποσών που οφείλει στη ΔΕΗ συμβαίνει διότι ο σύνδεσμος δεν έχει αυτοτελείς πόρους, αλλά χρηματοδοτείται από τους Δήμους – μέλη, που είναι και οι “πελάτες” του. Οι απαιτήσεις του ΣΥΔΚΛΙ προς τους δήμους, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο Ευρώ! Στις πρώτες θέσεις των οφειλετών του συνδέσμου είναι η ΔΕΥΑΙ (πάνω από 400.000 Ευρώ), ο Δήμος Πασσαρώνος (πάνω από 250.000 Ευρώ). Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους επικαλούνται το γεγονός της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των πόρων από το δημόσιο προς τους Δήμους, με το πρόβλημα για ακόμα μια φορά να καταλήγει στον πολίτη.

Περισσότερα