Ο τρόπος ρύθμισης οφειλών σε Εφορίες, Δήμους και Ασφαλιστικά Ταμεία με το νόμο «Κατσέλη»

Ευρώ, νομίσματα, χρήμα, χρήματαΔυνατότητα μερικής ή ολικής διαγραφής χρεών προς τις Εφορίες, τα Τελωνεία, τους Ο.Τ.Α. ή και τα ασφαλιστικά ταμεία παρέχει ο ν. 3869/2010 με πρόσθετα προνόμια την προστασία της κύριας κατοικίας από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και τη δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής τυχόν εναπομεινάντων υπολοίπων έως και σε 3 χρόνια.

Περισσότερα

Ρυθμίσεις για χρέη

Εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη διευκόλυνση όλων όσων έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο όσοι αποφασίσουν να υπαχθούν τώρα στη ρύθμιση δεν θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν αναδρομικά όλες τις δόσεις από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της, τον περασμένο Οκτώβριο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον οι οφειλέτες ζητήσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των δόσεων, τότε πρέπει να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις επιβαρυμένες με προσαύξηση 1% ανά μήνα. Τέλος, διευκρινίζεται ότι εφόσον η καταβολή του ποσού θα γίνεται εφάπαξ, ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται κατά 100% από τις προσαυξήσεις.

Περισσότερα

Παράταση για ρυθμίσεις χρεών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται για ένα μήνα (μέχρι 30 Ιουνίου) το χρονικό περιθώριο για να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις χρεών οι οφειλέτες του δημοσίου βάσει των ευνοϊκών διατάξεων του νόμου 3842/2010. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται έκπτωση 80% επί των προσαυξήσεων των οφειλετών χωρίς άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις στην περίπτωση άμεσης εξόφλησης των χρεών, ενώ παρέχονται και δυνατότητες πληρωμής σε δόσεις.

Περισσότερα