“ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο”: Ανακοίνωση

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Στάση της παράταξης στις ψηφοφορίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης (7η Συνεδρίαση Τετάρτη 7/09/2011):

1. Αμβρακικός Κόλπος: Η παράταξη ψήφισε αρνητικά στα Θέματα Η.Δ. 3 και 4, που αφορούν σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον Αμβρακικό Κόλπο (ανανεώσεις περιβαλλοντικών όρων μονάδας στη θέση «Όρμος Σαλαώρας» και αύξηση δυναμικότητας μονάδας στη θέση «Λασκάρα»), διότι ο Αμβρακικός κινδυνεύει να μετατραπεί σε νεκρή θάλασσα και, όπως τεκμηριώνει πληθώρα επιστημονικών μελετών, επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση όλων των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση («Λασκάρα») ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος, καθώς συντρέχει και αυθαιρεσία του ενδιαφερόμενου ιδιώτη, ο οποίος έχει αυξήσει παράνομα τη δυναμικότητα της μονάδας. Η παράταξη επισημαίνει ότι η δημαγωγία περί «ανάπτυξης» και «θέσεων εργασίας» αποσιωπά την καταστροφή εκατοντάδων θέσεων εργασίας των ψαράδων του Αμβρακικού. Με το ίδιο κριτήριο, η παράταξη ψήφισε αρνητικά στο Θέμα Η.Δ. 6 (ίδρυση πτηνοτροφείου στη θέση «Ασβεσταριές» Άρτας), διότι αφενός δεν ζητήθηκε η νομικά και επιστημονικά απαραίτητη άποψη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και αφετέρου δεν προσδιορίζονται οι εκτάσεις για τη διάθεση της κοπριάς.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Περιφερειάρχης: Δεν μπορούν να συνυπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου και υδατοκαλλιέργειες:

Στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες, που αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικότερους κλάδους της Ηπείρου, σε συνδυασμό με την προστασία του Περιβάλλοντος, κατέληξε σε συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο με μεγάλη πλειοψηφία αποδέχτηκε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Β. Ψαθά, με την προσθήκη ορισμένων επιπλέον επισημάνσεων και παρατηρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην τοποθέτηση του ξεκαθάρισε ότι με τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας, οι δεξαμενές από τον Αμβρακικό πρέπει να απομακρυνθούν, ενώ υπογράμμισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να συνυπάρχουν μονάδες ασφαλτικών και υδατοκαλλιεργειών στη Λωρίδα Σαγιάδας, κάνοντας ευθέως αναφορά σε προσπάθεια να υπογραφεί σχετική απόφαση πριν την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Περισσότερα

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Άρτας

Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Άρτας επί του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες:

Τα τελευταία 20 χρόνια η Περιφέρεια της Ηπείρου ακολουθώντας τις προκλήσεις και τις προοπτικές στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας έχει εμφανίσει μια σημαντική και εντυπωσιακή ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο σε Εθνικό επίπεδο αλλά είναι πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν το μεγάλο μήκος των ακτών αλλά και τα καθαρά νερά που υπάρχουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Περιφέρειά μας είναι μια από της μεγαλύτερες παραγωγούς τσιπούρας και λαυρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υδατοκαλλιέργειες έχουν αποτελέσει αλλά και πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν για την Περιφέρειά μας μια από τις προτεραιότητες για την ανάπτυξή της. Για το πρώτο εξαγώγιμο προϊόν της περιοχής αλλά και τον πλέον δυναμικό κλάδο της Ηπείρου πρέπει να εργαστούμε και να πάρουμε αποφάσεις για να στηρίξουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες.

Περισσότερα