Προς υπογραφή οι συμβάσεις για τον Παιδικό Σταθμό Πέτα και την ανάπλαση Καρυών Ζαγορίου

Περιφέρεια ΗπείρουΠρος υπογραφή προωθούνται οι συμβάσεις δύο ακόμη έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την κατασκευή παιδικού σταθμού στο Δ.Κ. Πέτα Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 175.709,45 και για την ανάπλαση – ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων οικισμού Καρυών Δήμου Ζαγορίου 500.172,83 ευρώ.

Με έγγραφα του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (για το δεύτερο με προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης. Φορείς υλοποίησης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά για τον παιδικό σταθμό και η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» για την ανάπλαση.

Περισσότερα