Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, για δημοπρατήσεις νέων έργων

Δημοπρατήσεις νέων έργων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή

ΙωάννιναΣτη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης δημοπρασιών για τα έργα των Περιφερειακών Ενοτήτων. Πρόκειται για τα παρακάτω έργα:

  • “Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου”, προϋπολογισμού 624.000 ευρώ
  • “Αποκατάσταση βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής – Ποταμιά – Κυψέλης”, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ
  • “Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς”, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
  • “Συντήρηση Ε.Ο. Πρέβεζας – Πάργας”, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ
  • “Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτοπούλα”, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη σε συνάντηση με την Συνήγορο του Πολίτη

Στο ρόλο της αυτοδιοίκησης στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε άριστη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, κατά τον χαιρετισμό του στη συνάντηση της Συνηγόρου του Πολίτη κ. Κ. Σπανού με εκπροσώπους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα σήμερα στα Ιωάννινα.

Ο κ. Καχριμάνης τόνισε μεταξύ άλλων:

“Σε αυτή την περίοδο της κρίσης, όλες οι αιρετές διοικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε καταλάβει ότι είμαστε υπηρεσίες, κάτι που είχε ξεχαστεί τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, αυτή η νοοτροπία είχε περάσει και στο υπαλληλικό προσωπικό. Όμως, είναι παρήγορο πως αυτό αλλάζει, γιατί είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Πολίτη και του Επιχειρηματία, όπου απευθύνονται πολλοί πολίτες. Για αυτό η παρουσία της Συνηγόρου του Πολίτη και η συζήτηση είναι χρήσιμη για όλους”.

Σύμφωνη γνώμη για την ανάθεση έργου στην Άρτα

Με έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Αρταίων εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας στο Δήμο Αρταίων”. Ο προϋπολογισμός του 1.076.994 ευρώ.

Περισσότερα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Ηπείρου

Περιφέρεια ΗπείρουΣήμερα 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 31/01/2014 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2014 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πωγωνίου για τα Τ.Δ. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, Δελβινακίου», προϋπολογισμού € 624.000,00 με τον Φ.Π.Α.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο Πρέβεζας – Πάργας», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αρτοπούλα», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου ασφαλτικού μίγματος (ψυχρού) για τη συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014, προϋπολογισμού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

8. Έγκριση του Πρακτικού 2/04-02-2014 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Ηπείρου σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», προϋπολογισμού € 185.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».

9. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-μελάνες από αναγόμωση), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

10. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός πολυόργανου, για μετρήσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες του υποχρεωτικού επανελέγχου όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (κτιριακές εγκαταστάσεις, αντλιοστάσια και πίνακες δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδών).

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση Βατότητας της επαρχιακής οδού Γλυκής-Ποταμιά-Κυψέλη», προϋπολογισμού € 330.000,00 με ΦΠΑ.

12. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση – συντήρηση οδού Γκρίκας – Κάιτσας – Ράπης – Αμπελιάς» που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. 5357/138/16-01-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 2/61/24-01-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της 10ης επαρχιακής οδού) προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.

14. Έγκριση ακύρωσης του αποτελέσματος της από 07-01-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας)» προϋπολογισμού € 110.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για επίδοση προσφοράς και κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.

15. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας και στη θέση Ταράνα Δήμου Πρέβεζας – Β Φάση)», προϋπολογισμού € 175.000,00 με ΦΠΑ και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με νέους όρους.

16. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του Παύλου Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωμή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχημάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2014.

17. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας» για το έτος 2014, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.

Περισσότερα

Εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την Μονάδα Α.Σ.Α.

Περιφέρεια ΗπείρουΣτη συνεδρίαση της 31/01/2014, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνεδρίασε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, ενέκρινε τους όρους της προκήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης της β’ φάσης του διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη φάση, μπορούν να συμμετάσχουν μόνον οι προεπιλεγείσες κατά την Α΄ φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, έξι εταιρείες. Η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τατιάνα Καλογιάννη, σε δηλώσεις της, είπε, μεταξύ άλλων, ότι “στις 2 Απριλίου έχουμε την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους εν δυνάμει αναδόχους και πιστεύουμε ότι μέσα στον Απρίλιο, χωρίς να έχουμε κάποιες εμπλοκές, είτε προσφυγές στο ΣτΕ ή κάτι άλλο, θα έχουμε και τον προσωρινό μειοδότη. ‘Όλα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, οργανωμένα και ευχόμαστε να έχουμε προσωρινό μειοδότη και πριν τις εκλογές”.

Συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση δύο έργων που αφορούν συντηρήσεις του Εθνικού Οδικού Δικτύου προς Πρέβεζα και Άρτα. Η πρώτη αφορά τη συντήρηση του κόμβου στο Στρατόπεδο Φιλιππιάδας Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 150.000 ευρώ και η δεύτερη τη συντήρηση της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην επαρχιακή οδό Μεσοβούνι-Μαζαρακιά της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισμού 72.000 ευρώ και την επαναδημοπράτηση των έργων:

  • «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ασφαλτοταπήτων στο ΕΟΔ Άρτας – Τρικάλων & Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
  • «Αποκατάσταση ζημιών στο τμήμα της 3ης επαρχιακής οδού Βράχος – Χειμαδιό» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.
  • «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδικού τμήματος της 8ης επαρχιακής οδού στην Α. Ρευματιά» Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ανάδοχοι έργων στην Π.Ε. Άρτας

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τους αναδόχους των έργων της Π.Ε. Άρτας, «Συντήρηση των αναχωμάτων και καθαρισμός των στομίων του ιχθυοτροφείου Κόφτρα Παλιομπούκα», προϋπολογισμού 7.500 ευρώ και «Συντήρηση οδοφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ.

Περισσότερα

Δημοπρατήσεις έργων στις Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας

Περιφέρεια ΗπείρουΤη δημοπράτηση νέων έργων στις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, στην Π.Ε. Άρτας, δημοπρατήθηκαν τα έργα: “Συντήρηση- αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Σέλτσου”, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και “Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Συμεών Στυλίτου Κορύτιανης” με προϋπολογισμό 90.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Πρέβεζας, δημοπρατήθηκε το έργο “Αποκατάσταση ζημιών κατολίσθησης πρανούς τμήματος 8ης επ. οδού στην Α. Ρευματιά”, προϋπολογισμού 423.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για το Διαδημοτικό Δίκτυο ύδρευσης Δωδώνης και Σελλών

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη σημερινή της συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε το πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαδημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμων Δωδώνης & Σελλών», προϋπολογισμού € 4.210.000,00 με ΦΠΑ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ.

Εξετάσεις για την ανανέωση και απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται πως οι εξετάσεις για την ανανέωση και την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, σύμφωνα με την 60740/1027/21.3.95 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα πραγματοποιηθούν:

  • την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ για την απόκτηση νέων αδειών
  • την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. για την ανανέωση των αδειών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφέρειας Ηπείρου.

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για Οικονομική Επιτροπή και ΟΠΑΑΧ:

Απάντηση στις αιτιάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», σχετικά με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων ήταν υπηρεσιακής φύσεως και από την στιγμή που από συμβούλους ζητήθηκε να μη συζητηθούν ορισμένα που εισήχθησαν προς συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης για την ερχόμενη Παρασκευή.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για την αποχέτευση Φιλιατών:

Τον ανάδοχο ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου για την Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέδειξε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για την «αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών», έργο που με προϋπολογισμό 8.173.350 ευρώ έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Μειοδότης αναδείχτηκε η ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ.

Βελτιώσεις του οδικού δικτύου:

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της ενέκρινε και έργα για την αποκατάσταση ζημιών και βελτίωσης του οδικού δικτύου στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Συγκεκριμένα:

Στην Π.Ε. Ιωαννίνων: Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών στην 17η επαρχιακή οδό Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και ανέδειξε τον ανάδοχο (Μ. Κουμπή) για την αποκατάσταση ζημιών στην 36η επαρχιακή οδό στο Ελεύθερο της Κόνιτσας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αποκατάσταση ζημιών στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων:

Τη δημοπράτηση έργων, που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της. Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης για τα εξής έργα:
– «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα – Κράψη», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.
– «Αποκατάσταση ζημιών στην επαρχιακή οδό Πράμαντα – Χριστοί – Κηπίνα», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, και
– «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου για την «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθήσεις Δήμου Μετσόβου», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Αποφάσεις για έργα που αφορούν τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας πήρε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα ενέκρινε:
-Τη δημοπράτηση των τμημάτων Βρυσσέλλας- Φοινικίου μέχρι την Ελαία και από τυροκομείο Φιλιάτες μέχρι Φιλιάτες (παραλία), με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ.
– Τη δημοπράτηση του έργου κατασκευή γέφυρας (προσθήκη) στην παλαιά γέφυρα Νάτση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Φιλιατών, με προϋπολογισμό 132.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ανάδοχος για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας:

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόσφατη συνεδρίαση της ανέδειξε την τεχνική εταιρεία Γ. Μπέλλος και ΣΙΑ Ε.Ε., ανάδοχο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Δ. Δ. Κορώνης του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ και «Βελτίωση παρόδων και επαρχιακών οδών 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Συνεχίζεται η οδική σύνδεση προς Γαβριά Άρτας:

Συνεχίζεται το έργο της ασφαλτόστρωσης της οδού από Επ. Ο. Άρτας – Κορωνησίας προς τη Γαβριά, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχτηκε ο ανάδοχος (ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ), για την γ’ φάση του, που έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Αποφάσεις για σημαντικά έργα βελτίωσης των υποδομών στην Περιφέρεια Ηπείρου, έλαβε σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία Αλιευτικού καταφυγίου στην Κορωνησία, οδικά και αντιπλημμυρικά έργα. Αναλυτικά:

Δημοπράτηση Αλιευτικού Καταφυγίου στην Κορωνησία: Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», με προϋπολογισμό 1.950.000  Ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013».

Έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης στην Π.Ε. Άρτας: Στη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή έλαβε επίσης αποφάσεις για τρία έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών της Π.Ε. Άρτας. Για τα δύο εγκρίθηκε η δημοπράτηση τους, ήτοι: 1) Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισμού Πολυδρόσου, προϋπολογισμού 120.000 Ευρώ. 2) Προστασία πρανών όχθης χειμάρρων Άννινου και Κομποτέϊκου στην περιοχή Αλή – Αγιάς Κομποτίου, προϋπολογισμού 85.000 Ευρώ. Το τρίτο έργο αφορά τη «συντήρηση αναχωμάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιμνοθαλασσών Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ, για το οποίο η Ο.Ε. ανέδειξε ως ανάδοχο τον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΑ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίσεις για νέα έργα στην Π. Ε. Άρτας:

Τους όρους δημοπράτησης της γ’ φάσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της οδού από επ.ο. Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 450.000 Ευρώ, ενέκρινε σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου «Κατολισθητικά φαινόμενα στο Δ. Δ. Ελάτης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ. (Ανάδοχος η Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Ηλεκτροφωτισμός του Οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας:

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 Ευρώ. Επίσης ανέδειξε αναδόχους για τα έργα:
– Καθαρισμός ρέματος Καρυδά, προϋπολογισμού 30.000 Ευρώ (Ανάδοχος η Ο.Ε. Ηλίας – Ιωσήφ Μπεϊντάρης)
– Καθαρισμός και λιθορριπές προστασίας ποταμού Λούρου στο Δήμο Ζηρού, προϋπολογισμού 31.100 Ευρώ. (Ανάδοχος ο Ευάγγελος Γιαννουλάτος).

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Σε εξέλιξη οι εργασίες πυροπροστασίας στα Ελληνοαλβανικά σύνορα:

Σε εξέλιξη βρίσκονται για 3η ημέρα οι εργασίες δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, με σκοπό να αποτραπούν κίνδυνοι από «εισαγόμενες» πυρκαγιές για τις τοπικές κοινότητες Καστανής, Κτισμάτων, Χαραυγής του Δήμου Πωγωνίου, ώστε να μην επαναληφθούν δυσάρεστες, όπως κατά το παρελθόν, καταστάσεις στην περιοχή. Οι εργασίες γίνονται με επίβλεψη και χρηματοδότηση της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ύστερα από συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε συνεργασία με την 8η Μεραρχία και το Δασαρχείο Ιωαννίνων.

Περισσότερα

“Ήπειρος – Τόπος να ζεις”: Ανακοίνωση

Η παράταξη “Ήπειρος – Τόπος να ζεις” εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Θέμα: Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη για τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας:

Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη κατατέθηκε από τον Περιφερειακό Σύμβουλο του συνδυασμού «Ήπειρος – Τόπος να ζεις» κ. Κώστα Αρβανίτη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Με την επερώτηση γίνεται συγκεκριμένη κριτική στον Περιφερειάρχη για πλήρη ασυμφωνία των αναμενόμενων εσόδων ιδίως από τους ΚΑΠ για επενδύσεις με τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν για έργα στην Π.Ε. Ιωαννίνων. Πιο συγκεκριμένα ερωτάται ο Περιφερειάρχης :

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Συστήματα ελέγχου των βιολογικών καθαρισμών για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου:

Ο προγραμματισμός δράσεων που αφορούν την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, που συνεδρίασε σήμερα υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη.

Μετά την εισήγηση του Περιφερειάρχη και τη θετική αξιολόγηση του, ως τώρα, έργου που έχει να παρουσιάσει η Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Περιβαλλοντικών Ελέγχων που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του, συζητήθηκε το ζήτημα του Αμβρακικού και της αναγκαιότητας μείωσης των πηγών ρύπανσης του.

Ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, υπογράμμισε ότι προγραμματική δέσμευση της Διοίκησης Περιφέρειας είναι η προστασία του Περιβάλλοντος και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, θέση που επανέλαβε και στην πρόσφατη ημερίδα που οργάνωσε στην Ανέζα Άρτας η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας.

Περισσότερα