Ανακοίνωση για την πιθανολογούμενη πώληση του φράγματος Πουρναρίου, Άρτας

ΣΥΡΙΖΑΤο νερό αποτελεί φυσικό πόρο, του οποίου η αξία και η σπουδαιότητα για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συνεχώς αυξάνει, ενώ η διαθεσιμότητα του δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Η διαχείριση του, συνεπώς, θα πρέπει να στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την ορθολογική του χρήση.

Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως γνωστόν, είναι έργα πολλαπλού σκοπού. Πέρα από τη συμβολή τους στην ικανοποίηση ενεργειακών αναγκών, αποτελούν κέντρα διαχείρισης υδάτινων πόρων, αξιοποιώντας την αποθηκευτική ικανότητα των ταμιευτήρων τους.

Με την έννοια αυτή παρέχουν: Αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, κάλυψη αναγκών νερού για ύδρευση, κάλυψη αναγκών νερού για αρδεύσεις, κάλυψη αναγκών νερού για βιομηχανική χρήση, εξασφάλιση περιβαλλοντικών παροχών και ανάπτυξη οικολογικού τουρισμού.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί Πουρνάρι Ι και Πουρνάρι ΙΙ στον ποταμό Άραχθο, ισχύος 331,5 MW, σε απόσταση 4km από την Άρτα, συνιστούν μονάδες εθνικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια στην ευρύτερη –ακριτική– περιοχή της δυτικής Ηπείρου. Η πιθανολογούμενη «μεταβίβασή» τους από τη ΔΕΗ Α.Ε., σε νέα – προς πώληση – εταιρεία και η συνακόλουθη ιδιωτικοποίησή τους, μας βρίσκει αντίθετους.

Ως βουλευτής του Νομού Άρτας και υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου, δηλώνω την κατηγορηματική αντίθεση μου σ’ αυτό το σχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα και την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση της Ηπείρου. θα διασφαλίσει τη δημόσια διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων του ποταμού Άραχθου. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό αγαθό.

Όλγα Γεροβασίλη
υποψήφια Περιφερειάρχης Ηπείρου
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Άρτας

Περισσότερα

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΤοπΣΑ νομού Άρτας”

ΆρταΣτο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ», στην οποία συμμετέχουν οι φορείς:

 • ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
 • EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. (δ.τ. ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ Ο.Ε)
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΦΩΤΗΣ Μ. – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

α) ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
β) νέους επιστήμονες (ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, γεωπόνους, φαρμακοποιούς, δικηγόρους, μηχανικούς και γενικά αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση
γ) ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση
κατοίκους των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου ωφελούμενου, την παρούσα πρόσκληση καθώς και πρόσθετες πληροφορίες:

 • Στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.topsa-arta.gr
 • Στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Α.Σ. www.facebook.com/topsa.arta
 • Στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, http://kic.teiep.gr, [email protected] (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Ανδριανή Οικονόμου, τηλ. 26810-50234)
 • Στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ – CONSUL (Πλησιοί Άρτας, Υπεύθυνη κα Μαρία Πάκου)
 • Στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, http://www.e-artas.gr).

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου και τα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 29/1/2014 (καταληκτική ημερομηνία), σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα φέρει, πέρα από τα στοιχεία του Αποστολέα-Αιτούντος, και την ένδειξη «Υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης ΤοπΣΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»:

• ταχυδρομικώς ή με courier στη διεύθυνση
Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
ΤΕΙ Ηπείρου
47100 Κωστακιοί, Άρτα (τηλ. επικ. 26810-50234)

Οι αιτήσεις που θα φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής δεν θα ληφθούν υπόψη.

• αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, στην παραπάνω διεύθυνση από τις 7/1/2014 έως και τις 29/1/2014 (ώρες 9:30 – 16:30).

Αντικατάσταση ή διόρθωση της Αίτησης -Υπεύθυνης Δήλωσης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» δεσμεύεται για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

Σχετικά έγγραφα μπορούν να βρεθούν στις επίσημες ιστοσελίδες του δήμου.

Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Περισσότερα

«Οι Ορεινοί»: Επιστολή προς Δ. Κεντρ. Τζουμέρκων

«« ΠΡΟΣ: κ. Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Μετά την απόφασή σας να φέρετε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων την συγχώνευση, που ουσιαστικά θα σημαίνει και κατάργηση, των ΚΕΠ των Θεοδωριάνων και των Μελισσουργών με αυτό του Βουργαρελίου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Το σχετικό έγγραφο « Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που σας στάλθηκε και αναφέρεται στην συγχώνευση των ΚΕΠ, δεν έχει σε καμία περίπτωση δεσμευτικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα η εφαρμογή του από το Δήμο, αφού χαρακτηριστικά αναφέρει ότι με το συγκεκριμένο άρθρο επιτρέπεται η συγχώνευση των ΚΕΠ των οικείων Δήμων μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο συγκεκριμένος νόμος Ν. 4024/2011 είναι το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 2012-2015, της εργασιακής εφεδρείας και των χιλιάδων απολύσεων, των περικοπών σε χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, που θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες Έλληνες. Τι είναι αυτό που κάνει το Δήμο να εφαρμόσει μια διάταξη του μεσοπρόθεσμου που δεν είναι καν υποχρεωτική και δεν του επιβάλλεται; Γιατί τα Θεοδώριανα και οι Μελισσουργοί να πληρώσουν πρώτα σε όλο το Δήμο το μνημόνιο και τις διατάξεις του μεσοπρόθεσμου με την κατάργηση του ΚΕΠ και τη συγχώνευσή τους με αυτό του Βουργαρελίου; Τι θα κερδίσει ο Δήμος και σε τι θα εξυπηρετήσει αυτό;

Περισσότερα

Επιμορφωτική ημερίδα δημοτ. συμβούλων

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) πραγματοποιεί σήμερα, Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, επιμορφωτική ημερίδα για τους αιρετούς δημοτικούς συμβούλους της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Άρτας και αφορά τους νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους νομών Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας, ενώ για το νομό Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί άλλη αντίστοιχη ημερίδα.

Περισσότερα

Επίσκεψη Καχριμάνη σε περιοχές Ν. Άρτας

O υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Κωνσταντίνος Παππάς, συνοδευόμενοι από υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, αύριο Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, θα περιοδεύσουν σε δημοτικά διαμερίσματα των Δήμων Αθαμανίας και Πέτα του Νομού Άρτας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

– 16.30, Γέφυρα Πλάκας
– 17.00 – 17.30, στα Δ.Δ. Ράμιας, Λεπιανών, Μικροσπηλιάς
– 17.30 – 18.00, στο Δ.Δ. Κυψέλης
– 18.00 – 19.30 στο Δ.Δ. Βουργαρελίου (θα πραγματοποιηθεί ομιλία)
– 20.30 – 22.00 στο Δ.Δ. Πέτα (θα πραγματοποιηθεί ομιλία).

Περισσότερα

Αριθμός Περιφερειακών – Δημ. Συμβούλων

Σύμφωνα με υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Γιάννης Ραγκούσης, διαμορφώνεται η σύνθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων των νέων Δήμων στην Ήπειρο, ως εξής: Στο νομό Ιωαννίνων αντιστοιχούν 24 έδρες, 11 έδρες για το νομό Άρτας, 9 έδρες για το νομό Θεσπρωτίας και 7 έδρες για το νομό Πρέβεζας.  Όσον αφορά στη σύνθεση των Δημοτικών Συμβουλίων για το νομό Ιωαννίνων διαμορφώνεται ως εξής: Για το νέο Δήμο Ιωαννιτών εκλέγονται συνολικά 41 δημοτικοί σύμβουλοι, για το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, για το Δήμο Δωδώνης, γαι το Δήμο Πωγωνίου και για το Δήμο Ζίτσας 27 δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ για τους Δήμους Ζαγορίου, Κόνιτσας και Μετσόβου εκλέγονται αντίστοιχα 21 δημοτικοί σύμβουλοι.

Περισσότερα

Λαϊκή Συνέλευση στο Δήμο Πέτα Άρτας

Ο Δήμος Πέτα Άρτας καλεί για τρίτη συνεχή χρονιά όλους τους δημότες την Παρασκευή, 20 Αυγούστου, και ώρα 21.30 το βράδυ στην πλατεία του Πέτα σε μία ανοιχτή συζήτηση γύρω από το δημοτικό και κοινωνικό έργο του δήμου,  «υπερασπίζοντας το δικαίωμα της δημοκρατίας και του ανοιχτού διαλόγου».

Περισσότερα

Yποψήφιοι ΝΔ στην Ήπειρο

Η ΝΔ ανακοίνωσε επίσημα τους υποψήφιους που στηρίζει για όλη την Ήπειρο:

Νομός Ιωαννίνων

 • Δήμος Ιωαννιτών, Ο σημερινός Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Νικόλαος Γκόντας.
 • Δήμος Ζαγορίου, Ο Δήμαρχος Τύμφης κ. Σουκουβέλος Γεώργιος και ο πρόεδρος της κοινότητας Παπίγκου κ. Τσουμάνης Λεωνίδας κινούνται με στόχο τη συγκρότηση πολυσυλλεκτικών ψηφοδελτίων.
 • Δήμος Πωγωνίου, ο σημερινός Δήμαρχος Άνω Καλαμά κ. Στεργίου Θεοφάνης.
 • Δήμος Βορείων Τζουμέρκων, τα αυτοδιοικητικά μας στελέχη συμμετέχουν σε ανεξάρτητους συνδυασμούς.
 • Δήμος Δωδώνης, ο Δήμαρχος Λάκκας Σουλίου  κ. Χρήστος Ντακαλέτσης και ο Νομ. Σύμβουλος κ Ιωάννης Μπάρκας, κινούνται με στόχο τη συγκρότηση πολυσυλλεκτικών ψηφοδελτίων.
 • Δήμος Ζίτσας, ο Δήμαρχος Πασσαρώνος κ. Σάκης Βλέτσας.

Νομός Άρτας

 • Δήμος Άρτας, ο Νομάρχης Άρτας κ. Γεώργιος Παπαβασιλείου.
 • Δήμος Νικολάου Σκουφά, ο δήμαρχος Αράχθου, κ Ιωάννης Κόκλας.
 • Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη, τα αυτοδιοικητικά μας στελέχη συμμετέχουν σε ανεξάρτητους συνδυασμούς.
 • Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων, ο Δήμαρχος Αγνάντων κ. Χρήστος Χασιάκος και ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μαρίνος Γαρνέλης, κινούνται με στόχο τη συγκρότηση πολυσυλλεκτικών ψηφοδελτίων.

Νομός Πρέβεζας

 • Δήμος Πρέβεζας, ο κ. Στέργιος Γιαννάκης ( πολ. Μηχανικός)
 • Δήμος Πάργας, ο δήμαρχος Φαναρίου κ. Αντώνης Νάστας.
 • Δήμος Ζηρού, ο δήμαρχος Φιλιππιάδας κ. Δημήτρης Γιολδάσης.

Νομός Θεσπρωτίας

 • Δήμος Ηγουμενίτσας, ο Νομάρχης Θεσπρωτίας, κ. Βασίλειος Γιόγιακας
 • Δήμος Σουλίου, ο δήμαρχος Αχέροντα, κ. Αθανάσιος Παππάς.

.

Περισσότερα

Δύο βιολογικοί καθαρισμοί στο Δήμο Σκουφά;

Aπό το http://petaartas.blogspot.com

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ, σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου με αντικείμενο την προώθηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού  για τη διαχείριση  των λυμάτων στο Νομό Άρτας, με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος του Αμβρακικού. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Δήμαρχοι Αράχθου, Αμβρακικού, Φιλοθέης, Κομποτίου, Φιλιππιάδας και Πέτα, καθώς και εκπρόσωπος της ΔΕΥΑ Άρτας και λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αξιολογήθηκε η πορεία υλοποίησης των μελετών για τα έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων αυτών. Επικαιροποιήθηκε ο συνολικός σχεδιασμός στη βάση των βέλτιστων επιλογών για το περιβάλλον και το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού,  της μέγιστης λειτουργικότητας για τους νέους βιολογικούς καθαρισμούς, αλλά και των επιλογών χρηματοδότησης που παρέχει τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου, όσο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο σχεδιασμός που προτάθηκε από τη Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα και έτυχε της καθολικής αποδοχής από τους παριστάμενους δημάρχους είναι ο ακόλουθος:

1 .Κατασκευή δύο νέων βιολογικών καθαρισμών. Κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στο Κομπότι που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Κομποτίου και Πέτα και κατασκευή βιολογικού καθαρισμού στο Νεοχώρι που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αράχθου και Αμβρακικού.

2. Αναβάθμιση Βιολογικού Φιλιππιάδας. Στο πλαίσιο της μελέτης για τη διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων του Δήμου Φιλοθέης, θα εκπονηθεί μελέτη αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού στη Φιλιππιάδα, προκειμένου αυτός να υποδεχθεί τα λύματα του Δήμου Φιλοθέης.

Ορισμένες σκέψεις και ερωτήματα προκύπτουν αβίαστα από τα παραπάνω:

1. Ο Καλλικρατικός Δήμος “Ν. Σκουφά” θα είναι μάλλον η μοναδική περίπτωση δήμου που θα διαθέτει δύο βιολογικούς καθαρισμούς. Δεν προκύπτει καμιά σκοπιμότητα ή αναγκαιότητα δημιουργίας δύο βιολογικών καθαρισμών (Κομπότι, Νεοχώρι), στον ίδιο “Καλλικρατικό Δήμο” και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας, στο Νεοχώρι, ο οποίος θα υποδέχεται και τα λύματα του Κομποτίου, με απλή εφαρμογή των κανόνων φυσικής, χωρίς την αναγκαιότητα σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεταφοράς των λυμάτων.

2. Τα λύματα του Δήμου Πέτα απαιτούν μόνο 500 μέτρα έργο για τη σύνδεσή τους με το βιολογικό καθαρισμό της Άρτας.

3. Ποιά είναι εντέλει τα κριτήρια σχεδιασμού των έργων; Υπάρχει σχεδιασμός; Ποιός σχεδιάζει και με βάση ποιούς τεχνικοοικονομικούς κανόνες καταλήγει σε τέτοιες προτάσεις;

4. Όταν σχεδιαζόταν ο Καλλικράτης, είχε υπόψη της η “Επιτροπή Σοφών” ότι στο Δήμο που πρότειναν σχεδιάζονται 2 βιολογικοί καθαρισμοί;

5. Πόσο θα επιβαρυνθούν οι πολίτες του νέου Καλλικρατικού Δήμου “Ν. Σκουφάς” από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης 2 βιολογικών καθαρισμών;

Προκύπτει από τα παραπάνω μια απίστευτη ελαφρότητα στο σχεδιασμό των έργων, τόσο από πλευράς τεχνικής, όσο και από πλευράς οικονομικής. Αυτός είναι ο τρόπος που σχεδιάζονται τα “μεγάλα έργα” στην περιοχή μας; Για ποιό λόγο να δαπανηθούν τεράστια ποσά από το υστέρημα του Ελληνικού Λαού σε τέτοιους άστοχους και ανεφάρμοστους τελικά σχεδιασμούς;

Ανάδημοσίευση από το blog Νέα Πέτα Άρτας

Περισσότερα

Με δύο αλλαγές εδρών ο “Καλλικράτης”

Εγκρίθηκε το οριστικό σχέδιο Καλλικράτης από την κυβέρνηση, με δύο αλλαγές εδρών Δήμων για την Ήπειρο: Στο Νομό Άρτας, ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη θα έχει ως έδρα την Άνω Καλεντίνη, και ιστορική έδρα τις Πηγές Τετραφυλίας, ενώ, στο Νομό Πρέβεζας, ο Δήμος Πάργας θα έχει ιστορική έδρα την Πάργα. Όπως έγινε γνωστό, ο υπουργώς εσωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες αλλαγές εδρών. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για ψηφοφορία την ερχόμενη Τρίτη στην ολομέλεια της Βουλής.

Περισσότερα

Ο «Καλλικράτης» στην Ήπειρο

Τις τελικές ρυθμίσεις για το χωροταξικό πλαίσιο του σχεδίου Καλλικράτης – της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Στην περιφέρεια Ηπείρου δημιουργούνται συνολικά 18 Δήμοι και συγκεκριμένα οι εξής:

Οι δήμοι του Νομού Ιωαννίνων είναι συνολικά οκτώ:

 1. Ο Δήμος Ιωαννιτών με έδρα τα Ιωάννινα. Περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Περάματος, Ανατολής, Παμβώτιδος και την Κοινότητα Νήσου.
 2. Ο Δήμος Ζαγορίου με έδρα τους Ασπραγγέλους. Περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Κεντρικού Ζαγορίου, Ανατολικού Ζαγορίου, Τύμφης και τις Κοινότητες Βωβούσας και Παπίγκου.
 3. Ο Δήμος Κόνιτσας με έδρα την Κόνιτσα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων και τις Κοινότητες Αετομηλίτσας, Διστράτου και Φούρκας.
 4. Ο Δήμος Πωγωνίου με έδρα το Καλπάκι και ιστορική έδρα το Δελβινάκι. Περιλαμβάνει τους Δήμους Καλπακίου, Δελβινακίου, Άνω πωγωνίου, Άνω Καλαμά καθώς και τις Κοινότητες Πωγωνιανής και Λάβδανης.
 5. Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων με έδρα τα Πράμαντα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Τζουμέρκων, Πραμάντων και τις Κοινότητες Συρράκου, Καλαρρυτών, Βαθυπέδου και Ματσουκίου.
 6. Ο Δήμος Μετσόβου με έδρα το Μέτσοβο. Περιλαμβάνει τους Δήμους Μετσόβου, Εγνατίας και την Κοινότητα Μηλέας.
 7. Ο Δήμος Δωδώνης με έδρα την Αγ. Κυριακή. Περιλαμβάνει τους Δήμους Κατσανοχωρίων, Αγ. Δημητρίου, Σελλών, Δωδώνης και Λάκκας Σουλίου.
 8. Ο Δήμος Ζίτσας με έδρα την Ελεούσα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών.

Στον Νομό Άρτας οι συνολικοί Δήμοι είναι τέσσερις:

 1. Ο Δήμος Αρταίων με έδρα την Άρτα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Αρταίων, Αμβρακικού, Βλαχερνών, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης.
 2. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά με έδρα το Πέτα και ιστορική έδρα το Κομμένο. Περιλαμβάνει τους Δήμους Πέτα, Αράχθου, Κομποτίου και την Κοινότητα Κομμένου.
 3. Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη με έδρα την Άνω Καλεντίνη. Περιλαμβάνει τους Δήμους Ηράκλειας, Καραϊσκάκη και Τετραφυλίας.
 4. Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με έδρα το Βουργαρέλι. Περιλαμβάνει του Δήμους Αθαμανίας, Αγνάντων και τις Κοινότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων.

Στον Νομό Θεσπρωτίας δημιουργούνται τρεις συνολικά Δήμοι:

 1. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας με έδρα την Ηγουμενίτσα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Ηγουμενίτσας, Συβότων, Μαργαριτίου και την Κοινότητα Πέρδικας.
 2. Ο Δήμος Φιλιατών με έδρα τους Φιλιάτες αποτελούμενος από τους Δήμους Φιλιατών, Σαγιάδας και Παραποτάμου.
 3. Ο Δήμος Σουλίου με έδρα τη Σαμονίδα Σουλίου. Περιλαμβάνει τους Δήμους Παραμυθιάς, Αχέροντα και την Κοινότητα Σουλίου.

Τέλος, στο Νομό Πρέβεζας οι Δήμοι που σχηματίζονται είναι τρεις:

 1. Ο Δήμος Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Ζαλόγγου, Λούρου και Πρέβεζας.
 2. Ο Δήμος Πάργας με έδρα την Πάργα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Πάργας και Φαναρίου.
 3. Ο Δήμος Ζηρού με έδρα την Φιλιππιάδα. Περιλαμβάνει τους Δήμους Ανωγείου, Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδος καθώς και την Κοινότητα Κρανέας.

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις και αλλαγές μειώνουν κατά πολύ τον αριθμό Δήμων στην Ήπειρο, καταργούν τις κοινότητες και δεκάδες δημοτικές επιχειρήσεις. Σε ορισμένες περιοχές που είχαν κατατμηθεί χωρίς λόγο με την προηγούμενη διοικητική μεταρρύθμιση (το λεγόμενο σχέδιο “Καποδίστριας”), το σχέδιο έγινε δεκτό με ικανοποίηση (όπως π.χ. στο Ζαγόρι ή την περιοχή Κόνιτσας), ενώ σε άλλες και κυρίως όπου θίγονται «κεκτημένα» “επαγγελματιών της αυτοδιοίκησης” αναμένονται αντιδράσεις…

Περισσότερα

«Καλλικράτης» : Σχέδιο νόμου σε ΚΕΔΚΕ και ΕΝΑΕ

Παραδόθηκε από τον υπουργό εσωτερικών το σχέδιο νόμου του Καλλικράτη στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και την Ε.Ν.Α.Ε. (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), με σκοπό να μελετηθεί και να γίνουν προτάσεις προς το υπουργείο. Από το κείμενο απουσιάζει το λεγόμενο «χωροταξικό σχέδιο» (δηλαδή, το πως θα γίνουν οι συνενώσεις των δήμων), το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Με το νέο νομοσχέδιο εισάγονται σημαντικές τομές στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως στον τρόπο εκλογής των αιρετών, στο εκλογικό όριο (καταργείται το 42%), κ.α. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠ.ΕΣ. στην Ήπειρο φαίνεται να δημιουργούνται τελικά περί τους 17 δήμους, με τους 8 από αυτούς να είναι στο νομό Ιωαννίνων και τους υπόλοιπους 9 στους άλλους τρεις νομούς,  Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας.

Περισσότερα

Ιωάννινα: Νέα προβλήματα από κατολισθήσεις

Νέα προβλήματα από κατολισθήσεις, καταπτώσεις και καθιζήσεις σημειώθηκαν κατά τα τελευταία 24ωρα σε ορεινές περιοχές του Νομού Ιωαννίνων. Μηχανήματα εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς για την αποκατάσταση της βατότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τις τεχνικές υπηρεσίες της Ν.Α.Ι.

Αναλυτικά:

– Καταπτώσεις μεγάλων λίθων σημειώθηκαν στην επαρχιακή οδό προς Δ. Δ. Ανηλίου, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.
– Προσωρινά αποκαταστάθηκε η βατότητα της επ. οδού από Πλατανούσα προς το Ν. Άρτας. Επίσης από μηχανήματα αντιμετωπίστηκε καθίζηση και αποκαταστάθηκε η συγκοινωνία στη θέση «Σουσουνίτσα» στο Δ. Δ. Ελεύθερο Κόνιτσας.
– Μεγάλη καθίζηση επί του οδοστρώματος σημειώθηκε επί της επ. οδού Μιχαλίτσι – Παλαιοχώρι Συρράκου.
– Μεγάλη κατάπτωση σημειώθηκε σήμερα στην επ. οδό προς Δ. Δ. Αμαράντου, για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν αποσταλεί μηχανήματα.
– Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αποκατάσταση της βατότητας στις επ. οδούς που οδηγούν προς τα Δ. Δ. Αηδονοχωρίου, Μελισσόπετρας, Αετόπετρας Κόνιτσας, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Περισσότερα

Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Ήπειρο

Πολλά τα προβλήματα που δημιούργησε η κακοκαιρία που έπληξε την Ήπειρο κατά το περασμένο τριήμερο. Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στους νομούς Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις, προβλήματα σε επαρχιακές οδούς και σε μερικές περιπτώσεις διακοπές τηλεφωνικών κυκλωμάτων και διακοπές ρεύματος. Καθίζηση σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Άρτας – Πλάκας, στην περιοχή Πλατανούσας. Επίσης, καθίζηση έχει σημειωθεί σε περιοχή του Δήμου Μολοσσών. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο νομό Πρέβεζας, όπου και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε διάφορες επαρχιακές οδούς.

Περισσότερα

Μπλόκα αγροτών και στην Ήπειρο

Κινητοποίηση αγροτών και στην Ήπειρο: Από παρακαμπτήριους δρόμους διεξάγεται η κυκλοφορία στο ύψος του Λούρου στην Πρέβεζα αφού οι αγρότες της περιοχής διέκοψαν την κυκλοφορία της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρέβεζας στήνοντας μπλόκα.  Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο. Στο νομό Άρτας συνδικαλιστές των αγροτών συνεδριάζουν ώστε να αποφασίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ θεωρούνται πιθανά 1-2 μπλόκα στην Ε.Ο. προς Αθήνα. Πιθανό σημείο αποκλεισμού θεωρείται η γέφυρα της Άρτας. Στα Ιωάννινα, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων το πρωί της Πέμπτης και έπειτα πορεία με αγροτικά μηχανήματα προς το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων.

Περισσότερα