Νέα Ελληνική Δημοκρατία

Του Χρήστου Παπαδημητρίου,
Κοινωνιολόγου – Οικονολόγου

… Με αφορμή την αναφορά του Πρωθυπουργού στη δικαστική εξουσία… (… και με τίτλο κειμένου «σημειολογικό» για αυτό που φεύγει αλλά και για αυτό που έρχεται).

Η παρούσα τοποθέτηση θα μπορούσε να αναφέρεται στη Νομοθετική ή στην Εκτελεστική αλλά εσκεμμένα αναφέρεται στη δικαστική εξουσία με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού όσον αφορά την αξιοπιστία της κατά τις ιστορικές και τελευταίες μέρες που διάγει η «πρόωρα γερασμένη πλέον Ελληνική Δημοκρατία».

Εμμέσως πλην σαφώς ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε την αξιοπιστία της δικαστικής εξουσίας, με την έννοια του αδιάβλητου της κρίσης της και αυτό ερμηνεύεται με απλά λόγια ότι «ανώτατοι λειτουργοί και δικαστές» κατέστησαν «διαβλητοί» και «χρήστες» της μεθοδολογίας της εποχής, και των εργαλείων της με την ίδια λογική που τα χρησιμοποίησαν βουλευτές και υπουργοί ιερωμένοι και πρόεδροι όλης της ιεραρχικής πυραμίδας στην χώρα μας, και δεν είναι άλλο από το «νόμιμο είναι και ηθικό».

Περισσότερα