Επαναδημοπράτηση έργων της Π.Ε. Άρτας

Την επαναδημοπράτηση τριών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 450.000 Ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας αποφάσισε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η επαναδημοπράτηση αποφασίστηκε επειδή η αρχική δημοπρασία απέβη άκαρπη καθώς δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος για να καταθέσει προσφορά.

Πρόκειται για τα έργα: «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», «Προστασία πρανών και καθαρισμός κοίτης χειμάρρου Μπούση», «Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 Ευρώ το καθένα. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ.

Περισσότερα