Δημόσια πρόταση προς τα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων για διάλογο και συνεργασία με την κοινωνία

Πρόταση του Αθανάσιου Δάλλα*

no_logoΤα τελευταία 20 χρόνια η κοινωνία της πόλης μας έγινε μάρτυρας της δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ της “Επιτροπής Αγώνα για τα Κληροδοτήματα” και των Αγαθοεργών Καταστημάτων Ιωαννίνων. Η “Επιτροπή Αγώνα για τα Κληροδοτήματα” αμφισβητούσε την νομιμότητα του υφισταμένου διαχειριστικού καθεστώτος και κατηγορούσε, με βαρύτατους μάλιστα χαρακτηρισμούς, την Εφοροεπιτροπεία για ουσιαστικές παραβάσεις ή παρατυπίες. Τα Αγαθοεργά Καταστήματα υπερασπίζονταν την εγκυρότητα των όσων θεσπίστηκαν με τον Α.Ν. του 1926, πλην όμως δεν θεώρησαν σκόπιμο να υιοθετήσουν τις προτάσεις εκείνων των πολιτών που τους προέτρεπαν, καλόπιστα, στο να προχωρήσουν σε έναν εκσυγχρονισμό των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας, ούτως ώστε να ικανοποιείται στο ακέραιο και κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο η βούληση των διαθετών.

Εκτιμώ ότι θα ήταν ανώφελη η άσκηση οποιασδήποτε κριτικής επί του τρόπου σύνταξης του Κανονισμού των Αγαθοεργών Καταστημάτων ή η ανάδειξη των όποιων παρεκκλίσεων του από τη δεδηλωμένη βούληση των διαθετών. Όμως, για λόγους υποστήριξης και τεκμηρίωσης της πρότασης μου, είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω εκείνα τα σημεία του Κανονισμού που χρήζουν – κατά τη γνώμη μου – επανεξέτασης και αναθεώρησης.

Περισσότερα