Αναγνώστης για Δήμο Ζαγορίου

epirusnews-logo-squareΛάβαμε την παρακάτω επιστολή από αναγνώστη, την οποία δημοσιεύουμε:

«« Τα παρακάτω γεγονότα και ταυτόχρονα καταγγελίες διαδραματίζονται εν έτει 2016 σε μια αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή, στα Ζαγοροχώρια και συγκεκριμένα στην Ελάτη Ζαγορίου.

Περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή Κωνσταντίνου Αλαφούζου

epirusnewsΤώρα πλέον που βρίσκομαι στην πορεία ανάρρωσης θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από το epirusnews.eu όλους τους ηπειρώτες γνωστούς και άγνωστους για το ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιπέτεια μας καθώς κάποια άτομα και υπηρεσίες.

Περισσότερα

Παράταση προσκόμισης δικαιολογητικών από την ΔΕΗ, για το αγροτικό τιμολόγιο

Παράταση μέχρι 30 Νοεμβρίου έδωσε η ΔΕΗ για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου.

ΔΕΗΜετά τη γενικευμένη αναστάτωση που προκλήθηκε με τις επιστολές-ειδοποιητήρια της ΔΕΗ (δείτε εδώ) και την έκδοση της ΚΥΑ 145893/12-5-2014 η ΔΕΗ απέστειλε νέες επιστολές προς τους δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου με την οποία παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών έως τις 30/11/2014.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητέ Πελάτη,

Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 145893/12-5-2014 Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ, ΦΕΚ Β΄ 1212/13-5-2014), απαιτείται η επικαιροποίηση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο ΝΟ1). Ενόψει αυτού και σε συνέχεια της επιστολής που λάβατε για την παροχή ρεύματος …… , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του επικαιροποιημένου Δελτίου Νο 1 από 3.07.2014, σε 30.11.2014 για όλους τους δικαιούχους Αγροτικού Τιμολογίου αρδευτικής χρήσης. Σε περίπτωση λοιπόν που για οποιονδήποτε λόγο έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της αρδευτικής σας εγκατάστασης (όπως ενδεικτικά, τα στοιχεία του φορέα, της αρδευόμενης έκτασης, της ισχύος της υδροληψίας, της άδειας χρήσης νερού κλπ.) θα πρέπει να προσκομίσετε το νέο Δελτίο Νο 1, επικαιροποιημένο με τις επελθούσες μεταβολές, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της άδειας χρήσης νερού με την ημερομηνία λήξης της.

Αντίστοιχα, νέο Δελτίο θα πρέπει να μας προσκομίσετε σε περίπτωση που η άδεια χρήσης νερού έχει λήξει ή δεν υφίσταται. Σε περίπτωση που η αρδευτική σας εγκατάσταση αρδεύεται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, θα πρέπει να μας προσκομίσετε σχετική βεβαίωση άρδευσης από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

Β. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής του επικαιροποιημένου Δελτίου Νο 1 μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία για λόγους που αφορούν στην αρμόδια Διοικητική Αρχή, θα πρέπει να μας προσκομίσετε μέχρι 30.11.2014, στα κατά τόπους αρμόδια Καταστήματά μας, τα ακόλουθα:

  1. Το αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής ή του κωδικού εγγραφής στο ΕΜΣΥ, ή
  2.  Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αδειοδότησης για τη σχετική άδεια χρήσης νερού, ή
  3.  Τον αριθμό πρωτοκόλλου ή/και τον κωδικό άδειας χρήσης σε ισχύ της υδροληψίας, ή
  4.  Βεβαίωση άρδευσης της εγκατάστασης από τον φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συνοδεύονται από Υπέυθυνη Δήλωσή σας ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία για την έκδοση της άδειας χρήσς νερού και του Δελτίου Νο 1.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και για τις περιπτώσεις 1-4, η προθεσμία για την υποβολή του Δελτίου Νο 1 δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.05.2016.

Γ. Εάν έχετε ήδη υποβάλει στα Καταστήματα ΔΕΗ το Δελτίο Νο 1 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις κατά περίπτωση, παρακαλούμε αγνοείστε την υπόψη επιστολή.

Επιτρέψτε μας να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που τα ως άνω δικαιολογητικά της παροχής σας δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι 30.11.2014, θα αναγκαστούμε να προβούμε σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου στην υπόψη παροχή και η τιμολόγηση της κατανάλωσής σας θα υπαχθεί στο προσήκον τιμολόγιό μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνηση.

Περισσότερα

Παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα

ΔΕΗΤεράστια αναστάτωση και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ειδοποιητήρια της ΔΕΗ που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες μέρες σε χιλιάδες κόσμο (αγρότες και μη) και με τα οποία τους καλεί να προσκομίσουν μέχρι 31 Ιουλίου 2014 Δελτίο Γεωργοοικονομικών και Γεωργοτεχνικών στοιχείων (Δελτίο Νο 1) καθώς και τη σχετική άδεια χρήσης νερού, διαφορετικά απειλεί να προχωρήσει σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου με το οποίο ποτίζουν τις καλλιέργειες τους.

Το θέμα προκάλεσε τελικά και την παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασιλικής Ευταξά η οποία με επιστολή της προς τη ΔΕΗ αλλά και προς τους αρμόδιους υπουργούς, αφού εξηγεί την πολυπλοκότητα του θέματος με εκτενή αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, καλεί την ΔΕΗ να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια.

Όπως τονίζει η κ. Ευταξά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-02-2014) :

  • όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.,
  • Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς”. Η υπόψη Διαπιστωτική Πράξη δεν έχει εκδοθεί, ούτε προφανώς η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
  • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού”
  • Σύμφωνα με το αριθ. 145097/21-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠ.ΠΕ. Κ.Α. “Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών – Έννομες συνέπειες», της ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-021-2014) “Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα”, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας
  • Oι Υπηρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσεις Υδάτων, Τμήματα Υδροοικονομίας), μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις υποβολής φακέλου με αίτημα την χορήγηση άδειας χρήσης νερού, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα οι χορηγηθείσες άδειες, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, πάντα κοινοποιούνται στην ΔΕΗ.
  • Τέλος η κ. Ευταξά εκτιμά ότι το σύνολο των υποθέσεων διευθέτησης αδειών χρήσης νερού, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους, σε ένα χρόνο τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία (30-9-2014) υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης νερού και με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
Περισσότερα

Ανακοίνωση: «Συνάντηση Προέδρων των Επιμελητηρίων»

ΙωάννιναΕπιστολή προς τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, με κοινοποίηση στον περιφερειάρχη Ηπείρου, έστειλε η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας με αφορμή την πρόσφατη «Συνάντηση Προέδρων των Επιμελητηρίων». Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«Αγαπητέ Πρόεδρε,

Είμαστε υπέρ όλων των πρωτοβουλιών, από όπου κι αν προέρχονται κι οποίοι κι αν της οργανώνουν, που έχουν ως στόχο την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Κατά τον ίδιο τρόπο, χαιρετίζουμε και την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κι ελπίζουμε ότι θα διατυπωθούν προτάσεις τις οποίες, κάποια στιγμή, όλοι οι θεσμικοί φορείς της Ηπείρου, σε κοινή τους συνάντηση, θα λάβουν υπόψη, για τη διατύπωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου, που θα αφορά όλους τους τομείς, όλες τις δραστηριότητες και όλες της Περιφερειακές Ενότητες.

Σε ότι μας αφορά, είμαστε διατεθειμένοι και έτοιμοι να εισφέρουμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, καταθέτοντας τη δική μας καινοτόμα πρωτότυπη και ρεαλιστική αναπτυξιακή πρόταση, βασισμένοι σε όλα τα φυσικά πλεονεκτήματα και τις ανθρώπινες δεξιότητες της Ηπείρου.

Επίσης, προτιθέμεθα να συζητήσουμε εάν και ποια θεσμικά σχήματα απαιτούνται, ώστε να στηρίξουμε και επιταχύνουμε αναπτυξιακές διαδικασίες, παραγωγικές δομές και επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Είναι αυτονόητο, ότι ως Επιμελητήριο Άρτας θα εξετάσουμε σοβαρά, τυχόν προτάσεις, που κατατέθηκαν στη σύσκεψη, που οργάνωσε το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και σε επόμενη, θεσμικού χαρακτήρα, συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των Επιμελητηρίων και των θεσμικών φορέων της περιοχής μας, θα υποβάλλουμε τις δικές μας προτάσεις.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η κατάρτιση της θεματολογίας σε αντίστοιχες συσκέψεις θα πρέπει να γίνεται από κοινού, όπως και ο προσδιορισμός του χρόνου διεξαγωγής, καθώς όσοι μετέχουν στη Διοικητική Επιτροπή Άρτας είναι εργαζόμενοι.

Περισσότερα

Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου προς υπουργό Οικονομικών, για Δ.Ο.Υ Άρτας

Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου προς υπουργό Οικονομικών με θέμα «Προβλήματα από την απόφαση κατάργησης τμημάτων της Δ.Ο.Υ. Άρτας – αναλογική εξομάλυνση προστίμων Ν. 4174 / 2013»

ΆρταΕπιστολή στον υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου στην οποία επισημαίνει τις δυσλειτουργίες στις οικονομικές συνδιαλλαγές των επιχειρηματιών με τη Δ.Ο.Υ. Άρτας, που προέκυψαν μετά την κατάργηση των τμημάτων Ελέγχου & Δικαστικού και τη μεταφορά τους στην Πρέβεζα.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ζητάει «να βρεθεί άμεσα λύση ώστε τα όποια οικονομικά ζητήματα των Αρτινών επιχειρήσεων να λύνονται είτε ηλεκτρονικά (on line σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών) είτε στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ. Άρτας».

Επιπλέον, ο κ. Παπάζογλου ζητάει από τον υπουργό να επανεξετάσει το Ν.4174/2013, που αφορά στα εξοντωτικά φορολογικά πρόστιμα και να προχωρήσει, αν όχι στην κατάργησή του, στην αναλογική εξομάλυνση των προστίμων.
Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε, κύριε υπουργέ,

Η Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Άρτας είχε εκφράσει τους φόβους της για πιθανές δυσλειτουργίες από την κατάργηση των τμημάτων Ελέγχου και του Δικαστικού Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Άρτας και μεταφορά τους στη Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας, με σχετικό έγγραφό της προς το υπ. Οικονομικών από τον Μάιο του 2013, πριν την υλοποίηση της σχετικής απόφασης του υπουργείου.

Σήμερα, κε υπουργέ γινόμαστε αποδέκτες διαμαρτυριών εμπόρων- επαγγελματιών μελών μας, οι οποίοι, πέραν τις δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, των προβλημάτων επιβίωσης και των εξοντωτικών προστίμων του Ν.4174/2013 καλούνται να αντιμετωπίσουν και τα καθημερινά προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την επαφή τους με τις οικονομικές υπηρεσίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να πάρουν φορολογική ενημερότητα, οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάνει ρύθμιση οφειλών, θα πρέπει να μετακινηθούν από την Άρτα στην Πρέβεζα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιο πρόστιμο δε καταβληθεί στην ώρα του.

Όταν ως κράτος έχουμε πληρώσει εκατομμύρια ευρώ για το ηλεκτρονικό σύστημα διακυβέρνησης και την online σύνδεση των υπηρεσιών και όταν εσείς ο ίδιος τότε – προ εφαρμογής της απόφασης κατάργησης- υποστηρίζατε ότι «απώτερος στόχος της αναδιοργάνωσης είναι να μην απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία», αναρωτιόμαστε γιατί τώρα θα πρέπει να χάνονται εργατοώρες για την μετάβαση από την Άρτα στην Πρέβεζα και να μην λύνεται το όποιο ζήτημα ηλεκτρονικά;

Εσείς ο ίδιος, κε υπουργέ, είχατε υποσχεθεί ότι εφόσον υπάρξουν προβλήματα μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου «θα αντιμετωπισθούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών»!
Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να βρεθεί άμεσα λύση ώστε τα όποια οικονομικά ζητήματα των Αρτινών επιχειρήσεων να λύνονται είτε ηλεκτρονικά (on line σύνδεση μεταξύ υπηρεσιών) είτε στο κατάστημα της Δ.Ο.Υ. Άρτας.

Επιπλέον, ζητάμε να επανεξετάσετε το Ν.4174/2013, που αφορά στα εξοντωτικά φορολογικά πρόστιμα και να προχωρήσετε, αν όχι στην κατάργησή του, στην αναλογική εξομάλυνση των προστίμων.
Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και αναμένουμε την ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων μας».

Περισσότερα

Επιστολή προς υφυπουργό Οικονομικών, για την υποχρεωτική εξόφληση τιμολογίων, μέσω τραπέζης

Επιστολή προς υφυπουργό Οικονομικών με θέμα «Υποχρεωτική εξόφληση τιμολογίων αξίας άνω 500 ευρώ μέσω τραπέζης»

ΆρταΕπιστολή στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Χρήστος Παπάζογλου στην οποία επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της διάταξης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιβάλλει, από πρώτη Ιανουαρίου 2014, την εξόφληση όλων των τιμολογίων άνω των 500 ευρώ μέσω τραπέζης.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μεταξύ άλλων, ζητάει από τον υφυπουργό την επανεξέταση της δυνατότητας εξίσωσης του ορίου αυτού στα 1500 ευρώ, ώστε «να αποφευχθούν πρόσθετες στρεβλώσεις και προσκόμματα σε μια εποχή, που η αγορά και ο εμπορικός κόσμος ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα».

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε, κύριε υφυπουργέ,

το τελευταίο διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων από επαγγελματίες – μέλη μας, διαφόρων κλάδων, σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του υπουργείου Οικονομικών η οποία επιβάλλει από 1/1/2014, την υποχρεωτική εξόφληση όλων των τιμολογίων άνω των 500 ευρώ μέσω τραπέζης.

Για πολυποίκιλους πρακτικούς λόγους (δεν υπάρχει κοντά υποκατάστημα τραπέζης, ο αγοραστής δεν διαθέτει μπλοκ επιταγών, η συναλλαγή γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας τραπεζών κ.ά.), αρκετοί επαγγελματίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή και, φυσικά, δυσανασχετούν αφού και πελάτες χάνουν και δεν μπορούν να κάνουν προμήθειες.

Γνωρίζετε βεβαίως ότι οι ουρές που σχηματίζονται στις τράπεζες είναι τεράστιες, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις οι αγοραστές δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Επίσης, αποτελεί παράδοξο ότι στις συναλλαγές με ιδιώτες, το όριο ανέρχεται σε 1500 ευρώ, ενώ στις συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών που τα ποσά είναι σαφώς μεγαλύτερα, το όριο περιορίζεται μόλις στα 500 Ευρώ.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε τη δυνατότητα εξίσωσης του ορίου αυτού στα 1.500 ευρώ, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες στρεβλώσεις και προσκόμματα σε μια εποχή, που η αγορά και ο εμπορικός κόσμος ήδη αντιμετωπίζουν τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα.

Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση και αναμένουμε την ικανοποίηση του εύλογου αιτήματος μας».

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Περισσότερα

Επιστολή του Δημάρχου στον Πρωθυπουργό

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΤρία σημαντικά ζητήματα θέτει με επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος. Ο κ. Φίλιος αναφέρεται στην κατάργηση της Αρχιτεκτονικής Σχολής που οδηγεί και στην ακύρωση κάθε προοπτικής για ίδρυση Πολυτεχνείου, στον κίνδυνο περικοπής της Ιόνιας Οδού, όπως και στην υποβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων.

Ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού προκειμένου να αποτραπούν εξελίξεις που στερούν αναπτυξιακές δυνατότητες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου.

Περισσότερα

Ανοιχτή επιστολή Μ. Κασσή

Φίλες και Φίλοι,

Αυτές τις δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας επέλεξα να μην κρυφτώ πίσω από τη σιωπή. Επέλεξα να μιλήσω καθαρά και ανοιχτά με βάση τις απόψεις που πολιτεύτηκα προεκλογικά εγώ και η παράταξη που με τίμησε και με τοποθέτησε στο ψηφοδέλτιό της.

Δεν κάνω καμία υποχώρηση σε αυτά γιατί για αυτό με εξουσιοδότησαν οι πολίτες που με τίμησαν με την ψήφο τους. Επειδή πολλά λέγονται, ακούγονται και γράφονται για τη στάση μου και το τι εξυπηρετεί, επιλέγω να απευθυνθώ στους πολίτες του Νομού Ιωαννίνων ανοιχτά και να δηλώσω πως δεν σκοπεύω να αποστώ των όσων είπα προεκλογικά.

Περισσότερα

Τα μεγάλα Ναι και τα μεγάλα Όχι

Του Χρήστου Μαγγούτα

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά

Αξιότιμε κ. πρωθυπουργέ,
Πιθανώς δεν ήμουν ένας από τους περίπου 30% που ψήφισαν το κόμμα σας, αλλά αυτό δεν έχει πια καμιά σημασία. Είστε πια ο πρωθυπουργός μας και είμαστε οι πολίτες της Ελλάδας, μαζί στο ίδιο καράβι, Τιτανικό, Αργώ ή Πάραλο ή ό,τι άλλο.

Ως Έλληνας πολίτης σας υποβάλλω τις παρακάτω ερωτήσεις που μπορεί να χάθηκαν μέσα στον ορυμαγδό της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά πιστεύω ότι είναι στο στόμα πολλών πολιτών ανεξαρτήτως κόμματος που θάθελαν μια απάντησή σας. Ξεκάθαρη, όχι πολιτικάντικη.

Περισσότερα

Επιστολή της Λούκας Κατσέλη για συνεργασία

Η Πρόεδρος της “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ”, Λούκα Τ. Κατσέλη, στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Στελεχών του κόμματος, απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, προς τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη και προς την Εκτελεστική Γραμματεία των Οικολόγων Πράσινων, τονίζοντας την «ανάγκη συνεννόησης και συστράτευσης όλων των γνήσια προοδευτικών δυνάμεων ώστε να μπορέσουν να μετουσιώσουν σε πολιτική πράξη την απαίτηση της κοινωνίας για προοδευτική διακυβέρνηση».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της Προέδρου της Κοινωνικής Συμφωνίας έχει ως εξής:

Περισσότερα

Ευχαριστήρια επιστολή 9ου Δημοτικού Σχολείου

Εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Διδακτικού Προσωπικού του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Ειδικού Σχολείου Παιδιών με προβλήματα Όρασης, θερμά ευχαριστήρια στους:

– 1. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
– 2. κ. Στέφο Ιωάννη – Δ/ντή του 26ου Δ.Σ. Ιωαννίνων
– 3. Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 9ου Δ.Σ, Ιωαννίνων – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
– 4. κ. Τζιχάνη Ηλία & το Συγκρότημά του

Περισσότερα

Επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας

Επιστολή της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το φράγμα Αγίου Νικολάου Αράχθου:

«« Προς: Τον Πρόεδρο του Φ/Δ Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου Και Χαράδρας Αράχθου, κ. Χρήστο Χασάνη.
Κοινοποίηση: Περιφέρεια Ηπείρου, Δήμο Βόρειων Τζουμέρκων, Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων, Δήμο Άρτας, Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών Αθηνών, Σύλλογο Προστασίας Αράχθου Ιωαννίνων

Κύριε Πρόεδρε του Φ/Δ,
Λάβαμε την από 3/2/2012 επιστολή που προσωπικά στείλατε στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου και την οποία μετά την απάντηση που πήρατε από τον Κ. Υπουργό, αποστείλατε και σε μας μαζί με την απάντησή του.

Περισσότερα

Επιστολή Φ. Φίλιου για στρατόπεδο Βελισσαρίου

Επιστολή στον Υπουργό Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλο απέστειλε χθες (22/02/2012) ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Φίλιππας Φίλιος, επαναφέροντας έτσι το αίτημα για παραχώρηση ολόκληρου του στρατοπέδου Βελισσαρίου στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρει ότι η παραχώρηση του στρατοπέδου στην πόλη περιλαμβάνεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο και προτείνει στον Υπουργό την σύσταση επιτροπής προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κάνει δε σαφές ότι οποιοσδήποτε άλλος σχεδιασμός βρίσκει αντίθετη τη Δημοτική Αρχή και θα διαταράξει τον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Η επιστολή του Δημάρχου είναι η ακόλουθη:

Περισσότερα

Επιστολή Γ. Παναγιωτακόπολου

Ανοιχτή επιστολή Γ. Παναγιωτακόπουλου,
Μέλους Π.Σ. ΠΑΣΟΚ

Προς τα Μέλη & τα Στελέχη της Αριστερής Πρωτοβουλίας

Συντρόφισσες και σύντροφοι, Μέλη και Στελέχη της Αριστερής Πρωτοβουλίας, σήμερα που η πατρίδα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη περίοδο νοιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ σε όλους εσάς που μαζί μοιραστήκαμε εδώ και 10 χρόνια αγώνες και αγωνίες, νίκες και ήττες, επιτεύγματα και απογοητεύσεις. Το 2000, την εποχή του εκσυγχρονισμού, η ανάγκη να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις προσπάθειες αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του κινήματός μας και η αντίθεσή μας στην απεμπόληση ιδεών, αρχών και αξιών γέννησαν την Αριστερή Πρωτοβουλία, μια ιδεολογική τάση, ένα ρεύμα ιδεών με σταθερή αναφορά στις δημοκρατικές αξίες του κινήματος και στις παρακαταθήκες του ιδρυτή του, του Ανδρέα Παπανδρέου.

Περισσότερα