ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Επιδοτήσεις για αγορά Η/Υ και φθηνό internet – Οι δικαιούχοι, η διαδικασία και το Φ.Ε.Κ.

Mac Book ComputerΜε το συνολικό ποσό των 100 εκατομμυρίων Ευρώ θα χρηματοδοτηθεί δράση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία αφορά στην επιδότηση 290.000 περίπου δικαιούχων, προκειμένου να αποκτήσουν φθηνό Η/Υ τύπου tablet ή φορητό Η/Υ τύπου netbook ή laptop και να διατηρήσουν ή να αποκτήσουν συνδρομή ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή ή δορυφορική), μέχρι την 31.10.2015. Οι 289.237 δικαιούχοι θα είναι κάτοικοι οκτώ Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την καταβολή του «κοινωνικού μερίσματος».

Όσοι πληρούν αυτά τα κριτήρια, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφει σχετική Υπουργική Απόφαση – μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ, θα παίρνουν στα χέρια τους ένα κουπόνι αξίας 230 ευρώ, με το οποίο θα μπορούν να αγοράσουν tablet, laptop ή netbook. Ταυτόχρονα, ο κάθε δικαιούχος θα εξασφαλίζει έκπτωση 12 ευρώ τον μήνα, μέχρι και τον Οκτώβριο του 2015, για την απόκτηση ή διατήρηση ευρυζωνικής σύνδεσης internet. Τέλος, το πακέτο περιλαμβάνει και 60 ευρώ για εκπαίδευση, κατ’ οίκον, πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Περισσότερα

Νέοι γεωργοί: 18/3 – 16/5 οι αιτήσεις – 10.000-20.000 € η πριμοδότηση

Αγροτικά - ΓεωργίαΑπό 18-3-2014 έως 16-5-2014 ορίστηκε τελικά από το ΥΠΑΑΤ η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε σχετικά το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Δημοσίευση της Προκήρυξης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαβλέποντας το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προκηρύσσει νέα πρόσκληση για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ύψους 140 εκατ. € ώστε να μπορέσουν ενταχθούν άμεσα περισσότερα από 8.000 άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η προκήρυξη για το πρόγραμμα νέων αγροτών, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013). Οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των υποψηφίων νέων γεωργών στο εν λόγω Μέτρο, οι εμπλεκόμενοι φορείς, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων, καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην αναλυτική Πρόσκληση του Μέτρου (ΦΕΚ 3255/Β΄/20.12.2013) καθώς και στην αριθμ. πρωτ. 26983/19-12-2013 (ΦΕΚ 3254/Β΄/20.12.2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού – Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014» που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμωνwww.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Αναλυτικότερα η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφέρεια για παροχή οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 112 περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α
Περιφέρεια
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1.
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
12.600.000
2
Κεντρικής Μακεδονίας
32.400.000
3
Δυτικής Μακεδονίας
6.300.000
4
Θεσσαλίας
13.600.000
5
Ηπείρου
5.100.000
6
Ιονίων Νήσων
1.400.000
7
Δυτικής Ελλάδος
15.500.000
8
Στερεάς Ελλάδος
5.900.000
9
Πελοποννήσου
14.700.000
10
Αττικής
700.000
11
Βορείου Αιγαίου
7.400.000
12
Νοτίου Αιγαίου
1.600.000
13
Κρήτης
22.800.000
ΣΥΝΟΛΟ
140.000.000

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων ανθρώπων κάτω των 40 ετών, μέσω της παροχής κινήτρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεων τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά, τόσο στην απασχόληση, όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.
Υποβοηθάμε άμεσα τη ρευστότητα των υποψηφίων που θα ενταχθούν λαμβάνοντας το 70% του ύψους της εγκεκριμένης χρηματοδότησης τους ως προκαταβολή. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα βάση των παρακάτω κριτηρίων:

Α/Α
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1
Περιοχή μόνιμης κατοικίαςΟρεινή
7.500
Μειονεκτική
5.000
Λοιπές Περιοχές
2.500
2
Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάστασηΚτηνοτροφική
7.500
Φυτική
7.500
Μικτή -Μελισσοκομία
5.000
3
Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
5.000
80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς
2.500
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ – ΣΥΝΟΛΟΜέγιστο
20.000
Ελάχιστο
10.000

 

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής:

• Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού.
• Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ. I.Γ2.

δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

στ) Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

ζ) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων (Κεφ. I.Γ3). Ο όρος της πρώτης φοράς για την εγκατάσταση του υποψηφίου ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να τύχει των ενισχύσεων του Μέτρου, εκπληρώνεται εφόσον το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση και της λήψης της απόφασης έγκρισης δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Ως περίοδο υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης –φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η από 18.3.2014 έως 16.5.2014.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προωθούμε δράσεις για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα της ενίσχυσης των νέων στη γεωργία. Ας μην ξεχνάμε ότι το πλέον οξυμμένο κοινωνικό πρόβλημα του τόπου μας είναι η ανεργία και ιδίως στους νέους ανθρώπους. Η υποστήριξή τους αποτελεί χρέος μας και βασικό άξονα της πολιτικής μας για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την προκήρυξη του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών ύψους 140 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο αναμένεται να επωφεληθούν περισσότεροι από 8.000 νέοι άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί ότι προσπαθήσαμε και πετύχαμε να αυξηθούν τα κονδύλια του προγράμματος νέων αγροτών για να υποστηριχθούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θέλουν να απασχοληθούν στη γεωργία. Η υποστήριξη των νέων αγροτών θα είναι σημαντική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, καθώς και στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, προβλέπεται ότι 2% του συνόλου του προϋπολογισμού θα δοθεί για την είσοδο νέων ανθρώπων στον αγροτικό τομέα. Ο ανθρώπινος πόρος είναι ο πιο περιορισμένος στη γεωργία και θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην Περιφέρεια, αλλά και να φέρουμε αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο. Χωρίς τους νέους δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της γεωργίας, δεν μπορεί να ενσωματωθεί νέα γνώση και καινοτομία».

Περισσότερα

Ποιος κυβερνάει τούτο τον τόπο;

Γράφει ο Γιώργος Ζάρρας, Αρχειονόμος

Ρητορικόν ασφαλώς το ερώτημα. Από την εποχή της πρώτης θητείας του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πρώτο-τέθηκε ο «προβληματισμός» έως σήμερα έχουμε μία μόνιμη «δυαδική» εξουσία. Η νομοθετική έξω και η εκτελεστική μέσα. Έξω αποφασίζουν και μέσα εκτελούν. Στην μεταπολεμική Ελλάδα υπήρξαν και λιγοστά ψήγματα «μοναδικής» εσωτερικής και μόνο άσκησης εξουσίας τα οποία όμως θάφτηκαν, άμα τι εμφανίσει, μέσα σε σκάνδαλα (κυρίως), εθνοσωτήριες επαναστάσεις και κομμουνιστικούς κινδύνους (παλιότερα).  Έρμαιο των «διαθέσεων» ο ελληνικός λαός. Ο οποίος όμως χαλιναγωγείται χαρακτηριστικά εύκολα.

Ένας διορισμός, μια σύμβαση, μια επιδότηση και μαζεύονται τα «κουκιά». Πόσο ακόμα; Η έλευση του ΠΑΣΟΚ το ’81, είναι αλήθεια,  έδωσε έναν άλλο αέρα στην κοινωνία. Προς στιγμήν φάνηκε ότι επιχειρείτε μια νέα αναδιανομή του πλούτου στη χώρα. Πίστεψε ο έλληνας ότι μπορεί με μια δουλειά στο δημόσιο ή με ένα μικρομάγαζο να ζήσει μια άνετη ζωή. Όνειρα θερινής νυκτός. Έπεσαν μερικά ψίχουλα της πίτας προς τα κάτω κάνοντας το λαό να αναθαρρήσει.

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

Ξεκινά από το Μάρτιο το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, το οποίο έχει ως έτος αναφοράς το 2009. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 28 Μαρτίου μέχρι και 1η Ιουλίου 2011. Το εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι μέχρι 12.000 Ευρώ, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000 και 9.000 Ευρώ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι: το ενοικιαστήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ., πλήρη στοιχεία της κατοικίας που μισθώνεται (όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά τη 16η Μαρτίου από τον Ο.Ε.Κ.

Περισσότερα

Ο.Α.Ε.Δ.: Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών

Ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 8 Φεβρουαρίου, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιχορήγηση 200.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για διάστημα 12 μηνών, με επιδότηση εργοδοτικών εισφορών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα ύστερα από την κάλυψη όλων των θέσεων. Τρεις νέες τροποποιήσεις επήλθαν στο πρόγραμμα και είναι οι εξής:

  1. Όσες επιχειρήσεις απασχολούν άνω των 50 ατόμων θα μπορούν να επιχορηγούνται για 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.
  2. Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτομο με πλήρη απασχόληση. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.
  3. Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 Ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ειδικές ομάδες εργαζομένων, όπως άτομα με αναπηρία και εργαζομένους άνω των 50 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Ο.Α.Ε.Δ.: www.oaed.gr.

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»

Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» μπορούν να υποβάλλουν από σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 31 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις, άτοκα και χαμηλότοκα δάνεια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στις τράπεζες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:

  • Κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες ή πρώτες δευτερεύουσες κατοικίες.
  • Βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 1.750 Ευρώ ανά τετραγωνικό.
  • Χτίστηκαν με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε πριν την 31η Δεκεμβρίου 1979.
  • Κατοικίες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και έχουν καταταχθεί με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σε κατηγορία ίση ή χαμηλότερη της Δ.

Μία πρόσθετη προϋπόθεση για τα διαμερίσματα είναι να έχουν αυτονομία θέρμανσης. Επίσης, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι τα 15.000 Ευρώ ανά ιδιοκτησία, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει ειδική ιστοσελίδα με πληροφοριακό υλικό για το πρόγραμμα στη διεύθυνση http://exoikonomisi.ypeka.gr και στο τηλέφωνο 210.9797400.

Περισσότερα

Φωτοβολταϊκά: Ευκαιρία ή Φούσκα;

Γράφει ο paratiritis
para_tiritis@yahoo.com

Ποιο είναι το χαρακτηριστικό μιας «οικονομικής φούσκας»; Μα ποιο άλλο; Ακούς να τη συζητούν παντού! Όπως ακριβώς τώρα με τα περιβόητα «φωτοβολταϊκά». Ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το αντικείμενο. Ακόμη και άνθρωποι (και αυτό είναι τραγικό) που είναι υπερδανεισμένοι και ζουν με (πρόσθετα) δανεικά, ονειρεύονται να “κάνουν μια μονάδα” και να “πιάσουν την καλή”, το αιώνιο Ελληνικό όνειρο [γενεσιουργός αιτία πολλών σημερινών μας προβλημάτων όπως έχω γράψει και σε άλλα σημειώματα]. Ακόμη και άνθρωποι που νόμιζαν ότι το ρεύμα είναι κάτι που το βρίσκουμε στο υπέδαφος! και η μόνη σχέση που έχουν με αυτό είναι το …ρολόι της ΔΕΗ! Η χαριστική δε βολή (μου) δόθηκε τις προάλλες, όταν έγινα δέκτης σχετικής ερώτησης, από …καθηγητή φιλολογίας!

Αυτή είναι η κοινωνία μας όμως και αυτός είναι ο Ελληνικός τρόπος σκέψης. Στο σημερινό σημείωμα δεν θα είχε αξία απλώς να καταγράψω την κατάσταση. Μας είναι λίγο πολύ γνωστή. Όλοι μας έχουμε στον περίγυρο μας ιστορίες ανθρώπων που «ετοιμάζουν μια μονάδα με φωτοβολταϊκά» και που «εξασφάλισαν και κρατική επιδότηση, για να μη πληρώσουν τίποτα». Είναι λίγο πολύ γνωστή η κατάσταση, αλλά και η μανία των συμπατριωτών μας να πέφτουν με τα μούτρα σε κάθε νέο “ελντοράντο”. Χαρακτηριστικά τα όσα συνέβησαν στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι διαφορές για τον αριθμό πρωτοκόλλου μεταξύ των επενδυτών λύθηκαν με …ξύλο! Επειδή όμως όπως είπα δεν θα είχε καμία αξία απλά να το διαπιστώσουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ψύχραιμη και τεκμηριωμένη ανάλυση του αν τελικά συμφέρει να επενδύσει κάποιος στην τεχνολογία αυτή, ή όχι. Σημειώνω παρακάτω μερικά ζητήματα κλειδιά:

1. Τα φωτοβολταϊκά δεν επιδοτούνται πια, οπότε τέλος στα όνειρα όσων σχεδίαζαν τις γνωστές υπερτιμολογήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να επενδύσει, πρέπει να έχει κεφάλαιο και να πάρει μόνος του το ρίσκο. Τελεία και παύλα. Όποιος μπορεί προχωράει. Τέλος στις υπερτιμολογήσεις που θα τις περάσει ένας “κολλητός με κονέ” στο Χ / Ψ / Ζ επενδυτικό πρόγραμμα.

2. Η “εγγυημένη τιμή αγοράς” της παραγόμενης ενέργειας θα βαίνει συνεχώς μειούμενη, βάσει νόμου – πολύ σημαντικό! Σίγουρα κατά τη διάρκεια του συμβολαίου του παραγωγού με τη ΔΕΗ θα είναι σταθερή, αλλά η απόλυτη τιμή αγοράς KWh θα εξαρτάται από το χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο.

3. Όποιος ασχοληθεί με το θέμα πρέπει να υπερνικήσει τη λερναία ύδρα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Τελευταία βέβαια απλοποιήθηκε η διαδικασία καθώς σε εγκαταστάσεις μικρής  ισχύος δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια.

4. Προβληματικές “Εταιρείες” δήθεν συμβούλων που εξαπατούν – Υπάρχουν βέβαια και ικανοί επαγγελματίες μελετητές, πολύ εξειδικευμένοι με άριστη γνώση του θέματος – δεν λέω ότι είναι όλοι απατεώνες. Πολλοί ΕΙΝΑΙ όμως!

5. Τα τραπεζικά δάνεια είναι (ως συνήθως) δυσβάστακτα και με πολλά κρυφά κόστη και “αναγκαστικές πρακτικές” – για να το πούμε λίγο πιο light.

6. Απαιτείται πάντα ασφάλιση της μονάδας, με επίσης σεβαστά κοστολόγια, που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

7. Υπάρχει πάντα κόστος συντήρησης, που επίσης δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά: Αυτό περιλαμβάνει φύλαξη εγκατάστασης, καθαρισμό των Φ/Β συστοιχιών, φθορές, αντικαταστάσεις υλικού, κ.λ.π.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει το συμπέρασμα ότι σε καμία περίπτωση δεν γίνεται απόσβεση σε 3-4 χρόνια όπως ισχυρίζονται συνήθως οι πωλητές των εταιρειών, αλλά σε τουλάχιστον 8 – 12.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία. Και ότι μπορεί πολλά να προσφέρει στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών, με τον καλύτερο για το περιβάλλον τρόπο, αποκεντρωμένα, κλπ. Όμως είναι ακόμα ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΗ και διαθέτει ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Η προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι όποιος διαθέτει τα κεφάλαια και μπορεί να αποφύγει τον τραπεζικό δανεισμό και τη συνακόλουθη εξάρτηση, μπορεί να προχωρήσει. Όχι βέβαια με σκοπό “να πιάσει την καλή”, αλλά να συμπληρώσει κάπως το εισόδημα του, παίρνοντας για τα κεφάλαια του μια απόδοση λίγο καλύτερη από την τραπεζική κατάθεση.

Σε καμία περίπτωση δεν αξίζει κάποιος να δανειστεί και να προχωρήσει σε τέτοιες επενδύσεις, διότι τότε οι μόνοι ευχαριστημένοι θα είναι οι τράπεζες και οι εταιρείες φωτοβολταϊκών. Όχι πάντως ο ίδιος, που θα λάβει ένα δυσανάλογα μεγάλο ρίσκο σε σχέση με την οικονομική του απόδοση.

Επιστρέφοντας λοιπόν στο αρχικό ερώτημα του σημειώματος: Ευκαιρία ή Φούσκα; Θα απαντήσω ότι για κάποιους είναι πραγματικά ευκαιρία. Εύκολα όμως μπορεί να εξελιχθεί σε μια απίστευτη φούσκα, όπου η «φούσκα του χρηματιστηρίου» θα ωχριά μπροστά της! Το μέλλον θα δείξει!

Περισσότερα

Ανακοίνωση Τράπεζας Ηπείρου

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι  έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 29 Ιουλίου 2010 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2010 (υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) στο  πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» που προκήρυξε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

To πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων καθώς και νέων και υπό σύσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριμένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000,00 € έως 400.000,00 € ενώ το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) κυμαίνεται από 35% έως και 45%, ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.

Επιλέξιμες να υποβάλουν επενδυτική πρόταση είναι οι υφιστάμενες και οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

α) Δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, σύμφωνα με τον πίνακα επιλέξιμων ΚΑΔ 2008, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα III του οδηγού της Προκήρυξης

β) Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31.12.07 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε (για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1.1. 08 (για τις νέες επιχειρήσεις) και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε ή πρόκειται να ιδρυθούν από φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982 (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις) και

γ) Είναι  εταιρικές επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) καθώς και ατομικές επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Στην κατηγορία των νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανήκουν, επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 29η Ιουλίου 2010 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2010. Παράλληλα , τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν το αργότερο σε διάστημα επτά ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται  τις Συνεταιριστικές Τράπεζες Αχαϊκή, Δράμας, Δυτ. Μακεδονίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Πελοποννήσου, Λαμίας, Λέσβου-Λήμνου, Παγκρήτια, Πιερίας, Σερρών, Χανίων και την Πανελλήνια Τράπεζα, οι οποίες διαθέτουν 215 σημεία προβολής του προγράμματος και παραλαβής των προτάσεων που θα έχουν ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά, καλύπτοντας το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Σημειώνεται ότι, οι Συνεταιριστικές Τράπεζες παρέχοντας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με φιλικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων επενδυτών.

Περισσότερα

Πρόγραμμα ενίσχυσης ελεύθερων επαγγελματιών

Από 5 Ιουλίου ξεκινά το πρόγραμμα  ενίσχυσης νέων ελεύθερων επαγγελματικών του ΟΑΕΔ., όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Το πρόγραμμα σκοπεύει να προωθήσει στην απασχόληση μέχρι 2.500 ανέργους σε όλη τη χώρα και οι συνολικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί ανέρχονται στο ποσό των 60 εκ. Ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι μεταξύ 22 και 64 ετών. Η ενίσχυση ανέρχεται στις 24.000 Ευρώ για κάθε άνεργο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Περισσότερα

Εκτός Π.Ε.Π. τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου τα αποτελέσματα επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που υλοποιείται μέσω του ΠΕΠ Ηπείρου. Τα αποτελέσματα είναι άκρως αποθαρρυντικά για τους συμμετέχοντες, ενώ επιχειρηματικοί κύκλοι από όλη την Ήπειρο δείχνουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Περιφέρεια, οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση, τίθενται εκτός προγράμματος.

Περισσότερα

Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινη επιχείρηση 2010

Η Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ, αποκλειστικά μαζί με τις άλλες 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες, συμμετέχει στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμ-μάτων Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), που διαχειρίζεται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)»,του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Η Τράπεζα δέχεται αιτήσεις των επενδυτικών προτάσεων για το νέο πρόγραμμα «Πράσινη επιχείρηση 2010» έως και την 25η Ιουνίου 2010.

Στην Τράπεζα λειτουργεί ειδικό τμήμα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων για τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης, για την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, αλλά και για την πλήρη χρηματοδοτική κάλυψη σε όλα τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων, όπως χορήγηση δανείων για την επένδυση, προεξόφληση της δικαιούμενης επιχορήγησης, έκδοση εγγυητικών επιστολών για την προκαταβολή της επιχορήγησης κ.λπ.

Η εγκριθείσα νέα προκήρυξη «Πράσινη επιχείρηση 2010»,  έχει ως στόχο την ενίσχυση των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη βελτίωση του περιβάλλοντος επιχειρησιακού χώρου, την εναρμόνιση με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και την προώθηση νέων «πράσινων» προϊόντων.

Δείτε περισσότερα στο web site της τράπεζας, στην ενότητα «ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ».

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση»

Από τις 25 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις από την Ήπειρο να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 45%, ενώ στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στην επίσημη σελίδα του “Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)” – http://www.efepae.gr/draseis.html, όπου υπάρχει διαθέσιμος και ο ΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος.

Περισσότερα

Προγράμματα: Επιτοδήσεις – Επιχορηγήσεις ΜΜΕ

Τέσσερα νέα προγράμματα για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων προανήγγειλε η υπουργός Οικονομίας: Τα προγράμματα θα ανήκουν στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) και θα είναι συνολικού ύψους 275 εκ. Ευρώ. Η δράση των τεσσάρων προγραμμάτων φέρει τον τίτλο «Ελληνική Μεταποίηση 2010» και θα χρηματοδοτήσει περί τις 6.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Το ποσοστό της επιχορήγησης θα φθάνει το 45%, αναλόγως γεωγραφικής περιοχής που εδρεύουν οι επιχειρήσεις. Τα προγράμματα είναι τα εξής: Mεταποίηση στις νέες συνθήκεςΠράσινη Επιχείρηση 2010Πράσινες Υποδομές και Ένδυση και Υπόδηση: Νέες Προοπτικές. Επίσης, έγινε γνωστό ότι σύντομα θα υπάρξουν και άλλα δύο προγράμματα, σχετικά με νέες επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ και του ΤΕΜΠΜΕ.

Περισσότερα

Πρόγραμμα «Δες την Ψηφιακά – 2.0»

Το Υπουργείο Παιδείας μέσα από τη δράση «Δες την Ψηφιακά 2.0» παρέχει το δικαίωμα απόκτησης νέου φορητού προσωπικού υπολογιστή με μέγιστη επιδότηση 400 ευρώ, δωρεάν πρόσβαση σε 100 GBytes on-line δικτυακού αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, καθώς και πρόσβαση σε νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισμικού. Δικαιούχοι είναι το 25% των νεοεισαχθέντων φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 σε όλα τα τμήματα των ΑΕΙ/ΤΕΙ, σύμφωνα με τη βαθμολογία εισαγωγής. Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όλοι οι φοιτητές που εισάγονται ως «πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008-09 και 2009-10. Πρόσβαση στην υπηρεσία ΠΙΘΟΣ+ θα έχουν και όλοι οι φοιτητές που συμμετείχαν στο έργο «Δες την Ψηφιακά» κατά το ακ. έτος 2008-09.

Περισσότερα

Ένταξη επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο

Άλλα 20 επενδυτικά σχέδια εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο στην Ήπειρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων σχεδίων ανέρχεται στα 14.757.000 Ευρώ και η συνολική επιχορήγηση των σχεδίων που εγκρίθηκαν στα 7.080.000 Ευρώ. Παράλληλα δημιουργούνται 38 θέσεις εργασίας.

Περισσότερα