Πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου

Ξεκινά από το Μάρτιο το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, το οποίο έχει ως έτος αναφοράς το 2009. Το διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 28 Μαρτίου μέχρι και 1η Ιουλίου 2011. Το εισοδηματικό κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι μέχρι 12.000 Ευρώ, με αυξημένο ποσοστό επιδότησης για εισοδήματα μέχρι 6.000 και 9.000 Ευρώ. Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι είναι: το ενοικιαστήριο θεωρημένο από Δ.Ο.Υ., πλήρη στοιχεία της κατοικίας που μισθώνεται (όπως αριθμός λογαριασμού ΔΕΗ, όροφος). Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μετά τη 16η Μαρτίου από τον Ο.Ε.Κ.

Περισσότερα