Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτίωση σημείων της Εθν. Οδού από Τέροβο μέχρι Φιλιππιάδα:

Στη βελτίωση σημείων της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα από Τέροβο Ιωαννίνων μέχρι τη Φιλιππιάδα, που παρουσιάζουν προβλήματα για την οδική ασφάλεια, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ήδη εκπόνησε σχετική μελέτη, ενέταξε στο πρόγραμμά της πίστωση ύψους 200.000 Ευρώ, ενώ στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2012 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου.

Ανάδοχοι για οδικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας:

Περισσότερα

Νέα έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα οι δημοπρατήσεις αφορούν:
– 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων περιοχής Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
– 2. «Επισκευή – συντήρηση χώρων Υγιεινής Γηροκομείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 72.000 ευρώ.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του έργου «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση, διαγραμμίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, καθώς ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Προς δημοπράτηση το 1ο Υποέργο για την επέκταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων:

Με την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, των όρων και της κατάρτισης της διακήρυξης της δημοπρασίας του 1ου Υποέργου, εισέρχονται στην τελική ευθεία οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου «κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων».

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται σε 21.233.000 Ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 29.233.000 Ευρώ, με χρονική διάρκεια υλοποίησής του, τους 49 μήνες (παραδοτέο στις 31/12/2015).

Δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας:

Τη δημοπράτηση νέων έργων στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ενέκρινε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίσεις για νέα έργα στην Π. Ε. Άρτας:

Τους όρους δημοπράτησης της γ’ φάσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση της οδού από επ.ο. Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά» της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 450.000 Ευρώ, ενέκρινε σε συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου «Κατολισθητικά φαινόμενα στο Δ. Δ. Ελάτης του Δήμου Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού 60.000 Ευρώ. (Ανάδοχος η Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.).

Ηλεκτροφωτισμός του Οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας:

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 Ευρώ. Επίσης ανέδειξε αναδόχους για τα έργα:
– Καθαρισμός ρέματος Καρυδά, προϋπολογισμού 30.000 Ευρώ (Ανάδοχος η Ο.Ε. Ηλίας – Ιωσήφ Μπεϊντάρης)
– Καθαρισμός και λιθορριπές προστασίας ποταμού Λούρου στο Δήμο Ζηρού, προϋπολογισμού 31.100 Ευρώ. (Ανάδοχος ο Ευάγγελος Γιαννουλάτος).

Περισσότερα

Δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας

Τη δημοπράτηση δύο έργων που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ενέκρινε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το πρώτο αφορά τον Ηλεκτροφωτισμό της 1ης επαρχιακής οδού, από γέφυρα Μαργαρώνας μέχρι τον οικισμό Ψαθάκι με προϋπολογισμό 100.000 Ευρώ. Το δεύτερο αφορά την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στην 5η επαρχιακή οδό στο Δ. Δ. Ανθούσας, με προϋπολογισμό 30.000 Ευρώ.

Περισσότερα