Έναρξη Λειτουργίας Κοινωνικών Δομών στα πλαίσια του προγράμματος “Ανάπτυξη Δικτύου Κοινωνικών δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιωαννιτών”

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΤο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα, που συγκροτήθηκε με Δικαιούχο Εταίρο την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και Συμπράττοντες Φορείς τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) του Δήμου Ιωαννιτών, ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ». Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό MIS 377079 και συγχρηματοδοτείται για 24 μήνες από το ΕΚΤ.

Η Πράξη συμπεριλαμβάνει τέσσερις Κοινωνικές Δομές και αφορά, ειδικότερα, στη συνέχιση, υποστήριξη της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου και στην έναρξη λειτουργίας των νέων Κοινωνικών Δομών του Δημοτικού Λαχανόκηπου και του Γραφείου Διαμεσολάβησης στο Δήμο Ιωαννιτών.

Περισσότερα