Δανειστική βιβλιοθήκη στο Νοσ. «Χατζηκώστα»

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» θα λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη για τους ασθενείς, μετά από πρωτοβουλία του Σώματος Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας ο Ε. Ε. Σ. απευθύνει έκκληση στους ενδιαφερόμενους πολίτες με σκοπό τη συγκέντρωση βιβλίων. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του τμήματος, Γεωργίου Παπανδρέου (παλαιό  «Γ. Χατζηκώστα») και στα τηλ. 26510.37417 & 26510.26581.

Περισσότερα

Κλειστή η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Κλειστή θα παραμείνει η Ζωσιμαία Κεντρική Βιβλιοθήκη των Ιωαννίνων από 2 Αυγούστου μέχρι και 31 Αυγούστου λόγω του προγραμματισμένου ετήσιου καθαρισμού και απολύμανσης του υλικού και του χώρου.

Περισσότερα

Πρόεδρος Γεν. Συμβουλίου Βιβλιοθηκών ο Γ. Ζάχος

Με απόφασή της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Άννας Διαμαντοπούλου, ορίστηκε Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γιώργος Ζάχος. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  το Συμβούλιο εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και  Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας καθώς και των υπ’ αυτών εποπτευόμενων φορέων, εκπροσωπεί τη χώρα όταν πρόκειται για θέματα βιβλιοθηκών, όπως σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, επιτροπές, εξετάζει θέματα σχετικά με τις βιβλιοθήκες που του παραπέμπει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.α. Ο κ. Ζάχος, είναι πτυχιούχος Μαθηματικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μάστερ Πληροφόρησης και Διδακτορικού Διπλώματος στη Διοίκηση Βιβλιοθηκών και Εκπαιδευτικών Μονάδων από το Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο της Αγγλίας. Υπήρξε  ο πρώτος εκλεγμένος Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και υπηρετεί από εικοσαπενταετίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων του οποίου είναι Διευθυντής της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησής του.

Περισσότερα