Προεγκρίθηκε η χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α.

Η Περιφερειακή Αρχή, υλοποιώντας στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, προωθεί με γοργούς ρυθμούς την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων, η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Ηπείρου.

Ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφαση που υπογράφτηκε στις 9 Μαΐου 2012 προενέκρινε τη χωροθέτηση της Μονάδας στη θέση «Λατομείο Εγνατία» του Ν. Ιωαννίνων, κατόπιν της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης του έργου.

Περισσότερα

Συνεδρίαση για τη διαχείριση απορριμάτων

Η δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμάτων πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπου παρουσιάστηκε το πρώτο παραδοτέο της μελέτης που αφορά στην «Ανάλυση και εξέταση των διαθεσίμων τεχνολογιών επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για την Περιφέρεια Ηπείρου». Στη συνεδρίαση, επιπλέον, παρουσιάστηκε η στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί στον τομέα διαχείρισης των απορριμάτων σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής Ηπείρου και αναλύθηκαν και συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2034 για την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει σε δημόσια διαβούλευση τη μελέτη αναρτώντας τη στον ιστότοπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου μέχρι τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου.

Περισσότερα