Αποφάσεις Περιφερειάρχη για ένταξη στο ΕΣΠΑ των αναπλάσεων κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων Ηγουμενίτσας και Τ.Δ. Τρίστενου Ζαγορίου

Α. ΚαχριμάνηςΔύο νέα έργα εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, με αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Συγκεκριμένα:

Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων Ηγουμενίτσας:

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 7.624.535,59 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ανάπλαση της κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων για μήκος 1.300 μέτρων περίπου (και ένα μικρό τμήμα της που διέρχεται από την Πολεοδομική Ενότητα 3) καθώς και των παρόδων αυτής οδών Ναυσικάς, Μινέρμου, Σαπφούς και Αρχίλοχου, συνολικού μήκους 390 μ. περίπου.

Αναλυτικά, θα γίνει διαπλάτυνση της οδού 49 Mαρτύρων στα 21 μέτρα, δημιουργία τοίχων αντιστήριξης, κατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, κατασκευή νησίδας στη μέση της οδού, καθώς και δημιουργία τριών κυκλικών κόμβων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό. Επιπλέον περιλαμβάνεται η πεζοδρόμηση και ηλεκτροφωτισμός στις οδούς Ναυσικάς, Μινέρμου, Αρχίλοχου και Σαπφούς.

Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τρίστενου Ζαγορίου:

Η πράξη «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τ.Δ. Τρίστενου Δήμου Ζαγορίου», είναι προϋπολογισμού 850.000 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η «Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε.».

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση των λιθόστρωτων στο μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού Τριστένου της Δ.Ε. Ανατολικού Ζαγορίου του Δήμου Ζαγορίου, με στόχο την αισθητική και χρηστική τους αναβάθμιση. Ανάμεσα στα άλλα θα γίνει κατασκευή νέου λιθόστρωτου απλής μορφής, χωρίς αρκάδες, συντήρηση υφιστάμενου λιθόστρωτου σε διακριτό τμήμα, καθώς και κατασκευή τοίχων, δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Τα παραδοτέα του έργου είναι:
– Νέα λιθόστρωτα συνολικής επιφάνειας 4.048 μ2.
– Συντήρηση υφιστάμενου λιθόστρωτου, επιφάνειας 125 μ2.
– Κατασκευή 27 τοίχων αντιστήριξης από λιθοδομή, συνολικού μήκους 616 μ.
– Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων με 10 φρεάτια υδροσυλλογής και τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης συνολικού μήκους 80 μ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων έργων ύδρευσης στην Π.Ε. Άρτας

Α. ΚαχριμάνηςΔύο νέα έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, προωθούνται προς υλοποίηση, καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ ισάριθμων πράξεων.

Η πρώτη αφορά την «Κατασκευή νέου υδατόπυργου στην Καλαμιά Άρτας και σύνδεσή του με το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού 841.292 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υδατόπυργου όγκου 200,3 μ3, καθώς και τα έργα σύνδεσης με το υφιστάμενο εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, συνολικού μήκους 2.004,50 μ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑ Αρταίων.

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειάρχη για ένταξη πράξεων στα ΤΟΠΣΑ

Με τρεις αποφάσεις που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τρεις πράξεις για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης 305 συνολικά ατόμων.

Η πρώτη πράξη με τίτλο: «Τοπικές δράσεις Ενίσχυσης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Πρωτογενούς τομέα», με δικαιούχο την Α/Σ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, αποσκοπεί στην ένταξη στην αγορά εργασίας 100 ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, με την τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις της περιοχής, αλλά και με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της περιοχής. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 405.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εντάσσονται στο ΕΣΠΑ πράξεις εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης των σχολείων σε τρεις Δήμους της Ηπείρου, και ειδικότερα τους Δήμους Ζίτσας, Σουλίου και Φιλιατών.

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, στο ΕΣΠΑ εντάσσεται ο εξοπλισμός των Τ.Ε. σε τρία Ειδικά Σχολεία του Δήμου Ζίτσας, με προϋπολογισμό 30,041.52 ευρώ, σε τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 261,335.03 ευρώ, καθώς και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Φιλιατών, προϋπολογισμού 10,501.74 ευρώ.

Περισσότερα