Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρεια ΗπείρουΚατά τη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:
1. Σύνδεση αποχετευτικού Δικτύου ΤΕΠ Ηγουμενίτσας με Αποχέτευση Δήμου Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 31.200 ευρώ.
2. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέμα, θέση Ε.Ι.Ν. Ηγουμενίτσας, προϋπολογισμού 66.000 ευρώ.
3. Αποκατάσταση ζημιών στο Επαρχιακό Δίκτυο Σουλίου (Καρβουνάρι – Ποταμιά) προϋπολογισμού 78.000 ευρώ.
4. Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισμού 156.995,93 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Περιφέρεια ΗπείρουΠροχωρούν οι διαδικασίες του διαγωνισμού για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ:

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων).

Στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης προχωρούν και οι δύο κοινοπραξίες, που έχουν καταθέσει προσφορές ήτοι, α) «Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. – Έργασις Τεχνική Α.Ε. – Θ. Γ. Λώλος – Χ. Τσομπανίδης Ο.Ε., και β) Ηλέκτωρ Α.Ε. – Μεσόγειος Α.Ε. – EN.ACT ΕΠΕ). Το έργο προβλέπει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ για διάρκεια ενός έτους, από το πέρας του χρόνου της δοκιμαστικής λειτουργίας του.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

Συμπληρωματικές εργασίες στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου:

Από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 165.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ». Οι εργασίες, που θα γίνουν, στηρίζονται στις υποδείξεις της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο κατασκευαστικό τμήμα του (για την αποκατάσταση φθορών και ελλείψεων), στο λειτουργικό και στο περιβαλλοντικό μέρος.

Περισσότερα

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για Οικονομική Επιτροπή και ΟΠΑΑΧ:

Απάντηση στις αιτιάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», σχετικά με τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων ήταν υπηρεσιακής φύσεως και από την στιγμή που από συμβούλους ζητήθηκε να μη συζητηθούν ορισμένα που εισήχθησαν προς συζήτηση εκτός Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση νέας συνεδρίασης για την ερχόμενη Παρασκευή.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Διενέργεια διαγωνισμού για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων:

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων (Π.Ε. Ιωαννίνων) αποφάσισε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι για ένα έτος (από το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.290.600 ευρώ (η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αναδείχτηκε ο ανάδοχος για την αποχέτευση Φιλιατών:

Τον ανάδοχο ενός σημαντικού περιβαλλοντικού έργου για την Π.Ε. Θεσπρωτίας ανέδειξε στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για την «αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φιλιατών», έργο που με προϋπολογισμό 8.173.350 ευρώ έχει ενταχθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. Μειοδότης αναδείχτηκε η ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ.

Βελτιώσεις του οδικού δικτύου:

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της ενέκρινε και έργα για την αποκατάσταση ζημιών και βελτίωσης του οδικού δικτύου στις Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Συγκεκριμένα:

Στην Π.Ε. Ιωαννίνων: Ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών στην 17η επαρχιακή οδό Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος προϋπολογισμού 200.000 ευρώ και ανέδειξε τον ανάδοχο (Μ. Κουμπή) για την αποκατάσταση ζημιών στην 36η επαρχιακή οδό στο Ελεύθερο της Κόνιτσας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτιώσεις στο Οδικό Δίκτυο προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου:

Παρεμβάσεις στο σύνολο του οδικού δικτύου της Ηπείρου προωθούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από τις σχετικές αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της.

Δημοπρατήσεις έργων:

Συγκεκριμένα η Ο.Ε. ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
– «Τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων και οδικής σήμανσης σε τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ,
– «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδρομικό Κέντρο», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ,
– «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισμού 116.395 ευρώ, και
– «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκαδά», προϋπολογισμού 40.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Νέα έργα προωθούνται προς υλοποίηση στην Π.Ε. Άρτας:

Τέσσερα νέα έργα, που αφορούν τους τομείς πολιτισμού, τις αγροτικές και οδικές υποδομές, προωθούνται προς υλοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, με αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Για δύο από αυτά αναδείχτηκαν ανάδοχοι και για το τρίτο εγκρίθηκε η δημοπράτησή του.

Συγκεκριμένα:
– Η Ο.Ε. ανέδειξε την εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΟΕ, ανάδοχο του έργου ολοκλήρωσης του Αρδευτικού δικτύου Μελατών Δήμου Ν. Σκουφά, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή: Δημοπρατήσεις έργων

Δημοπρατούνται τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Ηπείρου:

Θέματα που αφορούν κυρίως, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, με τα οποία θα αντιμετωπιστεί μια σοβαρή περιβαλλοντική εκκρεμότητα της Περιφέρειας μας.

Πρόκειται για πέντε ξεχωριστά έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.933.850 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ανατίθεται η μελέτη για την κατασκευή μονάδας Α.Σ.Α. στην Ήπειρο:

Ένα ακόμη βήμα για την προώθηση του έργου κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. στην Ήπειρο έγινε σήμερα. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης, προϋπολογισμού 445.840,03 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Το μελετητικό σχήμα που αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης είναι η σύμπραξη μελετητών (ΕΠΤΑ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.- ENVIROPLAN A.E.- ΕNVIC ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΈΡΓΩΝ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ- ΔΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚ. ΤΟΥ ΣΠΥΡ.).

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας:

Αποφάσεις για έργα που αφορούν τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας πήρε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα ενέκρινε:
-Τη δημοπράτηση των τμημάτων Βρυσσέλλας- Φοινικίου μέχρι την Ελαία και από τυροκομείο Φιλιάτες μέχρι Φιλιάτες (παραλία), με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ.
– Τη δημοπράτηση του έργου κατασκευή γέφυρας (προσθήκη) στην παλαιά γέφυρα Νάτση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Φιλιατών, με προϋπολογισμό 132.000 ευρώ.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Νέες προοπτικές για την περιοχή των Γραμμενοχωρίων:

Μετά από πολύχρονες προσπάθειες οδεύει προς υλοποίηση ένα σημαντικό οδικό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Πρόκειται για την 13η επαρχιακή οδό, που συνδέει την Βιομηχανική Περιοχή με την Εγνατία Οδό, η οποία παράλληλα αναμένεται να βγάλει από την απομόνωση και την εγκατάλειψη την περιοχή των Γραμμενοχωρίων.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Βελτίωση σημείων της Εθν. Οδού από Τέροβο μέχρι Φιλιππιάδα:

Στη βελτίωση σημείων της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας και συγκεκριμένα στο τμήμα από Τέροβο Ιωαννίνων μέχρι τη Φιλιππιάδα, που παρουσιάζουν προβλήματα για την οδική ασφάλεια, προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου.

Ήδη εκπόνησε σχετική μελέτη, ενέταξε στο πρόγραμμά της πίστωση ύψους 200.000 Ευρώ, ενώ στη συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 2012 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου.

Ανάδοχοι για οδικά έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας:

Περισσότερα

Νέα έργα στην Π.Ε. Πρέβεζας

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε σε πρόσφατη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

Συγκεκριμένα οι δημοπρατήσεις αφορούν:
– 1. «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων περιοχής Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
– 2. «Επισκευή – συντήρηση χώρων Υγιεινής Γηροκομείου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 72.000 ευρώ.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την επαναδημοπράτηση του έργου «Βελτιώσεις, συντηρήσεις, ασφαλτοστρώσεις, σήμανση, διαγραμμίσεις – τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ, καθώς ο πρώτος διαγωνισμός απέβη άγονος.

Περισσότερα

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

Ανάδοχος για τον ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας:

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόσφατη συνεδρίαση της ανέδειξε την τεχνική εταιρεία Γ. Μπέλλος και ΣΙΑ Ε.Ε., ανάδοχο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 160.000 ευρώ.

Επίσης η Ο.Ε. ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμών για τα έργα «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο Δ. Δ. Κορώνης του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 17.000 ευρώ και «Βελτίωση παρόδων και επαρχιακών οδών 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Συνεχίζεται η οδική σύνδεση προς Γαβριά Άρτας:

Συνεχίζεται το έργο της ασφαλτόστρωσης της οδού από Επ. Ο. Άρτας – Κορωνησίας προς τη Γαβριά, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναδείχτηκε ο ανάδοχος (ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ), για την γ’ φάση του, που έχει προϋπολογισμό 450.000 ευρώ.

Περισσότερα