Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ ως προς την «Αυτό-αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου»

ΣΥΡΙΖΑΕρώτηση για την άμεση ανάκληση των εγκυκλίων του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αφορούν την «Αυτό-αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς. Στην ερώτησή τους, υπογραμμίζουν τον απόλυτα παράνομο χαρακτήρα της από 24/3/2014 εγκυκλίου (Α.Π.: 44375/Γ1), με την οποία -μετά τις μαζικές αρνήσεις των Συλλόγων Διδασκόντων να συμμετέχουν στην απαράδεκτη αυτή διαδικασία- εντέλλονται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ορίσουν οι ίδιοι τις ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών για την αυτό-αξιολόγηση.

Άλλωστε, η εκπαιδευτική κοινότητα απέρριψε το θεσμό της “αξιολόγησης”, όπως τον σχεδίασε η συγκυβέρνηση, στη βάση του γεγονότος ότι αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα με απώτερο στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολόγηση – χειραγώγηση των απολύσεων και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, καλεί σε όλους τους τόνους την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να σταματήσει την αυταρχική του ολίσθηση σε σχέση με την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών και να αποσύρει σύσσωμο το στρεβλό πλαίσιο που έχει εισάγει.

Ο Συνασπισμός της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, δεσμεύεται για την ακύρωση των όποιων συνεπειών ενδέχεται να παραχθούν από το εν λόγω παράνομο σύστημα αξιολόγησης, καθώς και για την αποκατάσταση των αδικιών του. Η Κυβέρνηση της Αριστεράς, προκρίνει αντί της αυταρχικής αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, ένα ουσιαστικό πλαίσιο θεσμικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο την επιμόρφωση και την στήριξη των εκπαιδευτικών, όσο και την συμμετοχική διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Να αποσυρθεί άμεσα η παράνομη και αυταρχική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Σε ακόμα μία διολίσθηση σε επικίνδυνες για τη δημοκρατία και τη νομιμότητα ατραπούς προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, εκδίδοντας στις 24 Μαρτίου την εγκύκλιο Α.Π.: 44375/Γ1 με την οποία, παρακάμπτοντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και με τη μέθοδο του “εντέλλεσθε”, υποχρεώνει ΠΑΡΑΝΟΜΑ τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να προχωρήσουν οι ίδιοι στη συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.).

Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει τον πανικό της μνημονιακής συγκυβέρνησης μετά το φιάσκο της εφαρμογής του αντιδραστικού θεσμικού πλαισίου της Α.Ε.Ε. σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα, παρά το κλίμα τρομοκράτησης και εκφοβισμού που μεθοδευμένα καλλιεργείται στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, απέρριψε τα σχέδια της κυβέρνησης και υπέγραψε κατά της αξιολόγησης- χειραγώγησης στο συντριπτικό ποσοστό του 93% των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.

Αποτέλεσμα της ομόθυμης αντίδρασης της εκπαιδευτικής κοινότητας ήταν να ακυρωθούν τα “επιμορφωτικά” σεμινάρια για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, να οδηγηθούν σε φιάσκο τα σεμινάρια για τα στελέχη εκπαίδευσης και σύσσωμοι οι εκπαιδευτικοί πανελλαδικά, να αρνηθούν να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας.
Σε απάντηση, το Υ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνοντας την αποτυχία να εφαρμόσει το -βασικό για την εφαρμογή και νομιμοποίηση των ακραίων νεοφιλελεύθερων και αντιδραστικών πολιτικών στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης- εργαλείο της “αξιολόγησης”, δε δίστασε να “επιστρατεύσει” ακόμα και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων χωρίς νομικά και ηθικά ερείσματα, αποκαλύπτοντας για ακόμα μία φορά το αυταρχικό πρόσωπο της μνημονιακής συγκυβέρνησης.

Μάλιστα, η προχειρότητα, οι σπασμωδικές κινήσεις και ο πανικός της κυβέρνησης να επιβάλει την “αξιολόγηση” με το “έτσι θέλω”, διαπιστώνεται από το γεγονός ότι στην εν λόγω εγκύκλιο γίνεται επίκληση του άρθ. 39, παρ.15, ΦΕΚ 1340/2002 που ουδεμία σχέση έχει με την αξιολόγηση, αλλά αφορά την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων και την κατανομή τμημάτων.

Tην ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δαπανά εκατομμύρια ευρώ για την «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, για την προετοιμασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας. Για την υλοποίησή της προβλέφθηκαν κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ ύψους συνολικά 8.690.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά καλύπτουν, μεταξύ άλλων, αμοιβές, έξοδα μετακίνησης, κόστος διαμονής και διατροφής, αναλώσιμα, καθώς και αμοιβές ανά ανθρωπομήνα των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Επειδή η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι προδήλως παράνομη και παράλληλα διαπιστώνεται προσχηματική επίκληση άσχετων διατάξεων για την αυταρχική επιβολή της βούλησης της ηγεσίας του Υπουργείου,

Επειδή καταργεί τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και παρακάμπτει το ρόλο των Συλλόγων Διδασκόντων και των ίδιων των εκπαιδευτικών στα μείζονα εκπαιδευτικά θέματα,

Επειδή η εκπαιδευτική κοινότητα απέρριψε το θεσμό της “αξιολόγησης”, όπως τον σχεδίασε η συγκυβέρνηση, στη βάση του γεγονότος ότι αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα με απώτερο στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την αξιολόγηση – χειραγώγηση των απολύσεων και τη διάλυση του δημόσιου σχολείου,

Επειδή καμιά μορφή αυτοαξιολόγησης δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και το διάλογο μαζί της,

Επειδή είναι διάτρητες οι επικίνδυνες νεοφιλεύθερες μνημονιακές πολιτικές που επιχειρήθηκε να ενδυθούν το μανδύα της κοινωνικής συναίνεσης πίσω από το εφεύρημα της δήθεν “αξιολόγησης” και του “εξορθολογισμού” του δημοσίου, αλλά συνάντησαν την σθεναρή αντίσταση της εκπαιδευτικής κοινότητας που δεν υπέκυψε στις τακτικές του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης,

Επειδή το λειτούργημα του εκπαιδευτικού βάλλεται από την αυταρχική και παράνομη άσκηση πολιτικής σε μείζονα εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως οι μετατάξεις, η μη πραγματοποίηση των μεταθέσεων, οι αναγκαστικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών υπό την απειλή της απόλυσης, οι διαθεσιμότητες και αποκορύφωμα όλων, οι πρόσφατες απολύσεις εκπαιδευτικών παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις και μεγαλοστομίες,

Επειδή ο χώρος της δημόσιας εκπαίδευσης έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα από τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές που έχουν υποβαθμίσει το δημόσιο σχολείο, όπως με την υποστελέχωση των σχολικών μονάδων, τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες, τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων και τις συμπτύξεις τμημάτων, το στοίβαγμα υπεράριθμων μαθητών σε αίθουσες και την υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Θα σταματήσει επιτέλους να παρανομεί, εκδίδοντας διαδοχικές εγκυκλίους οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο;
  • Θα ανακαλέσει τις παράνομες εγκυκλίους, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει κλίμα διχόνοιας και αντιπαράθεσης μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα;
  • Θα σταματήσει η κατασπατάληση χρημάτων για το καταστροφικό έργο της δήθεν αυτοαξιολόγησης, το οποίο μάλιστα έχει απαξιωθεί από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης
Γιάννης Αμανατίδης
Τζένη Βαμβακά
Έφη Γεωργοπούλου- Σαλτάρη
Αϊχάν Καρά Γιουσούφ
Γιώργος Πάντζας
Παναγιώτα Δριτσέλη
Μαντάς Χρήστος
Φωτίου Θεανώ
Κανελλοπούλου Μαρία
Πετράκος Θανάσης

Περισσότερα

Χ. Μαντάς για την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΣΥΡΙΖΑΜέσα σε κλίμα απαξίωσης των δημόσιων σχολείων έρχεται το σχέδιο νόμου για την Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αντίθεση προς το σχέδιο «Αθηνά».

Στην ομιλία του στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», ο βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστος Μαντάς επεσήμανε τα παρακάτω:

Περισσότερα

Ομιλία Χ. Μαντά για αξιολόγηση εκπαιδευτικών

ΣΥΡΙΖΑΟμιλία του βουλευτή Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Χρήστου Μαντά με σχετικά με την αξιολόγηση στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της διαρκούς επιτροπής μορφωτικών υποθέσεων στις 12.03.2013 με θέμα Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)»:

«« Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι, πάντοτε, όταν έρχεται μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία, οφείλουμε να αναρωτιόμαστε όλοι μας γιατί τώρα. Γιατί τώρα έρχεται αυτό το νομοσχέδιο; Τι θέλει ακριβώς να λύσει; Ποια είναι τα ζητήματα, τα οποία θέλει να αντιμετωπίσει; Ποια είναι η διάγνωση και ποιο είναι το φάρμακο;

Περισσότερα

Ανακοίνωση Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.)

no_logoΠρος: το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσείς του

Μόλις πρόσφατα ζητήθηκε από τους Συλλόγους Γονέων να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, στα σχολεία με νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Αύριο θα ζητηθεί να γίνει το ίδιο, σε όλα τα Σχολεία. Γονείς θα αξιολογούν εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικοί θα αξιολογούν μαθητές, όλοι εναντίων όλων και η πολιτική σας να προχωράει ανεμπόδιστοι.

Η απάντησή μας είναι η εξής:

Σας έχουμε αξιολογήσει χρόνια τώρα! Είστε εσείς που αφήνετε τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, που κλείνετε σχολεία, που ξεχνάτε να στείλετε βιβλία, μας απειλείτε ότι αν τα παιδιά μας μουτζουρώσουν τα βιβλία τους θα τα πληρώνουμε (!), που αφήνετε πεινασμένους μαθητές σε αίθουσες που στάζουν στις πρώτες βροχές, είστε εσείς που ζητάτε να μάθετε πόσοι μαθητές μπορούν να στοιβαχτούν σε κάθε τάξη, για να φτιάξετε 30άρια τμήματα.

Περισσότερα

Δελτίο τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ν. Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Χρήστου Μαντά με τα Δ.Σ και Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Το απόγευμα της Δευτέρας 21/1/2013 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ν. Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του βουλευτή Χρήστου Μαντά με τα Δ.Σ και Αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τέθηκαν τα οξυμμένα προβλήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης. Ως κυρίαρχα ζητήματα προβλήθηκαν τα θέματα των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα των νηπιαγωγείων) και των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ενώ υπογραμμίσθηκε η μισθολογική εξαθλίωση που έχει υποστεί το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα οι νεότεροι εκπαιδευτικοί από τις μνημονιακές πολιτικές.

Περισσότερα