Περιφέρεια Ηπείρου: Θετική γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε.

Θετικές γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για Μ.Π.Ε. ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων:

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, που συνεδρίασε υπό την Προεδρία της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη, γνωμοδότησε θετικά, κατά πλειοψηφία, για το περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων δύο μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών, που δραστηριοποιούνται στον Αμβρακικό Κόλπο.

Η τοποθέτηση της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη: «« Η Αντιπεριφερειάρχης στην τοποθέτηση της υπογράμμισε ότι «η πολιτική θέση της Περιφερειακής Αρχής έχει, ήδη, καταγραφεί με την πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το, υπό νομοθέτηση, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.

Περισσότερα