Ιδεολογική η σύγκλιση στην παιδεία

Γράφει ο Χρήστος Παπαδημητρίου,
Κοινωνιολόγος – Οικονομολόγος

(Το μείζον στην ψήφιση του Νόμου Πλαίσιο για την Παιδεία εκτός απο το περιεχόμενο είναι και οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την σύγκλιση, η οποία πέραν των άλλων σημαίνει αναμφισβήτητα τη διάθεση για αναμόρφωση, αναδιάταξη, και αναδιοργάνωση των γερασμένων πολιτικών φορέων. Αναμφισβήτητα πρόκειται για υπέρβαση & ιδεολογική προσέγγιση.)

Αποτελεί κοινό τόπο ότι η παιδεία είναι ίσως ο ισχυρότερος μηχανισμός δημιουργίας στερεότυπων σε κάθε κοινωνία, με την παραδοχή ότι ο ιδεολογικός & κοινωνικό – ποιητικός ρόλος του εκάστοτε δομημένου κράτους εκφράζεται – πραγματώνεται αλλά και στηρίζει την ύπαρξη και συνέχεια του στον μηχανισμό ή σωστότερα στο θεσμό της παιδείας.

Σπάνια συμβαίνει στο θέμα της παιδείας και του προσανατολισμού της εκπαίδευσης, να υπάρχει κοινοβουλευτική σύμπλευση ή τουλάχιστον συναίνεση, καθότι, ο βασικός διαχωριστικός πυλώνας πάνω στον οποίο οικοδομούνται και βασίζονται οι ιδεολογίες είναι το δομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καθοριστικό ρόλο έχει η εκπαίδευση και η παιδεία γενικότερα σε μια χώρα.

Περισσότερα