2ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης για το περιβάλλον και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

no_logoΜετά την επιτυχία του 1ου διαγωνισμού ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2011, το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ..Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών, στο πλαίσιο των σκοπών του, δηλαδή της πολυδιάστατης ενίσχυσης της διεπιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισμικής αποστολής του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π., διοργανώνει τον 2ο ιαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέματος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.

Το Ίδρυμα αφιερώνει το διαγωνισμό στο μεγάλο δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και το πολύτιμο για την πατρίδα μας έργο του. Οι ταινίες οι οποίες θα βραβευτούν, αλλά και ειδικά επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν στην ειδική εκδήλωση του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ..Ε. του
Ε.Μ.Π.), στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του, το Μέτσοβο.

Στις καλύτερες ταινίες θα δοθούν τα παρακάτω βραβεία:
– ένα πρώτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 4.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
– ένα δεύτερο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 3.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
– ένα τρίτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 2.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό και
– έναν έπαινο με χρηματική ενίσχυση 1.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία για το ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π., τα κείμενα των πρακτικών των σχετικών Συνεδρίων τους, καθώς και για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και άλλες σχετικές πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC. Επίσης στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, .Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://www.survey.ntua.gr/environ/, μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Για το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.:
Ο Πρόεδρος, Δ. Ρόκος – Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π
Ο Γραμματέας, Δ. Δ. Μπαλοδήμος – Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Όροι συμμετοχής:

ΑΡΘΡΟ 1.: Μετά την επιτυχία του 1ου διαγωνισμού ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2011, το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ..Ε του Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών, στο πλαίσιο των σκοπών του, δηλαδή της πολυδιάστατης ενίσχυσης της διεπιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισμικής αποστολής του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π., αποφάσισε να διοργανώσει τον 2ο διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέματος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.

Το Ίδρυμα αφιερώνει το διαγωνισμό στο μεγάλο δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και το
πολύτιμο για την πατρίδα μας έργο του. Οι ταινίες οι οποίες θα βραβευτούν, αλλά και ειδικά επιλεγμένες ταινίες, θα προβληθούν στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2ου ιαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις
εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.), στην πατρίδα των Ιδρυτών και
μεγάλων Ευεργετών του, το Μέτσοβο.

ΑΡΘΡΟ 2.: Είναι ένας ανοικτός διαγωνισμός προς τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες σκηνοθέτες και παραγωγούς ταινιών και τους φοιτητές Σχολών Κινηματογράφου και Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 3.: Οι ταινίες που θα υποβληθούν στο 2ο ιαγωνισμό του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ολοκληρωθεί μετά το 2011 και να μην έχουν προβληθεί δημόσια στην Ελλάδα (στο διαδίκτυο ή/και σε τοπικό ή εθνικό φεστιβάλ) μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
β) Η συνολική διάρκεια της ταινίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά μαζί με τους τίτλους.
γ) Η ταινία τεκμηρίωσης να αφορά στις ορεινές περιοχές γενικότερα και/ή να διαδραματίζεται σε ορεινή περιοχή της Ελλάδας. Η θεματολογία της θα πρέπει να αναφέρεται, με ολοκληρωμένο τρόπο από την οπτική του δημιουργού της, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία, (για τα οποία το ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. με την υποστήριξη στο παρελθόν της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και σήμερα της Περιφέρειας Ηπείρου και του ήμου Μετσόβου έχει οργανώσει, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π., από το 1993 έξι διεπιστημονικά διαπανεπιστημιακά Συνέδρια και πληθώρα σχετικών εκδηλώσεων):

1. Ολοκληρωμένη και Αποκεντρωμένη (οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και τεχνική/τεχνολογική) Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών σε αρμονία και με σεβασμό στο περιβάλλον. Εναλλακτικές, συλλογικές, δημιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
2. Ξαναζωντάνεμα και βελτίωση της «ολικής» ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές. Στρατηγικές και Πολιτικές αντιμετώπισης του ημογραφικού Προβλήματος.
3. Συμβολή στην ανάπτυξη ντόπιας παραγωγής νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προϊόντων στις Ορεινές Περιοχές. Η αξία της μεταποίησης, τυποποίησης, προβολής και διάθεσης των προϊόντων αυτών από ελεύθερους συνεταιρισμούς παραγωγών. Ολοκληρωμένοι Αναδασμοί.
4. Φυσικά και Ανθρώπινα διαθέσιμα των Ορεινών Περιοχών. Συνεταιριστικές συλλογικές πρωτοβουλίες, ιερεύνησης, Απογραφής και Αξιοποίησης των Ορυκτών, Υδατικών και Γεωθερμικών πόρων τους, με τη συμβολή των κατοίκων και των επιστημόνων της διασποράς.
5. Προβλήματα των Ορεινών Περιοχών. Εγκατάλειψη, Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις από μεγάλα Τουριστικά και Τεχνικά Έργα.
6. Η συμβολή των Μηχανικών και των ιεπιστημονικών, Ερευνητικών και Μελετητικών Ομάδων, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών.
7. Η ανάγκη αναθεώρησης του αναπτυξιακού «δρόμου» των τελευταίων δεκαετιών. Οι θεμελιακές αξίες, πολιτικές και επιλογές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και πώς αυτές επηρεάζουν και μπορούν να επηρεάσουν διαχρονικά, το ξαναζωντάνεμά τους.

δ) Κάθε σκηνοθέτης / παραγωγός έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό με περισσότερες από μία ταινίες.

ε) Κάθε σκηνοθέτης / παραγωγός έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση των υλικών των σχετικών Συνεδρίων στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/MIRC αλλά και κάθε σχετική πληροφορία στα γραφεία του ΜΕΚΕ του Ε.Μ.Π., στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος, τηλ. 2107723944 (κυρία Α. Γεροντέλη).

ΑΡΘΡΟ 4.: Υποχρεωτικά, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:
α) Βιογραφικό σημείωμα του σκηνοθέτη και του παραγωγού.
β) 2 ψηφιακές φωτογραφίες του σκηνοθέτη και του παραγωγού σε υψηλή ανάλυση (300dpi) που θα δημοσιευτούν από το γραφείο Τύπου του διαγωνισμού.
γ) 2 αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από την ταινία σε υψηλή ανάλυση (300dpi).
δ) συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση συμμετοχής (δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC).

ΑΡΘΡΟ 5.:
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά (άρθρο 4) μαζί με δύο αντίτυπα DVD της ταινίας πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2013 στη διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.
Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.
Επιτροπή ιαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Κτ. Τεχνικής Υπηρεσίας 2ος όροφος
(Υπόψη Καθηγητή Δ. Ρόκου)

β) Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και η ταινία, δεν επιτρέπεται η απόσυρσή της από τον σκηνοθέτη ή τον παραγωγό για οποιοδήποτε λόγο (μη πρόκριση, αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).

γ)Τα έξοδα αποστολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο διαγωνισμό επιβαρύνουν τους
δημιουργούς.

δ)Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν έχει κόστος εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 6.: α) Η αξιολόγηση των ταινιών γίνεται από την Κριτική Επιτροπή του 2ου διαγωνισμού του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. (Την Κριτική Επιτροπή του 1ου ιαγωνισμού Ταινιών απετέλεσαν ο Μισέλ ημόπουλος, κριτικός κινηματογράφου και πρώην ιευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος και οι Αλέξης Γρίβας, κινηματογραφιστής, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, σκηνοθέτης και Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ως μέλη). Οι βραβευμένες και οι ειδικά επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (η διεξαγωγή της οποίας θα ανακοινωθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC) και τέσσερις από αυτές θα βραβευθούν (όπως ορίζεται στη συνέχεια στο άρθρο 7)

β) Η Επιτροπή του διαγωνισμού και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το υλικό που θα παραλάβουν από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες για την προβολή και προώθηση του ιαγωνισμού, για γενικότερη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτισμικού (όχι εμπορικού) χαρακτήρα αξιοποίηση, καθώς και για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιοθήκης.

γ) Η Επιτροπή του ιαγωνισμού δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του ιαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει αποσταλεί.

δ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7.: Τα βραβεία του 2ου διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ιδρύματος ως εξής:
– ένα πρώτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 4.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
– ένα δεύτερο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 3.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,
– ένα τρίτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 2.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό και
– έναν έπαινο με χρηματική ενίσχυση 1.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό.

ΑΡΘΡΟ 8.: Όλες οι ταινίες οι οποίες θα επιλεγούν να προβληθούν, στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα λάβουν σχετική βεβαίωση.

ΑΡΘΡΟ 9.: Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο ιαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το:
Μετσόβιο Κέντρο ιεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.
Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ..Ε. του Ε.Μ.Π.
Επιτροπή Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης
Καθηγητής Δ. Ρόκος ή κυρία Αγγελική Γεροντέλη
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
Τηλ 210 7723944, 210 7723448, 210 7723945
Email:
– mirc@central.ntua.gr
– drdrok@central.ntua.gr
– ageron@central.ntua.gr

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply