Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε. για πρόσφυγες

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας συμβούλου – δικηγόρου στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος (2010- 2012): «Διαχείριση Ασύλου στην Ελλάδα».

Στήριξη συνθηκών υποδοχής και διαδικασιών ασύλου σε επιλεγμένα σημεία της χώρας, 28 Απριλίου 2011.

Η Ύπατη Αρμοστεία αναζητά 1 δικηγόρο για να εκπληρώσει καθήκοντα εκπροσώπησης της οργάνωσης σε επιλεγμένα σημεία της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, με το παρόν αναζητείται υποψήφιος με έδρα:
1) την Ηγουμενίτσα ή τα Ιωάννινα.

Η απασχόληση στο Πρόγραμμα θα είναι διάρκειας από την 15η Μαΐου 2011 ως την 31η Δεκεμβρίου 2011, με δυνατότητα ανανέωσης συμβολαίου έως το 2012, εφόσον εγκριθεί η συνέχιση του Προγράμματος. Η απασχόληση απαιτεί μόνιμη παρουσία στο σημείο που ορίζεται ως έδρα (Ηγουμενίτσα ή Ιωάννινα ), με τον διαμένοντα να καλύπτει επίσης, με αποστολές, το εναπομένον.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
– Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής.
– Τριετή εργασιακή εμπειρία, σε συναφές αντικείμενο με τα καθήκοντα της προκηρυσσόμενης θέσης.
– Γνώσεις για το νομικό και πολιτικό πλαίσιο του ασύλου και των διαδικασιών του.
– Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γραπτής και προφορικής γλώσσας (Πτυχίο αγγλικής).

Βασικά καθήκοντα:
– Παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών ασύλου και συμβουλευτική παροχή στις αρχές για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα.
– Μετάδοση των αρχών και των κατευθυντήριων οδηγιών της Ύπατης Αρμοστείας.
– Συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών υποδοχής και κράτησης, πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου καθώς και των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας διαδικασιών ασύλου στα σύνορα.
– Στήριξη των αρχών στη διαχείριση νεοαφιχθέντων πληθυσμών (ενημέρωση, εντοπισμός ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και ευάλωτων περιπτώσεων).
– Δημιουργία υποδομών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. εκπαίδευση τοπικών δικηγόρων).

Οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν επιστολή ενδιαφέροντος στα αγγλικά, το βιογραφικό τους σημείωμα στα αγγλικά και ελληνικά, μαζί με συστατική επιστολή, μέχρι τις 09/05/2011 στην: κα. Κωνσταντίνα Λαμπροπούλου, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ταγιαπιέρα 12, 115 25, Αθήνα, ή μέσω email: [email protected]

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, δηλαδή Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί με άδεια παραμονής ή εργασίας σε ισχύ. Η Ύπατη Αρμοστεία ενθαρρύνει τις γυναίκες – υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση. Επικοινωνία θα υπάρξει μόνο με τους υποψηφίους οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply