Τρεις γαλάζιες σημαίες σε παραλίες της Ηπείρου

ΠαραλίαΤρεις Γαλάζιες Σημαίες θα κυματίζουν στις παραλίες της Ηπείρου. Συγκεκριμένα οι γαλάζιες σημαίες δόθηκαν στην Κυανή Ακτή και το Μονολίθι του Δήμου Πρέβεζας καθώς και στην παραλία της Λούτσας του Δήμου Πάργας.

Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1987 στις ακτές και στις μαρίνες που πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Οι ακτές δεν αρκεί να διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Σε αυτές πρέπει επιπλέον να τηρούνται και άλλα 32 κριτήρια, που αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το ίδρυμα FEE (Foundation for Environmental Education), το οποίο εδρεύει στη Δανία. Στη Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της χώρας (1951), η οποία είναι ο χειριστής του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» από το 1992.Το πρόγραμμα υποστηρίζει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply