Τελευταία προειδοποίηση Περιφέρειας Ηπείρου για το Αρδευτικό Έργο Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

Σε έγγραφη προειδοποίηση για την επίσπευση των Η/Μ εργασιών του έργου «εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων Ζωνών Α’ και Β’ Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινήσει τις διαδικασίες έκπτωσής της προέβη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου προς την εταιρία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε..

Στο έγγραφο επισημαίνονται καθυστερήσεις που έχουν διαπιστωθεί και ζητείται η άμεση έναρξη των διαδικασιών τοποθέτησης των αντλιών στο αντλιοστάσιο Λαψίστας. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητείται η άμεση υποβολή προς έγκριση των Η/Μ προδιαγραφών και εγχειριδίων (για πίνακες μέσης τάσης, αεροφυλάκια, καλωδιώσεις, γερανογέφυρες κλπ).

«Τέλος επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε συμμορφωθεί στις κατ’ επανάληψη γραπτές εντολές μας για τα ανωτέρω θέματα, σας προειδοποιούμε πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσή σας και αυτή τη φορά θα προβούμε στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 61 καθώς και του άρθρου 49 του Ν. 3669/08(Κ.Δ.Ε.)», καταλήγει το έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply