Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

no_logoΠαραχώρηση χρήσης ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας γνωστοποιεί ότι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που τα τελευταία έτη μίσθωναν (και δήλωναν) αγροτεμάχια που διαχειρίζεται το ΥΠ.Α.Α.Τ., δικαιούνται να τα μισθώσουν απευθείας (χωρίς ανάρτηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή δημοπρασία) για 1-3 χρόνια και έως 100 στρέμματα. Όσοι δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις, θα περιμένουν την ανάρτηση από ΟΠΕΚΕΠΕ (έως 100 στρ) ή την ανακοίνωση δημοπρασίας (>100 στρ).

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που εξέδωσε η Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας, έχει ως εξής:

«« Γνωστοποιείται στους αγρότες οι οποίοι μίσθωναν εκτάσεις που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 95/75 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (παλαιό καθεστώς) τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν τη δημοσίευση του ν. 4061/2012 (22.3.2012), δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα 2007-2012 ότι:
Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση δικαιούχου για μίσθωση των εκτάσεων αυτών, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Να είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Στοιχεία ΚΕΠΠΥΕΛ Πρέβεζας: Λ. Ειρήνης 88, 2682089636).
Β) Να μίσθωνε αγροτικά ακίνητα τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν τη δημοσίευση του ν. 4061/2012 (22.3.2012), δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα 2007-2012.
Γ) Η αίτησή του να αφορά ακίνητο/α της περίπτωσης.

Με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απόσπασμα ΟΣΔΕ, έτους 2011, που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή, κατά περίπτωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, ή Αγροτικό Συνεταιρισμό του ν.4015/2011. Στο απόσπασμα αυτό απεικονίζεται ψηφιακά το παραχωρούμενο ακίνητο.

Για τις υπόλοιπες εκτάσεις που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς επίσης και για όσους δεν θα κριθούν δικαιούχοι σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μίσθωση αγροτεμαχίων θα γίνει κατά περίπτωση, είτε έπειτα από ανάρτηση των αγροτεμαχίων στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με δημοπρασία. »»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply