Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Πρόσληψη 26 παγιδοθετών και 1 εργάτη από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας. Μέχρι τη Δευτέρα 9 Ιουλίου οι αιτήσεις:

Στην πρόσληψη 27 ατόμων (26 παγιδοθετών και 1 εργάτη αποθήκης) για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, πρόκειται να προχωρήσει άμεσα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας. Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια).

Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στο κτίριο της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας χθες 4/07/2012 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα 9/07/2012. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Λ. Ειρήνης 65, 3ος όροφος).

Οι τοπικές κοινότητες στις οποίες θα απασχοληθούν οι 26 παγιδοθέτες είναι οι εξής (στην παρένθεση ο αριθμός ατόμων ανά κοινότητα): Ν. Σαμψούντα (1), Ν. Σινώπη-Αρχάγγελος (1), Μιχαλίτσι (1), Φλάμπουρα (1), Πρέβεζα (2), Νικόπολη (1), Κανάλι-Καστροσυκιά (1), Μυρσίνη-Μεγαδέντρο (2), Καμαρίνα (1), Κρυοπηγή (1), Δεσποτικά (1), Λούρος (1), Κοτσανόπουλο (1), Σφηνωτό (1), Ωρωπός (2), Βρυσούλα-Τρίκαστρο (1), Χειμαδιό (1), Παπαδάτες (2), Γαλατάς (1), Ριζοβούνι (1), Νικολίτσι (1) και Άσσος (1). Επιπλέον στην Πρέβεζα θα απασχοληθεί και ένας (1) εργάτης αποθήκης.

Βασικό κριτήριο για την πρόσληψη είναι η εντοπιότητα. Σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοί της. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπόλοιπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου. Ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ αυτών που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται με μοριοδότηση με βάση την εμπειρία τους και τον αριθμό τέκνων, στην περίπτωση που είναι πολύτεκνοι, ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι είναι:
– 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
– 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
– 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εάν επικαλούνται την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Για όσους επικαλούνται προηγούμενη εμπειρία στο πρόγραμμα δακοκτονίας δεν χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης, αφού αυτή θα ελέγχεται από τα αρχεία της Υπηρεσίας.

Η πλήρης ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 26820.24768, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply