ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων για μεταφορά νερού από τον Αώο στην Παμβώτιδα

Η απάντηση που δόθηκε σε σχετική ερώτηση, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά με την μεταφορά νερού από τον Αώο στη λίμνη Παμβώτιδα, δυστυχώς αποκαλύπτει πως η απόφαση για τη κατασκευή του έργου και η δημιουργία υδροηλεκτρικών φραγμάτων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, έχει ήδη δρομολογηθεί και καλύπτεται απλώς πίσω από τη φράση ‘‘βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαβούλευσης’’.

Η λήψη της απόφασης αυτής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το όλο σχήμα έχει εκτιμηθεί ως συμφέρον για αμφότερα τα μέρη (ΔΕΗ και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) και ως εκ τούτου έχει υπογραφεί και σχετική συμφωνία.

Φυσικά για τη λήψη της απόφασης αυτής παρακάμφθηκαν και αγνοήθηκαν όλες οι απόψεις των φορέων της περιοχής, των αρμοδίων και των κατοίκων τον περιοχών απ’ όπου προορίζεται να περνάει ο αγωγός μεταφοράς νερού.

Η κυβέρνηση μέσω του ΥΠΕΚΑ αδυνατεί για ακόμα μία φορά να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, μεταθέτοντας τις ευθύνες της, παραπέμποντας ως απάντηση σε έγγραφα προερχόμενα από άλλους οργανισμούς (ΔΕΗ), οι οποίοι είναι από τους κερδισμένους της υπόθεσης της κατασκευής του έργου.

Στα έγγραφα αυτά γίνεται μία ανάλυση ποσοτικού και όχι ποιοτικού χαρακτήρα προβάλλονται υπερβολικά τα ενεργειακά κέρδη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το οικολογικό και κοινωνικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης. Σε κανένα σημείο δεν αναφέρονται οι απαιτήσεις του οικοσυστήματος ούτε και οι καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν στην τουριστική και πολιτιστική τους ανάπτυξη οι περιοχές κατά μήκος του ποταμού.

Επίσης, δεν αναφέρονται πουθενά τα έργα για τα οποία έχουν ήδη δοθεί χρήματα για την υλοποίησή τους, όπως ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του λεκανοπεδίου που έχει ανάλογους στόχους (άρδευση).

Η υλοποίηση αυτού του ‘‘Φαραωνικού’’ έργου κατά τη γνώμη μας όχι μόνο δεν τεκμηριώνεται πειστικά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στο συνολικό οικοσύστημα και κατά συνέπεια στην περιοχή και τους κατοίκους της.

Θεωρούμε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο να αποκαλύψουν τις συνέπειες ενός τέτοιου έργου, αλλά και να εντείνουν την κινητοποίησή τους για τη ματαίωσή του, προβάλλοντας και τις εναλλακτικές λύσεις στα ζητήματα που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ θα παλέψει με κάθε τρόπο την κατοχύρωση των δημοκρατικών διαδικασιών όλων των συλλογικών οργάνων της περιοχής για την επίλυση των προβλημάτων τους σε αντίθεση με το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» και στη συνέχεια παραπλανούμε της εσωτερικής τρόικας.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply