ΣΥΡΙΖΑ για τις διαθεσιμότητες στα ΑΕΙ

ΣΥΡΙΖΑΠροσβάλλουν τη λογική και ακαδημαϊκή τάξη τα λογιστικά τερτίπια που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Παιδείας για τις διαθεσιμότητες στα ΑΕΙ:

Καθώς οι διοικητικοί υπάλληλοι των ΑΕΙ βρίσκονται στην 8η εβδομάδα απεργίας, ο υπουργός Παιδείας κοινοποίησε, την τελευταία στιγμή- στα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής στις 22 Οκτωβρίου- την έκθεση αξιολόγησης βάσει της οποίας υπολογίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που «περισσεύουν». Η παραπάνω έκθεση προέκυψε από τα συμπεράσματα της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), η οποία συστήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 (αρ. πρωτ. 131095/Η – 17.9.2013). Σημαντικά ερωτηματικά προκαλεί η ημερομηνία κοινοποίησης των συμπερασμάτων της ΟΔΕ από τον Υπουργό Παιδείας προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία είναι μόλις τρεις ημέρες αργότερα (20 Σεπτεμβρίου 2013).

Σε ερώτησή τους οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χ. Μαντάς, Θ. Φωτίου, Τ. Κουράκης, Απ. Αλεξόπουλος, Π. Δριτσέλη, Γ. Πάντζας,. Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Τζ. Βαμβακά, Μ. Κανελλοπούλου, Γ. Αμανατίδης, θίγουν επίσης το ζήτημα των «συντελεστών βαρύτητας», βάσει των οποίων ο κάθε υπάλληλος εκτιμάται ότι θα κατανέμει τις εργατοώρες του κατά 35% στις απαιτήσεις των τμημάτων, κατά 40% στις απαιτήσεις των φοιτητών και κατά 25% στις απαιτήσεις των μελών ΔΕΠ (σύνολο 100%). Πρόκειται για μια «οριζόντια» λογική που δεν βασίζεται πουθενά και καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα και την καθ’ ημέρα πράξη των υπαλλήλων στα Ιδρύματα.

Επειδή η «δημιουργική λογιστική» αναδεικνύει τη δέσμευση της μνημονιακής κυβέρνησης για απολύσεις και όχι για τη φυσιολογική λειτουργία των ΑΕΙ

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:
1) Πώς είναι δυνατόν να συστήνεται Ομάδας Εργασίας με σκοπό την αξιολόγηση των προτάσεων των ΑΕΙ στις 17.9.2013 και να ολοκληρώνει το δύσκολο και με επιστημονικά κριτήρια έργο της μόλις τρεις ημέρες αργότερα;
2) Με ποια λογική ορίστηκαν οι ειδικές παράμετροι, με όνομα «μέσες σταθμικές απαιτήσεις» και γιατί η λογική αυτή δεν είχε γνωστοποιηθεί στα Ιδρύματα κατά το διάστημα εκπόνησης των προτάσεών τους;
3) Σκοπεύει να αποσύρει όλες τις σχετικές διατάξεις περί μετακινήσεων/διαθεσιμοτήτων/απολύσεων προσωπικού, έτσι ώστε να επανέλθουν τα ΑΕΙ στη φυσιολογική λειτουργία τους;
4) Πώς θα διαχειριστεί το ζήτημα των μη απογραφέντων υπαλλήλων με δεδομένο ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπήρχε νόμιμη απεργία των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ;

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply