Συνέντευξη Β. Ψαθά, αντιπεριφερειάρχη Άρτας

Συνέντευξη στα Μ.Μ.Ε. της Άρτας με αντικείμενο τρέχοντα θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, παραχώρησε την Παρασκευή, 02/03/2012, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς.

Στην αρχή της συνέντευξης ο κ. Ψαθάς ευχαρίστησε τον υφυπουργό κ. Μωραΐτη για τις άμεσες ενέργειές του προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πίστωση, ύψους 500.000 €, για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην γέφυρα του Αννινου με στόχο να επιλυθούν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους της περιοχής και τους διερχόμενους οδηγούς που διαιωνίζονται εδώ και δεκαετίες.

Για το θέμα του κόμβου Αγίου Δημητρίου ο κ. Ψαθάς ανέφερε ότι παρότι δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι για την κατασκευή του έργου γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλιστούν κοινοτικοί πόροι με την ένταξη του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα προσπελασιμότητας.

Σε ό,τι αφορά το Καλάθι των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου δήλωσε ότι η διαδικασία βρίσκεται στην τελική επεξεργασία του κειμένου και το οποίο θα τεθεί υπόψη των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας.

Ο κ. Ψαθάς ευχαρίστησε επίσης το προσωπικό της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας για τις προσπάθειες που κατέβαλε για τον αποχιονισμό τόσο του Εθνικού όσο και του Επαρχιακού οδικού δικτύου ενώ αναφέρθηκε και στην καθοριστική συμβολή των υπαλλήλων των Δήμων στην προσπάθεια που συντελέστηκε. Το ποσό που δαπανήθηκε από την Π.Ε. Άρτας για τον αποχιονισμό του Εθνικού και του Επαρχιακού οδικού δικτύου ανήλθε στα 30.000 €.

Οι έλεγχοι των ελαιοτριβείων:

Με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με χώρο όπου αποτίθενται λύματα ελαιοτριβείων, ο κ. Ψαθάς ανέφερε ότι μετά την καταγγελία κινητοποίησε άμεσα τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας), ώστε να ελεγχθεί το περιεχόμενο της.

Αφού διαπιστώθηκε πως πρόκειται για απόβλητα ελαιοτριβείου, έδωσε εντολή στις Υπηρεσίες να προβούν σε έλεγχο της συγκεκριμένης μονάδας καθώς και όλων των συναφών μονάδων που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Νομού.

Οι Υπηρεσίες προέβησαν σε αυτοψία και έλεγχο των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων του συνόλου των ελαιοτριβείων και συνοπτικά κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:
– Οι έλεγχοι στα ελαιοτριβεία του Νομού μας έγιναν σε μια εποχή που η παραγωγική τους διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό σημαίνει πως για τη χρονιά που διανύουμε και μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο που θα λειτουργήσουν ξανά οι μονάδες δεν θα παράγονται επιπλέον υγρά απόβλητα, πλην όσων έχουν ήδη οδηγηθεί στους χώρους διάθεσης.
– Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και θα επαναληφθούν τόσο κατά τη χρονική περίοδο που τα απόβλητα έχουν εξατμισθεί στους χώρους διάθεσης (αρχές Σεπτέμβρη) όσο και κατά τη χρονική περίοδο που οι μονάδες λειτουργούν (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) στους χώρους επεξεργασίας του ελαιοκάρπου.

Από τον έλεγχο και των 6 μονάδων διαπιστώθηκε πως καμιά τους στην παρούσα φάση δε δημιουργεί πρόβλημα ρύπανσης περιβάλλοντος. Το σύνολο των μονάδων επεξεργάζονται τα υγρά απόβλητα τους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Το σύνολο των μονάδων διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους σε αδειοδοτημένες για το συγκεκριμένο σκοπό περιοχές, που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες (επιφανειακοί αποδέκτες) με Νομαρχιακές Αποφάσεις. Το σύνολο των μονάδων διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Και οι έξι μονάδες επεξεργάζονται τα απόβλητά τους σε λίμνες εξάτμισης χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό χωράφια που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους, όπου και έχουν δημιουργηθεί αβαθείς λεκάνες. Τα απόβλητα οδηγούνται εκεί μετά από προεπεξεργασία που γίνεται στο χώρο του ελαιοτριβείου (καθίζηση και προσθήκη υδράσβεστου).

Στον τελικό χώρο διάθεσης αφήνονται να εξατμισθούν. Το έδαφος των περιοχών διάθεσης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες είναι αργιλικό, ώστε να μην κατεισδύουν τα απόβλητα προς τον υδροφόρο, οι χώροι είναι περιφραγμένοι και έχουν υπολογισθεί ώστε να μη διαφεύγουν τα απόβλητα στις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Επίσης έχουν κατασκευασθεί αναχώματα γι’ αυτό το σκοπό. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της φύσης των αποβλήτων, αυτά πρακτικά συσσωματώνονται και στεγανοποιούν τους χώρους διάθεσης φράζοντας τους πόρους του εδάφους. Μετά την εξάτμισή τους, περί τον Σεπτέμβριο, το ίζημα απομακρύνεται, ανακατεύεται με φύλλα και χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό από ελαιοπαραγωγούς. Το 98% των αποβλήτων ελαιουργείων στην Ελλάδα τυγχάνει αυτής της επεξεργασίας.

Για Ιόνια Οδό – τουριστική προβολή – κολυμβητήριο:

Κατόπιν ο κ. Ψαθάς απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων που αφορούσαν τόσο τον κόμβο Αγίου Δημητρίου όσο και την Ιονία Οδό στο σύνολό της και δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι σύντομα θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις επανέναρξης των έργων που αποτελεί αίτημα των κατοίκων της περιοχής και καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη της Άρτας και της Ηπείρου γενικότερα.

Σε ερώτηση για την τουριστική προβολή της περιοχής μας, ο κ. Ψαθάς δήλωσε ότι πάγια θέση της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η προώθησή του ως ενιαίου, του τουριστικού προϊόντος της Ηπείρου. Ανέφερε δε ότι οι συμμετοχή της Περιφέρειας σε εκθέσεις του εξωτερικού αποσκοπούν στην προσέλκυση επισκεπτών από τα Βαλκάνια που αποτελούν μια νέα πηγή από την οποία η Ήπειρος μπορεί ν’ αντλήσει πλήθος επισκεπτών.

Τέλος, σε ερώτηση που αφορούσε το κολυμβητήριο του Δήμου Αρταίων αναφέρθηκε σε ενέργειες που έγιναν παλιότερα για την προμήθεια ισοθερμικού καλύμματος της πισίνας και οι οποίες δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν, αλλά δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα βρεθεί λύση που θέσει τέλος στα προβλήματα λειτουργίας του κολυμβητηρίου.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply