Συνάντηση Επιτροπών Γεωργίας

«Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2014 – 2020» – Συνάντηση Επιτροπών Γεωργίας των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ε.Ε.:

Στη Βαρσοβία διεξήχθη τις προηγούμενες μέρες η συνεδρίαση των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ε.Ε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014 – 2020, στα πλαίσια της τρέχουσας Πολωνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Ελλάδα, εκπροσώπησε ο Βουλευτής Ιωαννίνων, Θανάσης Οικονόμου.

Κατά τις συνομιλίες ο Θανάσης Οικονόμου ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ και την αγροτική ανάπτυξη. Βασική θέση της ελληνικής πλευράς είναι η σταθερή χρηματοδότηση, δεδομένου ότι σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας, διατροφικών κρίσεων και πολλαπλών προκλήσεων η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να έχει τη δυναμική να βοηθήσει την αναπτυξιακή προσπάθεια και να μην υποπέσει σε μειώσεις, όπως προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα επιβαρύνουν άνισα την Ελλάδα.

Είναι ενδεικτικό, ότι οποιαδήποτε ανακατανομή των ενισχύσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη, μοιραία θα οδηγήσει σε απώλειες πόρων για την Ελλάδα. Από τη στιγμή, όμως, που η προσέγγιση των ενισχύσεων έχει τεθεί σαν στόχος της νέας ΚΑΠ, θα πρέπει να υποστηριχθεί ο πλέον ανώδυνος για την Ελλάδα τρόπος υλοποίησής της. Η ελληνική πρόταση συνίσταται στην εισαγωγή ενός ανώτατου ορίου στις άμεσες ενισχύσεις. Αν και η ακριβής ανακατανομή των ενισχύσεων δεν είναι ακόμα γνωστή, φαίνεται ότι οι απώλειες για την Ελλάδα είναι της τάξης του 3-5%, δηλαδή πολύ μικρότερες από αυτές που αρχικά υπολογίζονταν.

Στις ελληνικές προτάσεις περιλαμβάνονται πρόνοιες για τους νέους αγρότες με καλύτερη στόχευση των άμεσων ενισχύσεων, αλλά και η στροφή προς την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, ώστε να μην καταλήγει το 80% των επιδοτήσεων στο 20% των δικαιούχων. Στα θετικά πιστώνεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία ενός αποθεματικού έκτακτης ανάγκης ύψους 3,5 δις ευρώ και η επέκταση κατά 2,5 δις ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης, ώστε οι αγρότες να διαθέτουν περισσότερα εργαλεία προσαρμογής στις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διαπραγμάτευση για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΚΑΠ δεν προβλέπεται εύκολη για τα ελληνικά συμφέροντα, δεδομένου ότι η ΚΑΠ δεν αντιμετωπίζεται ως πρώτη πολιτική προτεραιότητα για την Ε.Ε, ενώ υπάρχουν κράτη μέλη που θεωρούν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιβαρύνει τελικά φορολογούμενους και καταναλωτές. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας πιστεύει στις δυνατότητες που υπάρχουν για μία ανταγωνιστική ελληνική γεωργία και η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται σθεναρά μένοντας συνεπής απέναντι στα συμφέροντα της χώρας. Με αυτή την «επιμονή» έχουν ήδη αποφευχθεί μέχρι στιγμής οδυνηρές περικοπές στην ΚΑΠ και καλύτερη κατανομή των πόρων.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply