Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Τις διαδικασίες για την σύνταξη του τριετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος ξεκίνησε ήδη η Διοίκηση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Για το σκοπό αυτό, τις προτάσεις και τις απόψεις των Δήμων ζητά με έγγραφο της, η αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη, στην οποία με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στο έγγραφο της κ. Τ. Καλογιάννη, επισημαίνεται ότι η δομή του Επιχειρησιακού Προγράμματος απαρτίζεται ενδεικτικά από τους άξονες:

  • Προστασία του περιβάλλοντος
  • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  • Ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας
  • Μέτρα για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό

Οι προτάσεις, όπως τονίζεται, πρέπει να στοχεύουν αφενός μεν στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής του κάθε Δήμου και αφετέρου στην εξυπηρέτηση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών των πολιτών.

Η ταξινόμηση των υπό προώθηση έργων θα γίνει κατ’ αρχάς με βάση τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα στα οποία είναι εφικτό να ενταχθεί η υλοποίησή τους, αφού ληφθούν υπ’ όψη και: α) η απαιτούμενη διασύνδεση τους με τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) αναπτυξιακές προτεραιότητες, β) η αποδοχή τους από τις τοπικές κοινωνίες και γ) ο βαθμός ωριμότητας τους.

Η περαιτέρω εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης διαβούλευσης και εκτίμησης από Αναπτυξιακό Συνέδριο το οποίο προγραμματίζει η Περιφερειακή Αρχή, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίσθηκε η 11η Φεβρουαρίου 2011.

Συνάντηση Εταίρων για το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Χώρου:

Το διήμερο Τετάρτης 19 και Πέμπτης 20 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε διακρατική συνάντηση Εταίρων για το πρόγραμμα MED (Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Χώρου) με τίτλο WOOD 3.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης των διαθέσιμων πόρων της δασικής ξυλώδους βιομάζας των περιοχών στόχων της Μεσογείου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οργανισμοί από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Σλοβενία, και εκ μέρους της Ελλάδας η Περιφέρεια Ηπείρου. Τους συνέδρους καλωσόρισε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παντελής Κολόκας.

* Στις 20 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 το πρωί στο συνεδριακό κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου στη στοά Σάρκα δόθηκε συνέντευξη Τύπου για τους στόχους και την πορεία του προγράμματος.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply