Προτάσεις για τη λειτουργία του Περ. Συμβουλίου

Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Με αφορμή την πρόσκληση του κ. Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου για τη θεματολογία της επόμενης συνεδρίασης του, επιθυμούμε όχι μόνο να προτείνουμε θέματα για συζήτηση αλλά κυρίως να διατυπώσουμε τις σκέψεις μας για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Συμβουλίου.

1. Η πρόσφατη επικαιρότητα έχει αναδείξει μια σειρά από θέματα, που πρέπει να συζητηθούν σύντομα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κατωτέρω:

Α. Θέματα πανηπειρωτικής εμβέλειας: Αγωγός φυσικού αερίου, γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, διαχείριση απορριμμάτων.

Β. Θέματα τοπικής εμβέλειας αλλά μείζονος σημασίας: Π.Δ. Παμβώτιδας και πλημμύρες, προβλήματα μεταναστών και κρούσματα ρατσισμού στη Θεσπρωτία, παραγωγή εσπεριδοειδών Άρτας, καταργήσεις Υπηρεσιών στα επαρχιακά κέντρα, λιμάνι Ηγουμενίτσας, μετεγκατάσταση ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.

Γ. Θέματα, που έχει ανοίξει με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέκος Καχριμάνης: Αναθεώρηση χωροταξικού σχεδίου Ηπείρου, αντίθεση στο ν/σ για τη βιοποικιλότητα και στη διάταξη για τα 10 στρέμματα στις περιοχές natura.

2. Ωστόσο, το κύριο ζήτημα για την παράταξη μας δεν είναι σε ποια συνεδρίαση θα συζητηθούν τα θέματα αυτά αλλά με ποιους όρους θα διεξαχθεί η συζήτηση. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να συσσωρευθούν παραπάνω από δύο από τα παραπάνω θέματα σε κάθε συνεδρίαση. Γενικότερα πιστεύουμε ότι πρέπει να αποφευχθούν δύο φαινόμενα, που υποβαθμίζουν καίρια τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου: α) η αραιότητα των συνεδριάσεων με αποτέλεσμα τη συσσώρευση θεμάτων στην κάθε συνεδρίαση και β) η καθυστέρηση στον ορισμό της ημερήσιας διάταξης και στη διανομή των εισηγήσεων με αποτέλεσμα την ελλιπή προετοιμασία των περιφερειακών συμβούλων.

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν θεωρούμε ικανοποιητικό τον ισχύοντα ρυθμό των συνεδριάσεων και την άπρακτη παρέλευση ενός ολόκληρου μήνα χωρίς ουσιαστική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. Πιστεύουμε ότι σ’ αυτά τα πρώτα βήματα ενός νέου θεσμού, που από την ίδρυση του παρουσιάζει πολλά και σημαντικά προβλήματα δημοκρατικού ελλείμματος, επιβάλλεται η εντατική λειτουργία του Συμβουλίου και η συνεδρίαση του κάθε 15 μέρες, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2011.

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 163 αρ. θ και 167 § 5 του ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και τον «Οδικό χάρτη άμεσων ενεργειών Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού», που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2011 θα πρέπει να καταρτιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εάν δεν θεσπιστεί Κανονισμός λειτουργίας, τότε ισχύει ο πρότυπος κανονισμός, που το Υπουργείο είχε δεσμευτεί να εκδώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010. Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένας Πρότυπος Κανονισμός δεν έχει εκδοθεί, σε πλήρη επιβεβαίωση της προχειρότητας, με την οποία τίθενται και υλοποιούνται χρονοδιαγράμματα. Συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εάν το θέμα του Κανονισμού Λειτουργίας θα τεθεί και με ποιο πρότυπο για την υποβολή παρατηρήσεων και διορθώσεων στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4. Επειδή όμως θεωρούμε το ζήτημα του Κανονισμού Λειτουργίας ιδιαίτερα σημαντικό για τη μερική τουλάχιστον αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος του Καλλικράτη και για τη διεύρυνση του λαϊκού ελέγχου, της δημοκρατίας και της διαφάνειας, καταθέτουμε τις πρώτες σκέψεις της παράταξής μας για την αναβάθμιση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι οι εξής:

1) Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε τακτές ημερομηνίες (λ.χ. κάθε πρώτη και τρίτη Δευτέρα κάθε μήνα), η γνωστοποίηση της ημερήσιας διάταξης πριν από μία εβδομάδα τουλάχιστον και των εισηγήσεων πριν από πέντε μέρες τουλάχιστον.

2) Η θεσμοθέτηση του δικαιώματος της μειοψηφίας να προτάσσει επίκαιρα θέματα και να επιβάλλει τη συζήτηση ενός τουλάχιστον θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης – για την πλειοψηφία το δικαίωμα αυτό υφίσταται ούτως ή άλλως.

3) Η καθιέρωση ανά τρίμηνο συνεδρίασης περιφερειακού ελέγχου, στα πρότυπα του κοινοβουλευτικού, όπου η Περιφερειακή Αρχή θα είναι υποχρεωμένη να απαντά σε ερωτήσεις των παρατάξεων.

4) Η παραχώρηση δικαιώματος λόγου ακόμη και στις παρατάξεις, που δεν εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

5) Η παραχώρηση δικαιώματος δευτερομιλίας στους επικεφαλής των παρατάξεων.

6) Ο καθορισμός ετήσιας συνεδρίασης απολογισμού του έργου της περιφέρειας και ελέγχου του από τις παρατάξεις.

7) Η δημιουργία πολλών συμβουλευτικών οργάνων και επιτροπών δίπλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέραν όσων προβλέπονται ειδικά στη νομοθεσία, για ευρύ αριθμό ζητημάτων. Ενδεικτικά προτείνουμε Επιτροπές για την Εκπαίδευση, την Υγεία, το Περιβάλλον, την Αγροτική παραγωγή, τους Μετανάστες με συμμετοχή των εκπροσώπων τους κλπ. Στις Επιτροπές αυτές πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι παρατάξεις και με απλά μέλη τους, χωρίς δηλ. να είναι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

8) Η συγκρότηση άτυπου συλλογικού οργάνου κατά νομό, την οποία θεωρούμε σημαντικό βήμα δημοκρατίας και αποκέντρωσης, με τη συμμετοχή των αιρετών συμβούλων του Νομού και εκπροσώπων των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό όργανο θα το συγκαλεί ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης και θα συζητά θέματα τοπικής αρμοδιότητας.

9) Η παραχώρηση γραφείων και η γραμματειακή στήριξη στις παρατάξεις στην έδρα της Περιφέρειας και προοπτικά στις πρωτεύουσες όλων των νομών.

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την διαβίβαση των απόψεών μας στον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, στους Επικεφαλής των Παρατάξεων και στους Περιφερειακούς Συμβούλους. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply