Περιφέρεια Ηπείρου: Διάθεση κολυμβητηρίου σε αθλητικά σωματεία

Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη συνεδρίαση της που πραγματοποιήθηκε  την 30/08/2011 αποφάσισε την παραχώρηση της χρήσης της κολυμβητικής δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Ν. Ιωαννίνων (πρώην Παλλάδιο) στα αθλητικά κολυμβητικά σωματεία: Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ, Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Κ.Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Ο.Θ.ΣΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.

Οι όροι της παραχώρησης θα καθοριστούν με προγραμματική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των κολυμβητικών σωματείων. Επισημάνθηκε ότι η προγραμματική σύμβαση θα ορίζει ρητά ότι προτεραιότητα στη διάθεση της πισίνας θα έχουν τα ΑΜΕΑ, χωρίς δαπάνη συμμετοχής, ενώ ο χρόνος που θα μείνει θα κατανεμηθεί ισομερώς στα σωματεία, τα οποία θα επιβαρυνθούν και με τα αντίστοιχα λειτουργικά έξοδα. Επίσης αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Διοίκησης που θα αποτελείται από 3 εκπροσώπους των σωματείων (οι οποίοι θα υποδειχθούν από αυτά) και 2 υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της περιφέρειας Ηπείρου. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν και 2 περιφερειακοί σύμβουλοι (γνώστες του αντικειμένου) με ρόλο συμβουλευτικό και εισηγητικό.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply