Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Πρόωρη η κατάθεση αιτήσεων για έκδοση νέων αδειών ταξί:

Από την Περιφέρεια Ηπείρου γίνεται γνωστό ότι δεν υπάρχει απόφαση, οδηγία ή εντολή από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την παραλαβή αιτήσεων από τις Διευθύνσεις Μεταφορών για έκδοση νέων αδειών ταξί. Αντίθετα προ ημερών, από το Γραφείο του Υπουργού υπήρξε τηλεφωνική ενημέρωση της Περιφέρειας ότι οι υπηρεσίες της δεν θα πρέπει να προβούν σε καμιά ενέργεια, μέχρι να θεσπιστούν όροι και κανόνες για την έκδοση των νέων αδειών ταξί. Κατά συνέπεια, όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση άδειας, θα πρέπει να περιμένουν τις τελικές ρυθμίσεις και να μην υποβάλλονται σε ταλαιπωρία κατάθεσης αιτήσεων κλπ, τις οποίες δεν μπορούν, ελλείψει νομοθετικού πλαισίου, να διεκπεραιώσουν οι Διευθύνσεις Μεταφορών.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply