Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Περιφερειάρχης: Δεν μπορούν να συνυπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου και υδατοκαλλιέργειες:

Στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες, που αποτελούν έναν από τους πλέον δυναμικότερους κλάδους της Ηπείρου, σε συνδυασμό με την προστασία του Περιβάλλοντος, κατέληξε σε συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο με μεγάλη πλειοψηφία αποδέχτηκε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Β. Ψαθά, με την προσθήκη ορισμένων επιπλέον επισημάνσεων και παρατηρήσεων.

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, στην τοποθέτηση του ξεκαθάρισε ότι με τη λήξη της πενταετούς προθεσμίας, οι δεξαμενές από τον Αμβρακικό πρέπει να απομακρυνθούν, ενώ υπογράμμισε ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να συνυπάρχουν μονάδες ασφαλτικών και υδατοκαλλιεργειών στη Λωρίδα Σαγιάδας, κάνοντας ευθέως αναφορά σε προσπάθεια να υπογραφεί σχετική απόφαση πριν την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Αναλυτικότερα ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι για τις δεξαμενές πετρελαίου που είναι εγκαταστημένες στον Αμβρακικό Κόλπο, ως πλειοψηφούσα παράταξη στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα απαιτήσει να φύγουν. «Και θα φύγουν: Τελεία και παύλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης, συνεχίζοντας είπε, ότι τάσσεται κατά της δυνατότητας να μεταφέρονται στη Σαγιάδα μονάδες που σήμερα λειτουργούν εκτός Ηπείρου και υπογράμμισε την ανάγκη να μεταφερθούν στην συγκεκριμένη περιοχή και όσες σήμερα βρίσκονται στον κόλπο της Ηγουμενίτσας. Για το θέμα της συνύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών και μονάδων ασφαλτικών αποκάλυψε ότι ασκούνται πιέσεις ώστε να ξεπεραστούν εκκρεμότητες πριν την ψήφιση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου: «Τις πιέσεις αυτές τις υφιστάμεθα όλοι μας. Σέβομαι τη δουλειά αυτών που παράγουν. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να συνυπάρχουν μονάδες και δεξαμενές πετρελαίων και ασφαλτικών μαζί με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν το λέω τυχαία. Αυτές τις ημέρες δέχτηκα παρεμβάσεις με επιχειρήματα γιατί πρέπει να συνυπάρχουν οι μονάδες. Υπάρχει λένε απόφαση του ΣτΕ. Τότε, προκύπτει το ερώτημα, γιατί να φύγουν οι δεξαμενές πετρελαίου από τον Αμβρακικό; Μου είπαν μάλιστα ότι αγόρασαν εκτάσεις για αυτό το σκοπό, αν και γνώριζαν ότι εκεί υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες. Η πρόταση μας είναι να γίνουν οι δεξαμενές καυσίμων στη θέση «Γωνιά», ύστερα από συνεργασία με την τοπική κοινωνία, που εκπροσωπεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας. Σε αυτή όμως την περίπτωση πρέπει να γίνει με καθαρά κριτήρια και ανοιχτή διαδικασία».

Τέλος ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι για τις υδατοκαλλιέργειες σε γλυκά νερά, πρέπει να ισχύσει το καθεστώς που ισχύει για τη νομιμοποίηση των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε σε συνέχεια, να εκπονηθούν οι μελέτες οριοθέτησης των ποταμών.

Το λόγο πήραν επίσης και τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των παρατάξεων, πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, ο μελετητής κ. Γιάννης Μπελάς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών κ. Ιωάννης Χεκίμογλου, ο οποίος κατέθεσε σειρά προτάσεων, δηλώνοντας ότι στην ουσία του ζητήματος, συμφωνεί με όσα ανέφερε ο Περιφερειάρχης για τις μετεγκαταστάσεις και τις αδειοδοτήσεις.

Τα βασικά σημεία της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Β. Ψαθά:

Οι προτάσεις που κατέθεσε καταληκτικά ο Εισηγητής, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας κ. Β. Ψαθάς, και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Στον Αμβρακικό κόλπο θα πρέπει:

1. να διατηρηθεί και να μην εφαρμοστεί αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων.

2. οι υπάρχουσες μονάδες να εκτρέφουν με βιολογικό τρόπο ενώ μακροπρόθεσμα και μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα να μετακινηθούν εκτός Αμβρακικού.

3. να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από την πλευρά της πολιτείας.

4. να εγκατασταθούν περιβαλλοντικοί αισθητήρες για μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και να γίνονται περιοδικές δειγματοληψίες νερών για ανάλυση πιθανών βιολογικών και χημικών ρυπαντών.( αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού της ΕΤΑΝΑΜ).

5. με την δημιουργία τον φορέων Π.Ο.Α.Υ ( Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) αυτοί θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους

6. θα πρέπει στους Π.Ο.Α.Υ να υπάρχει εκπροσώπηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενώ ο εποπτικός έλεγχος να παραμείνει σε πιστοποιημένους κρατικούς φορείς.

Περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με σημαντική συγκέντρωση μονάδων θεωρούνται εκείνες της Σαγιάδας – Καλαμά όπου προτείνεται η δημιουργία 5 ζωνών Π.Ο.Α.Υ.

Λόγω της έντονης δραστηριότητας προτείνουμε:

– Την απαγόρευση μετεγκατάστασης μονάδων από άλλες περιοχές εκτός Περιφέρειας.
– Ανώτατη μισθωμένη έκταση 40 στρεμμάτων.
– Την αναγκαιότητα ίδρυσης φορέα διαχείρισης έστω και αν η ενεργή έκταση είναι μικρότερη του 80% της ενεργής έκτασης της Π.Ο.Α.Υ.
– Την απλοποίηση στη διαδικασία ίδρυσης του φορέα μέσω μιας μελέτης αντί για τρεις και χρηματοδότηση από το ΕΠΑ.Λ.
– Τη δημιουργία νέων μονάδων στα βαθιά, μέθοδος η οποία έχει εφαρμοστεί σε Κύπρο και Τουρκία.

Όπως επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης η μελέτη δεν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας εσωτερικών υδάτων που θα συμπληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής. Σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου υπάρχουν μονάδες υδατοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων όπου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών είναι κατάλληλα για την εκτροφή αρκετών ειδών Σε αυτές τις μονάδες εμείς θεωρούμε απαραίτητο να:

1. εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποσότητα νερού σε μακροχρόνια βάση,
2. υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων από μονάδες που ήδη λειτουργούν στις περιπτώσεις που η παροχή νερού γίνεται από τον ίδιο υδάτινο παροχό,
3. μην απαγορεύεται η ίδρυση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε γη υψηλής παραγωγικότητας αλλά να εξετάζεται για κάθε περίπτωση.

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply